Ramadan: Islamisk Trossamfund vil have børn til at faste uanset de negative konsekvenser

DKA/Colourbox

Vi kender det alle sammen, det er umuligt, at holde koncentrationen en lang dag uden mad og drikke. Men det er vilkåret for mange muslimske elever, når den årlige fastemåned går i gang.

 

Men ikke nok med, at eleverne må undvære mad og drikke, de skal også fungere i en lang skoledag, selvom de er i stærkt søvnunderskud, fordi de først må spise og drikke langt efter normal sengetid for en skoleelev.

 

Og det bliver værre og værre i trit med at ramadanen skrider frem.

 

Det er kun alt for aktuelt lige nu. Ramadanen begyndte torsdag i sidste uge. Og den varer til den 17. juli. I en hel måned, hvor dagene er meget lange, skal voksne mennesker gå på arbejde, og børn fungerer uden mad og drikke i op til 17 timer. Det er inhumant, samfundsskadelig og det glade vanvid.

 

Men hvad siger de muslimske trossamfund og skolerne om det tilbagevendende faste-pineri.

 

Endnu engang er det Danmark der skal underlægge sig muslimske regler. Det sekulære moderne samfund skal acceptere religiøse lovregler.

 

Det Islamiske Trossamfund taler med uld i munden

Hos Det Islamisk Trossamfund giver man følgende vejledning:

 

”Unge over pubertetsalderen er forpligtet til at faste i Ramadan-måneden på følgende betingelser. Puberteten skal være indtrådt med dens tidlige tegn. Således er en 14 årig ikke forpligtet til at faste, hvis puberteten ikke er indtrådt endnu.” (DIT)

 

Men der er jo en del børn under 14 år, hvor de første tegn på pubertet optræder.

 

Det Islamisk Trossamfund vejleder altså menigheden til, at børn skal faste, når de første pubertetstegn er indtruffet.

Læs også
“Forfølgelse af kristne er næsten på folkemordsniveau” – politisk korrekte politikere og medier gør ingenting

 

Man opfordrer samtidigt skoler og institutioner til at forholde sig forstående og inkluderende, når muslimske børn og deres forældre ønsker at overholde det religiøse påbud.

 

Mange skoler giver derfor også nærmest frit lejde til elever, som ønsker at faste, vel vidende at mange af børnene forekommer uoplagte, irritable og med øget tendens til fravær.

 

Hvad siger man ude på skoler med mange muslimske elever

På Tovshøjskolen i Gellerup i Aarhus Vest siger skoleleder Aase Nielsen: “Vi har ingen politik mht. til Ramadanen. Som med alle andre ting, tager vi problemerne, hvis de opstår.”

 

Tovshøjskolens elever har alle anden etnisk baggrund end dansk. De fleste elever er muslimer, og det er ret almindeligt at en stor del af eleverne faster.

 

Den Korte Avis har også rettet henvendelse til Rådmandsgade Skole på Nørrebro. Men de har tilsyneladende ikke lyst til at udtale sig, de har ihvertfald ikke svaret.

 

Læs også
Socialdemokratisk politiker blev jaget væk fra Nørrebro: ‘Demokrati er imod Allah’

Men på Søndervangskolen I Viby syd for Aarhus vejleder skoleleder Rani Hørlyck til, at eleverne ikke faster. I et brev til forældrene står der:

 

Dagene i ramadanen kan for børnene være lange og vanskelige, hvis de er sultne. Sultne børn er vi bekymret for set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv. Derfor er det Søndervangskolens opfordring, at skolens elever IKKE faster – netop fordi, det er børn, der er tale om. Det betyder, at skolen forbeholder sig retten til at give sultne og uoplagte børn mad!

 

Ovenstående betyder, at vi forventer, at alle elever deltager på almindelig vis i skolens fag samt evt. ekskursioner og andre aktiviteter. Såfremt større elever (8.-9. kl.) mener at faste og ramadan hører uundgåeligt sammen, så henstiller vi til, at eleverne ’øver’ sig på at faste i weekenden.

 

Det er godt, at Søndervangskolen melder en klar holdning ud. Imidlertid burde den tone rent flag, og vægte børnenes sundhed og indlæring frem for familiens religiøse traditioner. Det hører ingen steder hjemme, at elever i den danske folkeskole er fastende.

 

Men de er undtagelsen mere end reglen.

 

Snart er det skolernes sommerferie, så slipper lærere og pædagoger for at arbejde med uoplagte og søvnige elever. Men til næste år i 2016 er det Ramadan i perioden 6. juni til 5. juli, og i 2017 er det mellem 27. maj og 25. juni.

 

Læs også
Ja til sharia: Socialdemokrater vil bane vej for, at muslimske mænd med flere koner kan få statsborgerskab
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…