Lokalbefolkningen raser: Asylcentre bliver åbnet på stribe i landsbyer og mindre byer

Simested (danskestationer.dk)

Illegale syriske asylansøgere strømmer ind over de danske grænser. Samtidig udgør de legale asylansøgere et stigende og efterhånden uoverskueligt problem.

 

Her og nu skal Røde Kors skaffe bolig til 1500 asylansøgere. Det betyder at der overalt bliver tager skoler og andre bygninger i brug. Desuden er man i fuld gang med at åbne nye asylcentre.

 

Det store pres skyldes, at regeringen i september sidste år slækkede på kravene til asyl for ansøgere fra bestemte områder i Syrien, således at de nu efter svensk forbillede ikke længere behøver at være personligt forfulgt for at få asyl.

 

Det har medført, at næsten alle flygtninge fra Syrien helt automatisk får asyl og dermed også mulighed for familiesammenføring, og det har skabt panik og kaos ude i landets kommuner, hvor både politikere og borgere protesterer mod etableringen af nye asylcentre, som skal tage imod de mange nye asylansøgere.

 

I Sverige har en tilsvarende lempelig politik medført helt uoverskuelige tilstande. Den svenske udlændingestyrelse skønner nu, at der vil komme op mod 90.000 nye asylansøgere til landet. Den svenske politik betyder, at de stort set alle får lov til at blive. De kan derefter få familiesammenføringer.

 

I Danmark får den lempelige aylpolitik vidtgående konsekvenser for lokalområder i landet.

 

Udlændingestyrelsen har diktatoriske beføjelser

Reglerne er sådan, at Udlændingestyrelsen kan pålægge kommunerne at modtage et vist antal flygtninge, og hvis Udlændingestyrelsen på eget initiativ indgår en aftale med en udlejer, kan kommunen i princippet intet stille op i mod det.

 

Det var for eksempel, hvad der skete, da en privat ejer af et elleve etagers højhus i Vollsmose hen over hovedet på Odense Byråd i 2012 indgik en aftale med Udlændingestyrelsen om at indrettet et asylcenter til 200 flygtninge i højhuset.

 

De lokale politikere rasede, men der var intet at stille op. Problemet løste dog sig selv. Da der ved eidfesten samme år udbrød skyderier og slagsmål i bydelen, fandt Udlændingestyrelsen ud af, at det måske ikke var det smarteste sted at indkvartere flygtninge, og inden året var omme, var asylcentret atter nedlagt og tømt.

 

Underskriftsindsamling i Sønderborg

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

Et af de steder, hvor sindene er kommet i kog på grund af et asylcenter, er i Sønderborg, hvor Udlændingestyrelsen har planer om at oprette et asylcenter i den nedlagte Sønderborg Kaserne, der ligger ved havnen.

 

Udlændingestyrelsens planer for Sønderborg har blandt andet medført, at der den 31. juli blev startet en underskriftsindsamling under titlen ”Sønderborg Kaserne bør ikke være et asylcenter”. Ved redaktionens slutning havde 1.657 skrevet under på protesten.

 

Også blandt Sønderborgs politikere er der stor modstand mod at indrette et asylcenter i kasernen, og i Sønderborg Byråd vil et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative spænde ben for planerne, når byrådet i dag har sagen oppe til behandling.

 

Det kan lade sig gøre ved at bruge en såkaldt paragraf 14-løsning, som gør, at Udlændingestyrelsen ikke kan flytte ind, medens der i op til tolv måneder arbejdes med en lokalplan for området. Det er denne mulighed, de tre borgerlige partier vil benytte sig af i dag.

 

”Og det har jeg orienteret borgmesteren om,” sagde den konservative Ole Stenshøj i går til Sønderborg Nyt.

 

Til gengæld måtte landsbyen Simested i går bøje nakken

Landsbyen Simested ligger med sine 240 indbyggere i Vesthimmerlands Kommune, og her har Udlændingestyrelsen udset sig landsbyens nedlagte skole som asylcenter for 100 mandlige syriske asylansøgere i en lille by, hvor der hverken er indkøbsmuligheder eller offentlig tranport.

