Inklusion af elever med særlige behov fungerer ikke – blå blok er uenige om, hvad der skal gøres

Colourbox

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal kortlægge udfordringerne på inklusionsområdet og derefter komme med anbefalinger til, hvordan inklusionsindsatsen kan løftes ude på de enkelte skoler.

 

Regeringen vil sikre bedre rammer for elever med særlige behov. Nogle steder har lærerne ikke været klædt godt nok på, og eleverne har ikke fået den nødvendige støtte. Derfor igangsætter regeringen nu et eftersyn af inklusionsindsatsen. Det skal udføres af en ekspertgruppe, der er tæt på dagligdagen ude på skolerne.

 

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal kommer til at stå i spidsen for gruppen, der derudover består af tre kommunale repræsentanter, to lærere, en pædagog, en repræsentant fra PPR og to repræsentanter for eleverne. Herudover vil der blive nedsat en større referencegruppe bestående af folkeskolens parter, relevante vidensaktører og forskere på området. Det skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

 

Grupperne skal kortlægge inklusionsområdet gennem en række undersøgelser. Arbejdet skal munde ud i en række konkrete anbefalinger til arbejdet med inklusion, som skal være nemme for kommunerne og skolerne at iværksætte. Anbefalingerne skal være klar om seks måneder.

 

”Der er mange steder, hvor der er udfordringer med at få inklusionen til at lykkes. Det er ikke nogen nem øvelse at få flere børn med i fællesskabet i den almene folkeskole. Vi vil være sikre på, at alle børn får den nødvendige støtte. Det er derfor, vi nu gennemfører et eftersyn af inklusionsindsatsen,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

 

Blå blok uenig

Men de borgerlige partier er ikke enige.

 

De konservative mener, at en ekspertgruppe er et alt for svagt initiativ.

 

De konservative vil have loven lavet om.

 

Det var for optimistisk at tro, at 90 procent af eleverne med et støttebehov på under 12 timer om ugen kunne inkluderes i folkeskolen. Det kan vi se nu med alle de vanskeligheder der er. Derfor nytter det ikke med en ekspertgruppe, der skal få denne lov til at fungere bedre. Det er loven, der skal laves om. Og det kan vi lige så godt komme i gang med med det samme. Det sagde Mai Macado, de konservatives politiske ordfører, tirsdag til TV2 NEWS.

 

Det afviser Ellen Trane Nørby. TV2 NEWS.

Læs også
Ny S-minister løber fra sit ansvar for, at indvandrerbørn lærer dansk sprog og danske værdier

 

Fakta om inklusion

”Jeg ser frem til opgaven som formand for inklusionseftersynets ekspertgruppe. For mig at se er der tre store og vigtige opgaver, vi skal tage fat på: Vi skal give et samlet billede af inklusionsindsatsen, finde gode eksempler og hovedproblemer samt ikke mindst komme med anbefalinger til praksis og justeringer. Målet må være, at ideen om inklusion i skolen, hvor alle elever lærer og trives, skal lykkes i skolens virkelighed,” formand for Skolelederforeningen og ekspertgruppen Claus Hjortdal.

 

Udover ekspertgruppens arbejde vil regeringen også indlede et tæt samarbejde med KL om inklusionsindsatsten med henblik på at understøtte området bedst muligt.

 

Fakta om eftersynet af inklusion i folkeskolen

 

Eftersynet skal:

1.Afdække proportioner i omstillingen til inklusion, herunder afdække udfordringer i indsatsen samt give et billede af indsatser på kommune- og skoleniveau, herunder også i forhold til brug af ressourcepersoner, særlige læringsmiljøer og ressourceanvendelse.
2.Identificere hovedproblemer og gode eksempler i forhold til den konkrete implementering, for eksempel i forhold til særlige målgrupper. Dette skal ske med udgangspunkt i nedenstående emner.
3.Komme med anbefalinger til den praktiske implementering, der umiddelbart kan anvendes af de forskellige aktører, samt eventuelle forslag til konkrete justeringer.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…