Vi oplever nu en en regulær folkevandring fra Afrika og Mellemøsten, og der skal træffes meget svære valg, hvis kaos skal undgås

Flere tusinde immigranter i Calais stormer tunnellen under Kanalen i et forsøg på at komme til Storbritannien (Foto BBC/You Tube)

Susso vil væk fra Gambia. I tre år har han sparet op til rejsen til Europa. Og han skal nok komme af sted. (Jyllands-Posten)

 

Susso er kun én blandt millioner af især unge afrikanere, som kun har ét i tankerne: at komme til Europa.

 

Hundrede tusinder er rejst, og en stor del er nået frem. Det er en folkevandring fra Afrika og Mellemøsten, Europa oplever netop nu.

 

Men det er kun begyndelsen. Susso er en del af et nyt stykke verdenshistorie, som kan udvikle sig til en uoverskuelig situation i de europæiske lande.

 

Mellemøsten og Afrika

Der er nu 60 millioner flygtninge i verden, ifølge FN. De udgør et stort menneskeligt problem og er en del af presset på Europas grænser.

 

Men der er langt flere som vil væk for at komme til Europa.

 

Susso er ikke flygtning. Han lever i Gambia, som er et relativt trygt og stabilt land. I andre lande som  Senegal, Eritrea, Uganda, Somalia lever der millioner af afrikanere som ham. De er ikke forfulgte, men de er fattige og drømmer om et bedre liv. Og de ved fra nogle af dem, der er nået frem, at det kan lade sig gøre at komme ind i det forjættede land og tjene mange flere penge.

 

Der er ikke udsigt til, at de får det meget bedre, der hvor de er nu.

 

Demografien i Afrika og Mellemøsten spiller en helt afgørende rolle for Europas fremtid. Ifølge FN vil de 7,1 mia mennesker i dag vokse til 8,1 i 2025. Og sådan fortsætter det. Befolkningseksplosionen sker især i de fattige lande i Afrika men også i Mellemøsten og Asien.

 

Denne demografiske udvikling betyder, at det, vi nu oplever, kun er for små skvulp at regne sammenlignet med det, som venter os i fremtiden. Det skriver tre ledende demografer og professorer. (Jyllands-Posten, 10.1)

Læs også
Mellemøstlige forskydninger: Olie, vand, islamisme og antizionisme i bevægelse

 

Alt dette gør grænsen mellem flygtninge og indvandrere er flydende. En del af dem, som flygter fra Syrien, Irak og Afghanistan, vil også væk for at få et trygt liv med flere muligheder.

 

«Jeg er flygtet af hensyn til mine børns fremtid» fortæller en familiefar, som var en velhavende mand i Syrien. (Berlingske)

 

Presset på Europa

250.000 mennesker fra Afrika og Mellemøsten er allerede kommet til Europa. Små 80.000 er kommet i både over Middelhavet til Italien. Og netop nu er det især de græske øer, der mærker presset. Omkring 100.000 er sprunget i land på Lesbos og andre øer. Over 75.000 er kommet over grænsen til Ungarn.

 

80 procent er unge mænd. En del af dem har familie, som venter i hjemlandet eller i et transitland som Tyrkiet og Egypten. De vil komme til Europa som familiesammenførte, så de 250.000 bliver mangedoblet. Strømmen vokser blandt andet fordi den bliver sat i system af menneskesmuglere, som i mindste detalje arrangerer rejsen fra en hvilken som helst landsby til Europa.

 

I de enkelte lande vokser antallet af asylansøgere/ indvandrere eksplosivt.

 

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

I Danmark er der sket en mangedobling, så der sidste år ankom 14.000 asylansøgere. Dertil kommer familiesammenføringerne.

 

I Sverige er antallet langt højere. Omkring 100.000 ankom sidste år til Sverige og tallet bliver endnu højere i år. En helt uoverskuelig opgave, som kan få det svenske samfund til at kollapse.

 

Storbritanniens Cameron sagde for et par år siden, at der højst skulle komme 100.000 indvandrere om året til landet. Sidste år kom der 300.000.

 

Og sådan er det stort set over alt.  De europæiske lande modtager et stærkt stigende antal asylansøgere fra Mellemøsten og Afrika.

