Tidligere grænsebetjent: Grænsekontrol har aldrig været vigtigere end nu

For mange år siden da jeg gik i mellemskolen, havde jeg en historielærer, der havde en god pointe. Han spurgte os elever om hvorfor der ikke havde været og aldrig blev revolution i Danmark. Hans svar var, at der aldrig ville blive revolution i Danmark for vi altid lige skulle hjem “og sove på det”, før vi kunne tage en beslutning.

 

Vore politikere – europæiske såvel som danske – nu om dage passer i den grad på historielærerens påstand. Det har dog været enkelte undtagelser her på det seneste. Jeg tænker her på handlekraftige politiske ledere fra henholdsvis Ungarn og Australien, som rettidig under den nuværende migrationsbølge viste omhu for deres lande.

 

Her kunne danske politikere bestemt have lært noget. Det er ynkeligt at se, hvordan de står i kø for at udvise politisk korrekthed – ja man kunne næsten sige som de værste af slagsen, de svenske – og herved lader hånt om statens sikkerhed.

 

En effektiv grænsekontrol har for Danmark aldrig været mere nødvendig end nu. Efter 2. verdenskrig var mange af landegrænsens overgange lukkede i flere år, med den begrundelse, at man ville have sikkerhed for hvem som foretog ind- og udrejse af Danmark.

 

Situationen i øjeblikke viser med al tydelighed, at man ikke kan lade Europas grænser være åbne. Schengens lyksaligheder med de åbne grænser har spillet fallit. Sikkerheden er i bund – med mindre Europas ledere skal samles til møde, for så indføres grænsekontrollen for de berørte lande med henvisning til sikkerheden for disse ledere. Det er hykleri af værste slags.

 

Det handler om Danmarks sikkerhed

Situationen i dag kan sammenlignes med tiden efter maj 1945, det handler nemlig om rigets sikkerhed. Hvor er det ynkeligt at se og høre danske politikere opføre sig som dukse og rette ind efter Mutti Merkel. Hendes dømmekraft af immigrant situationen i Europa har med al tydelighed vist at hun tog fejl. Hvordan kan man have tillid til politikere som ikke udviser rettidig omhu og varetager landets sikkerhed. Jeg kan i hvert fald ikke.

 

Hvad skal der til og hvad skal der ske før danske politikere vågner op af deres EU/Schengen søvn og ser realiteterne i øjnene, og handler derpå. Skal vi have terror som Frankrig har oplevet det, eller skal landet løbes over ende af illegale migranter, som flere europæiske lande har oplevet det her i efteråret. Jeg oplevede selv hvordan såkaldte flygtninge og migranter væltede ind over grænsen uden at myndighederne var i stand til at forhindre det. Justitsminister Søren Pind forsøgte at redde situationen ved at udtale, at politiet havde udvist konduite og situationsfornemmelse.

 

Nej sandheden var, at der ikke var en effektiv kontrol ved grænsen, som var i stand til at dæmme op for disse horder af mennesker, som ikke var lydhør overfor anmodninger og henstillinger bl.a. om at lade sig registrere. Nej de ville selv bestemme hvor de ville hen.

 

Jeg husker de taknemmelige flygtninge

Jeg er gammel nok til at kunne huske både den store oversvømmelse i Holland i 1953 samt opstanden i Ungarn i 1956. Fra begge steder kom der kort tid efter disse landes katastrofer mennesker til Danmark. De var taknemmelige og ydmyge. Det er ikke disse ord jeg ser nutidens “flygtninge” leve op til. Nej de kommer med arrogance og krav fra dag 1.

Jeg var ansat i politiet i 36 år, og herunder i fra 1980 og frem til 2006 beskæftiget med grænsekontrol. De sidste 5 år var ved politiet i Billund Lufthavn.

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

 

Jeg tillader mig at mene, at disse mange års ansættelse i politiet og ved grænsekontrollen har givet mig en større erfaring med grænsekontrol og sikkerhed end mange af de politiske korrekte på Christiansborg. Flere af dem benytter enhver lejlighed til at latterliggøre grænsekontrollen. Så længe de ikke har noget bedre at sætte i stedet, vedbliver jeg med at argumentere for en effektiv grænsekontrol.

