Vi manglede vilje og evnen til at forsvare os under Den Kolde Krig – nu er historien ved at gentage sig

Colourbox/Kurt Terkelsen

Den Kolde krig, er en meget vigtig del, af vores danske folkestyre og truslen imod det, som professor Bent Jensen nu har skrevet et formidabelt værk om: ”Ulve, får og Vogtere”.

 

Som frivillig konstabel og hjemmeværnsmand under Den Kolde krig har jeg hele tiden fokuseret til det samlede beredskab og herunder bidraget til Danmarks sikkerhed og bekæmpet venstrefløjens samfundsnedbrydning.

 

Venstreføjen satte dagsordenen

Det var en tid, som viste en stor del af befolkningen ikke rigtig havde forstået, at Danmark var en frontlinestat i den Kolde Krig og Danmark havde en meget stor stratedisk betydning, da mange af Warszawa pagtens vigtige flådehavne var i Østersøen, samtidig med Danmark yder et beskedent økonomisk bidrag til forsvaret – absolut og relativt – og ved tider at føre en politik, der lå på kanten af USA og NATOs ønsker.

 

Det var også en tid hvor befolkningen havde mange fordomme mod Forsvaret og Hjemmeværnet. Mange hjemmeværnsfolk undgik at bære uniform i landets offentlige transport midler, når de skulle på kursus, eller på hjemmeværnsskolen, ikke fordi de skammede sig, men fordi ens medpassagerer opførte sig, så de burde skamme sig.

 

Det lykkedes med venstrefløjens krav om ”afmilitarisering” at få den borgelig fløj til at medvirke til en række forsvarslemlæstende forlig, i ønske om at fastholde regerings-taburetterne.

 

Lad ikke historien gentage sig

Kendsgerningen var, at 1969 -1989 var et tidsrum, hvor såvel vore egne som vore allierede evne og vilje til forsvar af Danmark nærmest ikke eksisterede og historien er nu ved at gentage sig.

 

Jeg har aldrig fortrudt mit valg og indsats, for Danmark, jeg valgte det rigtige og krigen kom heldigvis ikke. Det blev ved den Kolde Krig, og Roskilde området blev ikke udslettet med sovjetiske atomvåben.

 

Det nationale militære beredskab, sammenhold med NATO og fælles troværdighed sikrede sammen med den generelle politiske udvikling en fredelig udgang på, hvad der i værste fald kunne havde været afslutningen på truslen, lykkedes det forsvaret og hjemmeværnet at løse opgaverne.

 

Den Kolde Krig sluttede med Berlinmurens fald den 9. november 1989 og endelig med Sovjetunionens sammenbrud i 1991, primært på grund af pres fra NATO med USA i spidsen.

 

Læs også
EU-budgettet og 20 mia. euro til EU-forsvarssamarbejde

Efter 3 år og 3 måneder i Søværnet og 32 år i Hjemmeværnet, har jeg nu sagt farvel (2005) og koncentrere mig om andre udfordringer, blandt andet som formand for Frederikssund Marineforening, og næstformand/vagtkoordinator i fregatten Peder Skrams Venner.

 

www.marinesider.dk

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…