Konservative: Regeringen knækker de svageste boligejere

SKATs høje ejendomsvurderinger knækker de svagest stillede boligejere. Og trods store fejl i det nye vurderingssystem, insisterer skatteministeren på at systemet skal følges – og at borgerne må indordne sig.

 

Har du som boligejer mistet dit job, er du enlig forsørger, pensionist, sygemeldt eller har du af andre årsager en følsom økonomi, så er det ikke hos den siddende regering, at du skal søge trøst.

 

Grundskyldsstigninger  

For SKATs stigende vurderinger betyder, at der skal betales mere og mere i grundskyld. Regeringen vil lade grundskylden stige fra 27 mia. kr. til 36 mia. kr. i 2020. Og problemet er dobbelt, da mange oplever, at handelsprisen på huset falder som en naturlig konsekvens af SKATs stigende vurderinger.

 

Den nytiltrådte skatteminister, Benny Engelbrecht (S), lægger ansvaret over på kommunerne og begrunder statens manglende hjælp til boligejerne med, at et evt. skattestop vil skævvride Danmark, således at enkelte dele af landet får mere ud af skattestoppet end andre.

 

Men ministeren lader til at have ’glemt’, at når SKAT vurderer vores boliger, så får kommunerne ikke lov til at beholde stigningen – den snupper regeringen ved at sænke bloktilskuddet til kommunerne tilsvarende.

 

Asocial skattepolitik

Og han glemmer ligeledes, at det netop er i hovedstadsområdet, at flest boligejere knækkes af de stigende skatter og fejlbehæftede vurderinger. Boligejerne vurderes ikke som mennesker – men ud fra postnummeret. Mere asocial og systemforherligende skattepolitik skal man lede længe efter.

 

Vi må aldrig acceptere, at systemet dikterer menneskers liv. Og ingen skal tvinges fra hus og hjem på grund af stigende skatter og afgifter. Derfor skal grundskylden fastfryses.

 

Af Pernille Vermund, Folketingskandidat Nordsjællands Storkreds (K) & Søren Pape Poulsen leder af Det Konservative Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…