Ekspert:Politiserende embedsværk sender deres minister i Folketinget med misinformation om vandløb

Kirsten Brosbøl (Miljøministeriet / pressefoto)

Ingen – og slet ikke i Nordjylland  – er i tvivl om, at store vandløb kan transportere mere vand end små vandløb, og at vedligeholdte, oprensede vandløb kan transportere mere vand end tilstoppede vandløb. Det blev demonstreret i forbindelse med de store oversvømmelser i oktober 2014. Og det er i øvrigt derfor, Vandløbsloven påbyder  vandløbsmyndighederne at sikre vandafledningen.

 

Men så enkelt er det ikke for miljøminister Kirsten Brosbøl (S) og ingeniørfirmaet Rambøll.

 

Brosbøl og Rambøll postulerer, at det overhovedet ingen forskel gør, om vandløbene er vedligeholdt eller ej, eller om de for eksempel udvides med 2 meter. Hvis påstanden var rigtig, kunne det dæmpe Miljøministeriets/Naturstyrelsens og Rambølls ansvar for den skandaløse vejledning, de har givet kommunerne gennem mange år. Men så let går det ikke.

 

Det virkelighedsfjerne postulat fremførte Miljøministeren med henvisning til beregninger fra Rambøll på et samråd i Folketingets miljøudvalg den 15. januar. Mødet var indkaldt af det nordjyske folketingsmedlem Per Clausen (EL).

 

Ministerens udmelding er så grotesk, at man forventer, at ingeniørerne hos Rambøll også kan ”bevise”, at vandet i de nordjyske vandløb kan løbe opad! – Altså hvis ministeren og hendes embedsmænd har brug for en sådan udlægning.

 

Hvad miljømisteren har betalt Rambøll for et notat om, at store og små vandløb har samme vandføringsevne, vides ikke. Men billigt har det næppe været for skatteyderne.

 

Manøvren skulle tilsyneladende give amnesti til de embedsmænd, der gennem mange år har presset kommunerne til at fremkalde flere og hyppigere oversvømmelser.

 

Men Rambølls vidtløftige påstand fængede ikke rigtigt på samrådet. Den var simpelt hen for langt ude til at blive taget seriøst.

 

Samrådet i Folketingets miljøudvalg den 15. januar vil gå over i historien som t møde jeg kun kan se som et bevis på, at der sidder folk i Miljøministeriet, som i bestræbelserne på at fremme nogle rent politiske dagsordener bruger alle midler. Herunder kanalisering af misinformation gennem det demokratiske system, således at embedsværket ikke selv kommer til skade. Og netop i den forbindelse viste samrådet, at Kirsten Brosbøl (S) er et hjælpsomt medium i form af en miljøminister, der helt ukritisk viderebringer budskaberne fra ministeriets grønne stormtropper!

 

Det er i sig selv grotesk, at politikere uden fagkompetencer bliver bragt i en situation, hvor de skal udrede komplicerede hydrologiske spørgsmål i Folketinget, bare fordi embedsværket mangler de helt basale og klassiske embedsmandsdyder: Upolitisk loyalitet og respekt for fakta.

 

Læs også
Dagbladet Politiken, politiserende embedsmænd og røde politikere kæmper for at få ram på Inger Støjberg og den stramme udlændingepolitik

Men at det netop skulle blive det nordjyske folketingsmedlem, Per Clausen (EL), der fik sat Rambøll og Brosbøl i gabestokken, var alligevel en overraskelse. Med samrådet lykkedes det nemlig Per Clausen at få ingeniørfirmaet og ministeren grundigt indfedtet i embedsmændenes skandaløse rådgivning om vedligeholdelsen af de danske vandløb.

 

Det ville nok være klogt, om ministeren smagte en ekstra gang på sine ord fra samrådet om, at det er ”absurd” og ”helt ude i hampen” at hævde, at Miljøministeriet har et medansvar for oktober-oversvømmelserne i Nordjylland.

 

Det er jo en kendsgerning, at Miljøministeriet gennem mange år systematisk har vejledt kommunerne om at lukke ned for afløbsmulighederne, vel vidende at nedbøren stiger, og vel vidende, at mere og mere afløbsvand fra større og større befæstede arealer (byer, veje, parkeringspladser osv.) straks udledes direkte til vandløbene. Derfor bærer ministeriet naturligvis et tungt og veldokumenteret medansvar for oversvømmelserne. Dette er indiskutabelt.  – Uanset hvilket ”stur, stur nummer”, Rambøll og Brosbøl måtte optræde med i aviserne og på samrådet i Folketingets miljøudvalg.

 

Det er meget alvorligt, at et ministerium kan mistænkes for i årevis bevidst overtræder loven, eller opfordrer kommunerne til at overtræde loven!

 

Poul Vejby-Sørensen, cand. agro.

 

 

 

Læs også
Ny måling: En stor del af befolkningen har ikke den store tillid til embedsmænd

Boks:

 

Fakta

Miljøministeriet har i årevis vejledt kommunerne om at undlade vedligeholdelse af vandløb med det formål at hæve vandspejlet i vandløbene og skabe hyppigere oversvømmelser. Dermed har ministeriet groft tilsidesat bestemmelserne i Vandløbslovens § 1 og § 27.

 

§ 1: ”Ved denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand.”

 

§ 27: ”Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres”.

 

Endvidere anviser loven, hvordan grødevæksten begrænses og påbyder, at afskåret grøde skal optages, medmindre grøden ikke er til skade for vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…