Europa ved en skillevej – enten hjælper vi 3. verden på den effektive måde, eller vores kultur vil ændre sig dramatisk

Colourbox

EU har begået en kæmpefejl ved ikke at gøre som Australien og afvise flygtninge, der ved hjælp af menneskesmuglere er rejst og fortsat vil rejse til de europæiske lande, der har svært ved at klare en sådan invasion.

 

Australien tog en fornuftig beslutning ved at afvise flygtninge, der ville slå sig ned i landet. Australien ønsker selv at bestemme hvor mange og hvem, der skal ind i landet.

 

Europa skulle have bevogtet de ydre grænser på samme måde som Australien

Ved at vise svaghed og ikke lukke grænserne, lod man forstå, at alle kunne få sig en ny tilværelse med velstand i det land i EU, de helst ville til. Ikke blot flygtninge, men også lykkeriddere har taget chancen for at få et bedre liv i stedet for at arbejde for en ændring i det land, de kommer fra.

 

Det var en kortsigtet beslutning at åbne døren for alle flygtninge, der har råd til rejsen, og efterlader de svage, hvilket betyder, at de ressourcestærke ikke kan deltage, når deres hjemland skal genopbygges.

 

EU foretager en brain-drain ved at modtage de uddannede flygtninge, hvoraf mange ikke rejser tilbage.

 

EU tror, at en fordeling på ca. 160.000 flygtninge vil få krisen til at ende

Der vil komme flere millioner flygtninge, når den globale opvarmning sætter sine spor med mere tørke og oversvømmelse, mangel på mad og vand, så EU tænker ikke langsigtet.

 

Alle de milliarder, det koster at integrere de mange flygtninge i Europa kunne anvendes til at omdanne flygtningelejre til små byer, der er mere eller mindre selvforsynende ved by-landbrug (hydroponik), der kan plantes palmer som i en oase.

 

Man kunne derved også forvandle nogle områder af ørkenen til grønne områder. Kun fantasien sætter grænser.

 

Global opvarmning kan bremses ved at stoppe befolkningstilvæksten – sammen med ren energi

Ved den kommende klimakonference COP21 i Paris til december bør familieplanlægning sammen med ren energi (som thorium) derfor være hovedemner på programmet. Det har hidtil været tabu.

Læs også
Alle vore miljøproblemer ville være lettere at løse med færre mennesker, og sværere – og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker (David Attenborough, 1926-)

 

I Danmark bør der ikke gives børnecheck til mere end to børn pr. familie (el. kvinde), hvilket også den tidligere venstre-regering havde på programmet.

 

Det er ikke klogt at ignorere problemet med overbefolkning, som vokser med 80 mio. flere mennesker i verden hvert år.

 

Selv Danmark er ikke længere bæredygtigt, som vi var med 4 mio. i 1950 – nu nærmer vi os 5,7 mio. mennesker.

 

Væksten skal være intelligent – ellers kan den ødelægge vor planet

Politikere taler om vækst og fremgang – det samme gør industrien, som ønsker flere mennesker til at producere og forbruge mere – men det kan i virkeligheden ødelægge vor planet.

 

I år falder jordens overskudsdag på 13. august 2015 (22. august i 2012), og denne dato betyder det punkt i året, hvor vi har forbrugt de ressourcer, som jorden kan nå at regenerere.

 

Læs også
Valget bliver et klimavalg, men det vigtigste – befolkningstilvæksten – glemmes!

Lige nu bruger vi 1/4 gang flere ressourcer, end jorden kan producere. Jorden er ikke længere bæredygtig – og alligevel ønsker vi mere vækst, flere børn osv. Man skulle tro, verden blev ledet af ignoranter.

 

Hvis EU’s landenes velstand og velfærd ødelægges, bliver det svært at hjælpe andre

De indvandrede flygtninge kan måske ikke sendes retur, men fremover bør vi ikke tillade en så ukontrolleret tilstrømning. Asylansøgninger bør komme fra flygtningelejre i nærområderne, evt. tage flere kvoteflygtninge, men vi skal kunne lægge budget og forberede en god integration.

 

Familieplanlægning skal indføres i flygtningelejre og i de lande, som modtager bistandshjælp – ja faktisk i alle lande. Vi er lige nu ved at ødelægge jorden og vor civilisation ved overbefolkning og forurening.

 

Når den globale opvarmning for alvor trænger igennem, vil der blive ikke 60-90 mio. flygtninge i verden – men måske 600 mio. hjemløse mennesker, og hvis vi ikke kan stoppe eller hjælpe dem nu, hvordan skal vi så kunne det i fremtiden. Kun den australske model virker.

 

I den times tid, det har taget at skrive dette, er jordens befolkning steget med ca. 11.400 flere mennesker (over 200.000 pr. døgn), og hvilket land vil modtage alle disse mennesker – hver dag?

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…