Beskæftigelsen er raslet ned for de helt nyankomne flygtninge

Foto: Steen Raaschou

Af de flygtninge, der fik opholdstilladelse i Danmark i 2010, var godt 4 pct. i job seks måneder efter, de fik opholdstilladelsen. Af de flygtninge, der fik opholdstilladelse i 2014, er det kun 1 pct., der er i job efter seks måneder. Samme udvikling ser man også, når man måler 12 og 18 måneder efter, flygtninge er kommet til Danmark: Færre kommer hurtigt i job nu, end de gjorde tidligere.

 

Flygtninge, der har været i landet i kort tid, har generelt en meget lav beskæftigelse. Men den i forvejen lave beskæftigelse er blevet endnu lavere i løbet af de seneste fire år.

 

Af de flygtninge, der fik opholdstilladelse i 2010, var 4,2 pct. i job efter et halvt års ophold. Efter yderligere et halvt års ophold var den andel steget lidt til 6,7 pct.

 

Det er i forvejen ikke høje beskæftigelsesgrader, og det er faktisk gået tilbage siden da.

 

Af de flygtninge, der fik opholdstilladelse sidste år, var lidt under 1 pct. i job efter et halvt års ophold. Og efter yderligere et halvt år var den steget til 2 pct.

 

Mest markant er faldet i beskæftigelsen blandt nyankomne flygtninge i 2011 sammenlignet med 2012.

Der er også sket et fald, når man kigger på beskæftigelsen 1 og 1,5 år efter godkendt ophold, hvis man sammenligner flygtninge, der fik opholdstilladelse i 2010 med flygtninge, der har fået tilkendt opholdstilladelse i årene efter.

 

Faldende beskæftigelse blandt syriske flygtninge

Syriske flygtninge har de seneste år udgjort en stigende andel af de flygtninge, som får opholdstilladelse.

 

Der er ligeledes sket et fald i de syriske flygtninges beskæftigelse, hvis man sammenligner syriske flygtninge, der kom i 2010 med dem, der er kommet i 2013 og første del af 2014.

Blandt syriske flygtninge, der kom i 2010 var 11 pct. i job 18 måneder efter tildelingen af opholdstilladelsen. Det tal er faldet til 3,3 pct. for de syrere, der kom i 2013.

 

Læs også
Ledige finder sjældent job gennem jobcentret eller A-kassen

Vending for iranske og afghanske flygtninge

Iranske og afghanske flygtninge, der har fået opholdstilladelse i 2014 adskiller sig ved i højere grad at være i job end flygtninge, der er kommet i 2011, 2012, og 2013.

Om integrationsprogrammet
Flygtninge starter i integrationsprogrammet første måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en flygtning eller familiesammenført udlænding. Integrationsprogrammet skal i gennemsnit have et omfang på 37 timer pr. uge, inkl. forberedelse og en varighed på højest tre år. Dog har flygtninge fem år til at lære dansk i. Før 2013 havde flygtninge tre år til at lære dansk i. Flygtninge er berettiget til kontanthjælp under integrationsprogrammet eller integrationsydelse.
Sådan har vi gjort
I analysen indgår flygtninge fra det tidspunkt, hvor flygtningene bliver registreret i kommunens folkeregister. Personer, der venter på opholdstilladelse i et asylcenter, er ikke registreret i folkeregistret, så de er ikke medtaget i analysen. Personer, der er udvandret, er udeladt af analysen.
Andelen i beskæftigelse måles ved punktnedslag ½, 1, 1½ år efter, at personen er registreret som indvandret.
I analysen indgår 1.283 flygtninge i 2010, 1.520 i 2011, 1.679 i 2012, 2.353 i 2013, i 4.757 i 2014.
For flygtninge, der har fået opholdstilladelse i 2014 er det ikke muligt at måle beskæftigelse 1½ år efter ankomsten. For de flygtninge, der fik opholdstilladelse i 1. halvår 2014 (til og med uge 22) er det muligt at måle beskæftigelsen 1 år efter tildelingen af opholdstilladelsen. Flygtninge, der kommer til og med uge 48 2014 kan vi måle beskæftigelsen ½ år efter.
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…