Læs også
Stramninger var hårdt påkrævet: På blot fire år har asylansøgere kostet samfundet over tretten milliarder kroner

 

Beslutningen er kommet fuldstændig bag på borgerne i Simested, og under et borgermøde i sidste uge, hvor omkring 150, hvilket er over halvdelen af landsbyens befolkning, mødte op, blev der mildt sagt udtrykt stor utilfredshed med planerne.

 

Protesterne hjalp dog intet. Under et ekstraordinært byrådsmøde i går blev det besluttet at fastholde den nedlagte skole i Simested som asylcenter fremfor at finde alternative indkvarteringsmuligheder. Kun Dansk Folkeparti stemte imod.

 

”Mange asylansøgere i en lille by som Simested kan give problemer, og jeg er alvorligt bange for det her,” sagde Dansk Folkepartis Brian Christensen efter byrådsmødet til Vesthimmerlands Avis.

 

De første syriske asylansøgere vil allerede på fredag begynde at flytte ind i Simesteds nedlagte skole. Vesthimmerlands Kommune huser i forvejen 500 asylansøgere.

 

Undergravende for tilliden mellem borgerne og staten

I sit ugebrev mandag den 4. august beskæftiger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, sig med problematikken omkring Udlændingestyrelsens fremfærd over for befolkningen, idet han tager udgangspunkt i det faktum, at tilstrømningen af asylansøgere nu er helt ude af kontrol som følge af regeringens seneste lempelser hvad angår syriske asylansøger.

 

Læs også
Ny debat eksploderer: Asylansøgere kan lyve, som det passer dem, uden at blive straffet

”Og myndighederne har frygteligt travlt, når det gælder om at få de mange nye asylansøgere indkvarteret. Man kunne fristes til at sige, at det ville være rart, hvis myndighederne havde lige så travlt med anden sagsbehandling!,” skriver Thulesen Dahl blandt andet og fortsætter:

 

”I Vester Hjermitslev i Jylland skulle det for eksempel gå så travlt med at få indkvarteret de cirka 100 asylansøgere, at borgerne måtte informeres via opslag. Borgerne har altså via opslag fået at vide, at deres by med et slag vokser med 25 procent. Borgermøder og lignende, hvor lokale har haft mulighed for at give deres mening til kende, har der ikke været noget af.”

 

På blandt andet den baggrund og efter at have fremført lignende eksempler på overgreb fra Udlændingestyrelsens side, konkluderer Kristian Thulesen Dahl:

 

”Og her er vi ved et af de afgørende problemer. Det er undergravende for tilliden mellem borgerne og staten, at borgerne ikke kan regne med, at de bliver taget seriøst med på råd, når staten ønsker at oprette centre til asylansøgere.”

 

Vi vil gerne hjælpe folk i nød

I sit ugebrev understreger Thulesen Dahl blandt andet, at modstanden mod asylcentre ikke handler om, at vi ikke vil hjælpe folk i nød. Tværtimod.

 

”Danskerne vil gerne hjælpe folk i nød. Men regeringen må erkende, at mange danskere ikke ser det som naturligt, at folk flytter sig tusinder af kilometer for lige præcis at havne i Danmark og så skulle modtage massiv hjælp her,” skriver Kristian Thulesen Dahl og fortsætter:

Læs også
USA forlader Syrien og giver plads til farlige alliancer – men der er en forklaring på Trupms beslutning

 

”Mange danskere vil langt hellere hjælpe i nærområderne, hvor det giver langt større mening. Hvor man for de samme ressourcer hjælper langt flere. Og hvor man hjælper uanset de økonomiske forskelle, der er blandt asylansøgere. Det er jo bestemt ikke gratis at rejse til Danmark for at søge asyl – men hvad med dem, der ikke har de samme ressourcer? De lades i vidt omfang i stikken i dag.”

 

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, nævner i den forbindelse, at Danmark med fordel kunne samarbejde med andre lande om at oprette asylcentre i nærområderne.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…