Ekspert: Der er hårdt brug for en ambitiøs gymnasiereform, men ministerens melding om karakterkravet tegner ikke godt

Den ny undervisningsminister har ikke ønsket at udsende en programerklæring om sine hensigter med uddannelserne, men forhåbentlig har hun ikke helt glemt Venstres holdninger fra tiden i opposition.

 

Den tidligere uddannelsesordfører, nu uddannelsesminister, Esben Lunde Larsen meldte dengang klart ud, at han fandt den daværende regerings forslag til en ændring af gymnasiet uambitiøst, og at der var behov for en betydeligt mere omfattende reform. Mener Venstre mon stadig det?

 

Den ‘nemme’ men uambitiøse vej

En uambitiøs undervisningsminister ville åbne skuffen og trække den tidligere regerings forslag frem og genfremsætte det med nogle mindre ændringer, der lugter lidt af blå blok.

 

Efter sigende var man nået ganske langt frem mod enighed mellem partierne før valget, og ministeren ville kunne tjene sig nogle billige og hurtige sporer ved at vælge denne nemme løsning. Men det ville ikke være blå sporer.

 

Den stærke og ambitiøse vej

En ambitiøs undervisningsminister ville benytte sig af, at der nu er et blåt flertal i Folketinget og gennemføre dybtgående ændringer af gymnasiereformen af 2005, der på ti år har skabt et stærkt fagligt forfald i gymnasiet.

 

Der er brug for en faglig genopretning med styrkelse af sprog og naturvidenskab, en taxameterreform, en ny karakterskala og en kraftig opbremsning af folkevandringen mod gymnasiet på bekostning af erhvervsuddannelserne.

 

På et punkt har ministeren dog meldt klart ud, og det lover ikke godt.

 

Karakterkravet er for lavt

I et interview med bladet Gymnasieskolen siger ministeren, at Venstre står helt fast på 4 som karakterkrav for optagelse i gymnasiet. Det er foruroligende uambitiøst. Det er hverken fugl eller fisk.

 

Det vil ikke hæve det faglige niveau, og det vil ikke bremse søgningen til gymnasiet, og var det ikke lige det, der var formålet med et karakterkrav?

Læs også
Ekspert: En blå regering skal nu lave en gymnasiereform – men hvor blå bliver den?

 

Det eneste positive, man kan sige om Venstres holdning, er, at det er marginalt bedre end den nuværende oppositions forslag om 2 for optagelse. Oppositionen vil nemlig ikke gøre forskel mellem gymnasiet og erhvervsuddannelserne, hvor der er et krav om 2.

 

Problemet er bare, at samme lave karakterkrav til uddannelserne vil cementere gymnasiets faglige forfald og skævvridningen i søgningen til ungdomsuddannelserne, som har ført til, at der nu er 74%, der vil i gymnasiet, og kun 19%, der foretrækker erhvervsuddannelserne. Et krav om 4 vil heller ikke føre til forbedringer.

 

Såvel et karakterkrav på 2 som et på 4 sender et alt for svagt signal til folkeskolens elever og gør dem ikke klart, at gymnasiet er for unge med boglige evner og motivation, med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, unge som primært sigter mod de videregående uddannelser.

 

De lave karakterkrav vil fortsat indebære, at der i gymnasiet optages elever i stort tal, der hverken har evnerne eller motivationen til at gå der.

 

Elever med karakteren 4 har store mangler i færdighederne

Birkerød Gymnasiums rektor har formuleret det således: ”Det giver ingen mening at operere med adgangskrav på 02 og 4. Det er det samme som at devaluere gymnasieuddannelsen.

 

Læs også
Regeringen vil indføre et karakterkrav for at komme i gymnasiet – selv om kravet er beskedent synes røde politikere og forkælede unge, at det er for meget

4 gives for den jævne præstation, hvor man i mindre grad opfylder fagets mål og har adskillige væsentlige mangler. Hvordan kan man blive taget seriøst som et bogligt og studieforberedende uddannelsessted, hvis de elever, man slipper ind, behersker fagene så dårligt?”

 

Hvis Venstre vil er der flertal for et højere karakterkrav

Ministeren vil kunne få flertal i blå blok til et højere karakterkrav, hvis hun og Venstre selv vil, og dermed skrive sig ind i uddannelseshistorien som den minister, der gjorde op med 2005 reformens fejltagelser og sikrede både et højere fagligt niveau i gymnasiet og flere elever i erhvervsuddannelserne.

 

At gøre noget andet ville være at lægge op til rød politik light. Man skulle gerne kunne mærke, at det gør en forskel, at der er et blåt flertal.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…