Blå blok borer i Socialdemokraternes nye problemer med troværdigheden

Collage: Asger Bonnevie

Gennem det meste af den røde regerings tid har Helle Thorning og Socialdemokraterne været plaget af debatten om løftebrud.

 

Før sidste valg fremlagde Socialdemokraterne sammen med SF en økonomisk plan, hvor man lovede guld og grønne skove. Efter valget måtte man erkende, at der manglede et kæmpebeløb på mellem 22 og 39 mia. kr. til at finansiere planen.

 

Man var så fornuftig nok til at skrotte planen – nu havde den jo også skaffet den røde valgsejr. Men løftebruddene forfulgte Thorning, og det er først på det seneste, at det gamle problem er ebbet ud.

 

Men op til det kommende valg har Socialdemokraterne nye problemer med troværdigheden. Nu gør blå blok selvfølgelig alt, hvad den kan, for at bore i dem.

 

”Beslut nu – betal senere”

Regeringen har kørt underskuddet på de offentlige finanser helt ud til kanten af, hvad EU tillader. Faktisk ville man stå til at ryge ud over kanten, fordi de faldende oliepriser reducerer statens indtægter betragteligt. Men man bliver lige reddet af andre faktorer, blandt andet valutakursen.

 

Men denne balance på kanten har gjort det vanskeligt for regeringen at give mange penge ud lige op til valget. Det vil en regering jo ellers være fristet til for at tækkes vælgerne.

 

For at komme ud over det har regeringen anvendt en fremgangsmåde, hvor man træffer de positive beslutninger før valget og tager æren for det, mens man venter med finansieringen til efter valget.

 

”Beslut nu – betal senere”, kunne man kalde modellen.

 

Smykker sig med lånte fjer

Derfor ligger der en række ting og venter på, at den kommende regering skal klare den utaknemmelige opgave med at finde finansieringen. Men den røde regering kan i valgkampen vifte med de gode formål, som pengene skal gå til.

 

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

Senest har man set det med terrorpakken. Størstedelen af finansieringen er udskudt til efteråret (dvs. efter valget), men regeringen har inden valget kunne demonstrere handlekraft over for terroren.

 

Venstre peger nu på 11 af den slags ”ubetalte regninger”, og partiet vurderer, at de løber op til omkring 5 mia. kr. (Berlingske). Nye beløb kan komme til. Det bliver et angrebspunkt for blå blok i valgkampen.

 

Man kan sige, at regeringen her beskyldes for at smykke sig med lånte fjer: Man søger at score points på beslutninger, som man endnu ikke har fundet pengene til.

 

Danmark er blevet et stort asylland

Men også på en anden led vil den røde regering blive beskyldt for at smykke sig med lånte fjer. Det drejer sig om udlændingepolitikken.

 

Socialdemokraterne har som bekendt lanceret en kampagne, der skal give indtryk af, at partiet står for en stram linje i udlændingepolitikken. De to slogans lyder: ”Stramme asylregler og flere krav til indvandrere” og ”Kommer du til Danmark, skal du arbejde”

 

Men kendsgerningen er, at den røde regering har gjort det væsentligt mere tillokkende at søge asyl i Danmark, blandt andet ved at give en flygtningefamilie med tre børn 10.000 kr. ekstra i sociale ydelser om måneden.

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

 

Effekten er da heller ikke udeblevet. I denne regerings tid er Danmark blevet et af de EU-lande, som har modtaget flest asylansøgere i forhold til indbyggertallet.

 

Samtidig har regeringen på en stribe punkter lempet adgangen til at få familiesammenføring, permanent ophold og statsborgerskab.

 

Man har lempet kravene til beskæftigelse

Interessant nok har man i den forbindelse også lempet kravene til, hvor meget man skal have været i beskæftigelse for at få permanent ophold.

 

Ligeledes har man lempet kravene til selvforsørgelse for at opnå statsborgerskab. (Jyllands-Posten)

 

Begge dele strider direkte mod det budskab, som regeringen nu sender op til valget – nemlig, at man er meget kontante i kravene til flygtninge og indvandrere om at komme i arbejde.

 

Læs også
Danmark går til valg i en stemning af mistillid til politikerne og utilfredshed med demokratiet – det stiller enorme krav til blå bloks valgkamp

Ydermere er det udspil, som regeringen er kommet med under overskriften ”Alle skal bidrage”, meget ukonkret med hensyn til, hvordan man vil stramme op.

 

Det er mest en samling hensigtserklæringer, som regeringen har fremsat før, uden at de har haft nogen synlig virkning. Udviklingen er tværtimod gået i den gale retning, blandt andet fordi den øgede kontanthjælp til de tilrejsende har gjort det mindre attraktivt at arbejde.

 

De Radikale betaler tilbage

Den stribe af lempelser, som regeringen undervejs har gennemført i udlændingepolitikken, er især foretaget på krav fra De Radikale (den voldsomme forøgelse af de sociale ydelser til flygtninge var dog et fælles mål).

 

Nu betaler De Radikale tilbage ved ikke at protestere, når Socialdemokraterne giver den som strammere for at tækkes midtervælgerne og hente stemmer fra specielt Dansk Folkeparti.

 

Men det er klart, at de blå partier også her vil angribe regeringens troværdighed.

 

De kan pege på, at regeringen i værdipolitikken smykker sig med lånte fjer.

Læs også
De Radikale angriber Socialdemokratiets udlændingepolitik og sender Mette F. i krise
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…