De moderate muslimer bedes træde frem

Det er ikke racisme at håbe på moderate muslimer i asylmodtagelsen. Ingen har dog beskrevet, hvad der kendetegner en moderat muslim

 

I de forløbne uger, hvor vi har set migranter og krigsflygtninge på vej op gennem Danmark til fods, har jeg svinget mellem at ønske alle grænsebomme knaldet i for ´ingen skal invadere mit land´, og følge tilskyndelsen til, at stille mig op på E45 og uddele tusindkronesedler til de ulykkelige!

 

Enhver normal tænkende vil blive berørt af de billeder vi ser. Med 30 års baggrund i integrationsbranchen og mange rejser i muslimske lande får jeg spørgsmål fra min omgangskreds om migranterne:

 

“Syrerne, de er jo veluddannede, så de glider vel hurtigt ind?” og “Uddannede er da lig med moderate muslimer, ikke?”.

 

De korte svar på ovenstående kunne lyde, at blandt de første syriske flygtninge, der kom til Danmark fra 1999 til 2006, havde 17 procent en videregående uddannelse, mens kun fem procent havde en erhvervsfaglig uddannelse.

 

Og efter tre år i Danmark er kun 13 procent af syrerne i job, viser en analyse foretaget blandt godt 2000 syrere, der kom til landet fra 2009 til midten af 2013.

 

Islams fremmeste symbol: tørklædet

Man kan ved selvsyn konstatere, at hovedparten af de kvinder der ankommer nu bærer tørklæde. Farvede tørklæder og sorte tørklæder. Moderate muslimer bærer ikke tørklæde med mindre de bliver tvunget til det, som fx i Iran.

 

I en krisesituation som under en flugt mellem mange fremmede mænd, vil det imidlertid nok være sandsynligt, at en del moderate kvinder for en tid skjuler deres ynder under et tørklæde. Men i så fald vil de ikke vælge et sort tørklæde, da farven sort peger på fundamentalisme forstået som et ønske om sharia.

 

Sort er traditionelt oprørets farve helt fra tiden da shia-islam skilte sig ud fra sunni-islam. Sort vælges også af jihadier til pandebånd og flag. Al Qaida og IS flag er sorte, taliban flager med sort. Alewi-muslimer, som er den herskende gruppe i Syrien og som præsident Assad tilhører, bruger ikke tørklæde eller fuldskæg.

 

Hvordan det kommer til at gå de over 10.000 nye syrere i Danmark der er kommet de sidste år, handler nok så meget om hvordan hver enkelt er motiveret for og magter den personlige integration. Ældre svenske undersøgelser viser, at religiøse indvandrere føler sig mere diskrimineret på alle områder.

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

 

Man demonstrere mod ytringsfrihed og sekulære værdier

Om flygtningen kommer til at føle loyalitet mod danskerne, opleve sig tryg i det danske frisind, går ind for det videnskabelige sandhedsbegreb, foretrækker folkestyre som højeste autoriet og holder af frihedsrettighederne kommer alt sammen an på kulturen på indersiden af hovedet.

 

For mig er det således nedslående at allerede herboende grupper af muslimer samlede de største muslimske demonstrationer i Danmark imod Salman Rushdies ytringsfrihed og den langt senere demonstration imod Frankrigs afskaffelse af retten til at bære islamisk tørklæde på højere uddannelse.

 

Der er lagt op til kultursammenstød hvis de nye indvandrere vedkender sig essensen i islam som eksempelvis, at religion og politik er ét (tawhid), at islam ligger øverst i et religiøst/politisk hierarki, at der skal herske retslig u-ligestilling mellem kønnene, at dogmet om profeten Muhammeds ufejlbarlighed fastholdes og at magtens tredeling ikke anerkendes med henvisning til Allahs autoritet.

 

Mange foretrækker muslimske uddannelsessteder

“Det er ikke lykkedes med integrationen” eller “Vi har ikke været dygtige nok til at integrere” hører man ofte. Begge formuleringer går udenom indvandrerens betydeligste personlige andel i integrationen.

 

Der er 20-25 muslimske grundskoler i Danmark, et gymnasium og adskillige “kurser” med kønsopdelte overnatningsfaciliteter. Flere kommer til. Der samles lige nu ind til Koran Kursus København med 100 kostelever, sovesale og bedested. 3600 kvadratmeter til 30 mill. kr. Alt oprettet som et korrektiv til danske værdier.

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

 

Det er ikke så mærkeligt, at danskere er forbeholdne overfor muslimer. Det er ikke racisme at håbe på udelukkende moderate muslimer i asylmodtagelsen i betragtning af vort lands samlede erfaringer med voldelige radikale muslimer. Men ingen har endnu forklaret, hvad der kendetegner en moderat muslim.

 

Efter min vurdering, kan man kun kalde sig moderat muslim, hvis man aktivt tager afstand fra essensen af islam!

 

Initiativer for moderat islam har ikke succes

Vi hørte for nogle år siden fra meget veluddannede unge muslimer, der søgte indflydelse i partiet Det Radikale Venstre, at “med islam er det hele pakken”. De kunne ikke aktivt tage afstand fra visse dogmer og værdier i islam, den var gal med etikken vurderede hovedbestyrelsen og så blev de unge og deres drømme om politisk magt hældt ud.

 

Ærkedemokraten og forbilledet for akkulturation Naser Khader kunne ikke holde liv i foreningen Demokratiske Muslimer, og Sherin Khankans Kritiske Muslimer har vist ikke beroliget nogen i forhold til at have vilje til at kritisere islamiske dogmer.

 

Cherif El-Ayoutiys bog Nutidens muslim blev mødt med larmende tavshed fra hver og en af de mange muslimske organisationer, der modtog den med opfordring til debat.

 

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

Jyllandsposten præsenterede 30.09.15 og 13.10.15 undersøgelser af analyseinstituttet Wilke hvor kun 16,1 % af danske muslimer mener at ytringsfriheden bør stå højere end hensynet til religiøst funderede regler og traditioner.

 

42,2% mener at ytringsfriheden aldrig bør stå højere end hensynet til religiøst funderede regler og traditioner.

 

Kun godt 1/3 af herboende muslimer ønsker islam reformeret til moderne liv. Så hvem er de moderate?

 

Som et led i at kvalificere debatten og komme udover den angst for fremmedhed, ikke så få danskere tilskriver andre danskere, synes jeg, det ville være rart at få hold på spøgelsesbegrebet moderat muslim, som jo må antages at være den type muslim moderne sekulære danskere kan leve harmonisk sammen med i et dynamisk folkestyre.

 

Jeg opfordrer enhver, der betegner sig selv som muslim og er indvandrer eller efterkommer, om at byde ind med en tilpas omfattende definition på kategorien moderat muslim. Især vil det interessere mig at høre hvilke islamiske dogmer og doktriner en moderat muslim vil afskrive som ubrugelige.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…