 

Og det er kun begyndelsen.

 

Befolkningerne siger nej

Denne enorme tilstrømning kommer oven i mange års forfejlede udlændingepolitik. Millioner af dårligt integrerede indvandrere bor allerede i Europa, hvor de udgør et stort pres på boliger og sociale ydelser. Der er alvorlige problemer kriminalitet og radikaliserede muslimer. Alt sammen noget, der undergrave de homogene og velfungerende europæiske samfund.

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

 

Politikere, myndigheder og politisk korrekt meningsmagere har lukket øjnene for denne udvikling. De har sagt, at det var flygtninge som vi skulle tage imod af humanitære grunde, og fordi vi var forpligtet af konventionerne.

 

Alt imens voksede antallet af indvandrere, der ikke blev integrerede. Og nu begynder befolkningerne i Europa for alvor at sige stop. De indvandringskritiske partier oplever i flere lande en dramatisk vækst i meningsmålingerne. Et af de mest iøjnefaldende eksempler er Sverigedemokraterne. De politisk korrekte har gjort alt for at holde dem nede og true befolkningen til ikke at støtte dem. Men i alle meningsmålinger får de nu rekordstor tilslutning. I en nylig måling blev de med 23,3 procent det næststørste parti i Sverige.

 

Politikerne reagerer

De uoverskuelige problemer og presset fra befolkningerne får også politikerne til at reagere.

 

Der opstår voldsomme politiske konflikter. Lombardiet i Norditalien trodser regeringen i Rom og siger nej til at tage imod asylansøgere. Flere og flere regioner følger dem og siger nej. I Tyskland har der været massedemonstrationer.

 

Nogle steder tager politikerne nu meget drastiske midler i brug, som for eksempel i Ungarn. Her bygger man nu et 175 kilometer langt og 4 meterhøjt hegn mod Serbien for at holde asylansøgere ude. Bulgarien gør noget af det samme.

 

Læs også
Tyrkiet oversvømmer Europa med migranter

Grækenland og Italien er ifølge Dublin-konventionen forpligtet til at registrere deres mange tusinde asylansøgere. Men det undlader de for i stedet at lade dem rejse videre til lande i Nordeuropa. Det udløser stridigheder landene imellem.

 

Frankrig og Østrig raser over de mange asylansøgere som uhindret rejser videre fra Italien, de truer med at lukke grænsen. Det giver konflikter ved grænsen. En del af dem, som slipper igennem skaber store problemer i Paris og andre byer, hvor asylansøgerne fra Afrika og Mellemøsten laver regulære teltlejre.

 

En del af dem er på vej til Calais, hvor de i tusindvis venter på en mulighed for at komme  illegalt til Storbritannien. Det skaber voldelige og kaotiske tilstande i byen. Og trafikken gennem den vigtige tunnel under Kanalen bliver gang på gang forstyrret af især unge mænd som forsøger at kravle illegalt op i en af de mange lastbiler. Den seneste uge har tusindvis af unge lavet stormløb mod tunnellen, som politiet kun med stort besvær har afværget.

 

I nogle lande som Danmark bliver lovgivningen strammet. Og i EU drøfter man en fordelig af de mange asylansøgere.

 

Det bliver værre

Mange af disse foranstaltninger er dråber i havet i forhold til det enorme pres.

 

Befolkningseksplotionen i Afrika og Mellemøsten. Krige og fattigdom. Alt det betyder, at den situation, vi nu oplever, bliver værre, siger FN.

Læs også
De kristne i Mellemøsten er ved at blive udslettet – Vesten gør ingenting

 

Susso er stadig i Gambia.  Men her bliver han kun, hvis politikerne forhindre ham i at rejse ind i Europa.

 

Gør de ikke det, vil konsekvenserne for Europa være helt uoverskuelige.

 

Det er det barske valg, vi må trække. Og det skal træffes nu.

 

Læs mere her:

http://snaphanen.dk/2015/08/03/2500-stormer-kanaltunnelen/

http://www.rights.no/2015/07/den-ulovlige-innvandringen-til-europa-eksploderer-finnes-det-noen-plan-b/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…