 

Grænsekontrol er effektiv

Den grænsekontrol som er så bydende nødvendig, er mangestrenget kontrol. Men der er primært to områder grænsekontrollen skal fokusere på med de nuværende problemer i Europa. Det ene er at have en effektiv kontrol med de personer som rejser ind- og ud af Danmark med henblik på at kunne forebygge terror. Den anden kontrol skal rettes mod de illegale immigranter som for tiden kommer og går som det passer dem.

 

Det er ikke rigtigt når kritikere og modstandere af grænsekontrollen siger den ikke virker. Grænsekontrollen er effektiv – endog meget effektiv. Hvorfor sikrer Europas ledere sig ellers med grænsekontrol forud for deres møder, hvis den ikke virker. Selvfølgelig virker grænsekontrollen. Men man vedtog med Schengen aftalen, som Danmark tiltrådte i 2001, at den indre grænsekontrol mellem Schengen-landene skulle bortfalde til fordel for en ydre grænsekontrol.

 

Den ydre grænsekontrol har aldrig virket

Den ydre kontrols manglende effektivitet ser vi med al tydelighed i Sydeuropa daglig, hvor der kommer tusinder af migranter daglig til italienske og græske øer. Jeg er godt klar over, at ved Schengens aftalens begyndelse havde ingen forestillet sig et pres på grænser og en indvandring af det omfang vi ser nu. Jeg er fortsat af den opfattelse, at den ydre kontrol aldrig har været, og aldrig bliver lige så effektiv som en kontrol ved de enkelte landes grænser.

 

Det er kun dumme politikere, som ikke vil erkende deres fejldisposition. En klog politiker tager bestik af situationen og indretter sig derefter. Ligesom en dygtig erhvervsleder gør det. Men disse dygtige politikere er åbenbart en mangelvare i Danmark, i modsætning til den anden gruppe, som der er nok af.

Læs også
Omvendt grænsekontrol: De kriminelle fik et chok og politiet kunne gnide sig i hænderne over fangsten

 

Det er ynkeligt at se hvordan danske politikere fortsat gør alt for at tækkes de store, Mutti Merkel, Francois Hollande og andre med for meget EU i blodet, når disse ledere gang på gang fejlvurderer og fejldisponerer situationen.

 

Rejsende tager kontrol med et smil

De to lande som jeg nævnte i begyndelsen, nemlig Ungarn og Australien er begge lande som stort set er fri for de store migrantproblemer som andre lande slås med på grund af at deres ledere viste handlekraft i stedet for politisk korrekthed. Hvis nogle tror på den politisk korrekte model, behøver man kun at se til Sverige for at se hvordan det ikke skal gøres. Den engelske avis Daily Mail skrev for få dage side, at Sverige var på sammenbruddets rand på grund af den politiske korrekthed og den åbne dørs politik.

 

Ved paskontrol og sikkerhedskontrollen i Billund Lufthavn så jeg hver eneste dag, hvordan de rejsende med et smil gennemgik disse kontroller, fordi denne sikkerhed var til deres eget bedste.

 

Men denne sunde fornuft med sikkerhed og rettidig omhu trænger ikke ind hos tilhængerne af Europas Forenede Stater og deres proselytter fra Danmark.

 

Gunner Hede er pensioneret politiassistent, bosat i Kruså, med 20 års erfaring som grænsebetjent

Gunner Hede har tidligere skrevet i Den Korte Avis:

Læs også
Dansk Folkeparti stiller krav til ny regering om fast grænsekontrol – det er der meget gode argumenter for

http://denkorteavis.dk/2015/en-tidligere-graensebetjent-fortaeller-sine-positive-erfaringer-med-graensekontrol/

 

I syv artikler beskrev han den dansk-tyske grænse fra øst til vest:

http://denkorteavis.dk/2015/de-forskellige-graenseovergange-7-rudbol-siltoft/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…