Thorium kan løse Grønlands økonomiske og sociale problemer og samtidig gavne klimaet

Foto: Colourbox

Thorium, hvad er det? spørger mange stadig i dag, og hvor kan man få mere at vide om thorium?

 

Den norske præst Hans Morten Thrane Esmark fandt i 1828 i Sydnorge en sten med et sølvagtigt metal og sendte den til den svenske kemiker Jöns Jakob Berzelius, der opdagede det let radioaktive grundstof thorium (Th90) opkaldt efter den nordiske gud Thor. Omkring 1900 blev thorium anvendt i gadelamper, da metallet havde lang levetid (Samuelsens leksikon, 1926).

 

A-kraft

Den amerikanske fysiker Alvin M. Weinberg (1915-2006) var i 1942 under  2. verdenskrig med i en gruppe, der forskede i atomfysik – med uran og thorium. Nogle fra gruppen bl.a. Niels Bohr udviklede atombomben, der var med til at afslutte krigen. 1955-1973 var Weinberg leder af Oak Ridge Laboratories i Tennessee og udviklede en thorium reaktor.

 

Men da det var under den kolde krig, besluttede præsident Nixon i 1973, at forskningen med thorium skulle stoppe – trods de gode forskningsresultater. Præsident Nixon foretrak uran, som også kunne anvendes til bomber – det kan thorium ikke. Thorium har heller ikke urans affaldsproblemer, da det kan anvendes næsten 100%.

 

Alvin Weinberg var bekymret for luftforurening og global opvarmning pga. det store forbrug af fossile brændstoffer. Han skrev i 1974 en artikel i Science Journal: Global Effects of Man’s Production of Energy! Han advarede mod konsekvenser for klimaet.

 

I 2005 læste jeg første gang om thorium i en avis om et evt. norsk forsøg med thorium, og på nettet kunne man læse om fysikeren Carlo Rubbia (Nobelprisen i 1984), som gennem mange år havde arbejdet med thorium forskning i CERN i Geneve. Med thorium kunne verden få billig, ren og rigelig energi til erstatning for de fossile brændstoffer.

 

Siden 2006 har jeg skrevet artikler og bøger om thorium, der ikke udledder CO2 og som kan bremse den globale opvarmning. Jeg har deltaget i 4 thorium konferencer arrangeret af International Thorium Organisation (www.itheo.org).

 

Mange er overbevist om thoriums positive egenskaber

Som mange andre, der læser om thorium, overbeviste det også tidligere GreenPeace formand i England Stephen Tindale, der holdt foredrag på 1. thorium konference i London 2010 på Royal British Institution, kendt fra fortidens videnskabelige forelæsninger.

 

Tidligere NASA raketingeniør Kirk Sorensen fra Flibe Energy (www.flibe-energy.com) fortalte om visioner for produktion af små thorium reaktorer, som kunne sættes i skibe, fly – små moduler, der kunne bruges overalt. Se og hør Kirk Sorensen på www.energyfromthorium.com, hvor også Robert Hargraves fortæller om thorium, der kunne redde verden fra en klimakatastrofe.

 

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

2011 i New York deltog jeg i 2. thorium konference, hvor mange af de samme forskere opdaterede deres viden og nye kom til. Robert Hargraves (bog 2012: THORIUM – energy cheaper than coal) berettede om forbindelsen mellem energi, liv og menneskelig civilisation. Brug af fossile brændsler resulterer i global opvarmning med mangel på rent vand og føde til verdens stigende befolkning.

 

I Kina blev 3. thorium konference afholdt i Shanghai 2012. Kineserne ønsker Beijing fri for den smog, der ligner luften i London i 1950erne (pga. husenes kulfyring). Netop i år har den kinesiske regering erklæret War on Pollution (krig mod forurening) og vil bruge thorium som løsning og fremrykke udviklingsplanen fra 25 år til 10 år. Referat fra samtlige konferencer i www.itheo.org

 

I CERN 2013 i Geneve blev 4. thorium konference afholdt, og den berømte Carlo Rubbia var med sammen med den tidligere svenske udenrigsminister Hans Blix, der holdt tale og mente, at thorium også ville blive et fredens projekt til forskel fra bl.a. olien, der ofte førte til konflikter. Han sad i bestyrelsen i det norske Thor Energy, der har udviklet thorium energi. (www.thorenergy.no).

 

Håb for Grønland

Fordelingen af de globale thorium ressourcer findes på forsiden af www.itheo.org (International Thorium Organisation). Norge ligger som nr. 8 med 320.000 t og Grønland nr. 14 med 86.000 (93.000) t thorium. Der skal bruges ca. 100 g thorium til en persons livslange energiforbrug, så verdens thorium ressourcer kunne dække det globale forbrug af stabil energi i mange tusinde år.

 

Efter valget i Grønland 28. november 2014 må nye politiske ledere kæmpe mod dårlig økonomi og mange arbejdsløse især blandt unge, der ikke kan se en fremtid for sig i Grønland. Men der er håb forude, idet den grønlandske undergrund indeholder – udover mange andre råstoffer – store thoriumressourcer.

 

Rigsfællesskabet mellem Grønland og Danmark burde som et fælles projekt oprette et mineselskab for thorium, der kunne levere billig og ren energi til både Grønland og Danmark. Samtidig kunne man danne en thorium bank – som bl.a. den japanske thoriumforsker Takashi Kamei fra Kyoto efterlyser – som kunne være neutral i salg af thorium til forskellige lande.

Læs også
Michael Moores nye film afslører en vigtig del af den grønne omstilling som fup og profitmageri

 

Thorium kan redde Grønlands økonomi og skaffe arbejdspladser. Det kunne samtidig hjælpe med at redde klimaet. Det ville være i den grønlandske ånd at hjælpe isbjørnene, som i disse år lider under den globale opvarmning! Grønlandske og danske politikere bør vågne op af deres Tornerosesøvn og med thorium forbedre de økonomiske forhold i Grønland og Danmark til gavn for Rigsfællesskabet.

 

Jonna Vejrup Carlsen, www.global-alarm.dk

 

For de interesserede har jeg her samlet en række links og bøger om thorium.

 

Links til viden om thorium:

www.the-weinberg-foundation.org

www.itheo.org

www.thorenergy.no

www.flibe-energy.com

Læs også
Red klimaet: Kernekraft er i dag noget andet og  bedre end for 50 år siden

www.thoriumenergyalliance.com

www.energyfromthorium.com

www.global-alarm.dk

 

Bøger om thorium:

SUPER FUEL (Richard Martin, Macmillan)

THORIUM energy cheaper than coal (Robert Hargraves)

THE FIRST NUCLEAR ERA (Alvin M. Weinberg): “Perhaps from many such accounts will emerge a clearer picture of how nuclear energy developed, how it faltered, and how, I believe, it will rise again.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…