I Danmark er der over 400.000 ikke-vestlige indvandrere: Se her, hvor i landet de bor

Foto: Steen Raaschou

Ifølge tal fra Danmarks Statistik boede der per 1. januar i år i alt 404.257 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i Danmark, og de udgjorde på det tidspunkt 7,2 procent af den samlede befolkning på 5.627.235 indbyggere.

 

I forhold til etniske danskere var underbeskæftigelsen sidste år blandt mænd fra ikke-vestlige lande på 38 procent og 43 procent for kvinder, medens ikke vestlige indvandrere udgjorde 22 procent af samtlige kontanthjælpsmodtagere, oplyser Danmarks Statistik.

 

Selvom deres andel af befolkningen kun udgør 7,2 procent, tegnede de sig ifølge Danmarks Statistik for 13 procent af al den kriminalitet, der blev begået i Danmark sidste år.

 

Alt i alt skønnes ikke vestlige indvandrere og deres efterkommere ifølge Rockwoolfondens Forskningsenhed i år at udgøre en økonomisk belastning 16,6 milliarder kroner, og det er udgifter, der fortrinsvis skal afholdes i de kommuner, hvor de bor.

 

Lidt under halvdelen bor i det københavnske område

Lidt under halvdelen af landets 404.257 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, eller i alt 199.077 personer boede sidste år i Region Hovedstaden, hvor de sammen med 97.482 indvandrere og efterkommere fra vestlige lande udgjorde 17 procent af befolkningen.

 

Heraf udgjorde de ikke vestlige indvandrere 11,4 procent, og blandt regionens 30 kommuner er det ikke uventet Ishøj Kommune, der er hårdest belastet i forhold til indbyggertallet. Blandt kommunens 18.365 indbyggere per 1. januar i år udgjorde ikke vestlige indvandrere og efterkommere således 6.538 personer eller i alt 35,6 procent.

 

Til gengæld var det Københavns Kommune, der toppede i regionen med 83.805 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere svarende til 14,6 procent af kommunens samlede indbyggertal.

 

Også Brøndby og Albertslund kommuner mærker presset. I Brøndby udgør andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med 8496 personer per 1. januar i år i alt 28,8 procent, medens 6.512 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Brøndby Kommune udgjorde 27,3 procent af befolkningen.

 

I bunden ligger Gribskov og Dragør kommuner, hvor ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør henholdsvis 3,0 og 3,5 procent af de to kommuners indbyggertal

 

Region Sjælland med over 40.000 ikke-vestlige indvandrere

Læs også
Løkke bør ubetinget trække Danmark ud af FN’s migrationspagt – disse punkter viser, at den er en katastrofe

Set i forhold til landets øvrige regioner er Region Sjælland er ikke særlig attraktiv for vestlige indvandrere og deres efterkommere.

 

Med 19.997 personer udgjorde de per 1. januar i år 2,4 procent af regionens samlede befolkning, medens ikke vestlige indvandrere og efterkommere med et antal på 41.610 personer udgjorde 5,1 procent.

 

Her i regionen er det Slagelse og Roskilde, der huser flest ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. For Slagelses vedkommende drejede det sig per 1. januar i år om 5.559 personer eller 7,2 procent af kommunens samlede indbyggertal.

 

For Roskildes vedkommende drejede det sig om 5.148 personer eller 6,1 procent af kommunens samlede befolkning.

 

I bunden ligger Stevns Kommune, hvor de 509 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere per 1. januar i år udgjorde 2,3 procent af det samlede kommunale indbyggertal.

 

I Region Syddanmark trækker Odense læsset

Ud af regionens lidt over 1,2 millioner indbyggere udgjorde de 68.346 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere per 1. januar i år 5,7 procent, medens 43.525 vestlige indvandrere og efterkommere udgjorde 3,6 procent af regionens indbyggertal.

Læs også
20.000 bevæbnede migranter står klar til at storme grænse for at komme til blandt andet Danmark

 

Med Vollsmose er det her Odense Kommune, der trækker det store læs. Således udgjorde ikke-vestlige indvandrere og efterkommere per 1. januar i år med 20.732 personer i alt 10,6 procent af kommunens samlede indbyggertal.

 

Herefter er der et stort spring ned til Vejle og Esbjerg, hvor 7.072 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere per 1. januar i år udgjorde 6,5 procent af befolkningen i Vejle Kommune, medens det samlede antal personer fra ikke-vestlige lande i Esbjerg udgjorde 5,7 procent af kommunens indbyggere.

 

Her i regionen er det Fanø Kommune, der ligger i bund med 75 personer fra ikke-vestlige lande, hvilket på opgørelsestidspunktet svarede til 2,6 procent af kommunens indbyggertal. Regionens anden ø-kommune, Ærø, husede 121 personer fra ikke-vestlige lande, hvilket svarede til 1,9 procent af indbyggertallet.

 

I Region Midtjylland er Aarhus hårdt ramt

I lighed med Odense udgøres også lidt over ti procent af indbyggerne i Aarhus Kommune af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. For Aarhus’ vedkommende drejede det sig per 1. januar i år om 34.583 personer eller 10,7 procent af det samlede indbyggertal.

 

Regionens samlede antal indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande lå på 73.092 personer, hvilket svarede til 5,7 procent af regionens godt 1,3 million indbyggere. Andelen af vestlige indvandrere og efterkommere var på 3,4 procent eller i alt 43.499 personer.

 

Læs også
Svindelsagerne mod Britta Nielsen, store virksomheder og Asmaas mand undergraver tilliden i det danske samfund

Ud over Aarhus er det her i regionen Horsens og Randers, der er de mest indvandretætte byer. Således boede der på opgørelsestidspunktet 5.440 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Horsens, hvilket svarer til 6,4 procent af kommunens samlede indbyggertal.

 

I Randers bestod 3,2 procent af indbyggerne, eller i alt 4.450 personer, af indvandrere og deres efterkommere fra ikke-vestlige lande.

 

Også her er det regionens ø-kommune, Samsø, der ligger i bunden med 41 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på opgørelsestidspunktet, hvilket dengang svarede til 1,1 procent af det samlede indbyggertal.

 

Nordjylland: Mange vestlige indvandrere i forhold til ikke-vestlige

I forhold til det samlede antal indvandrere i de enkelte regioner, har Region Nordjyllands den største andel af vestlige indvandrere, nemlig i alt 17.282 eller 43,8 procent ud af de i alt 39.414 indvandrere, der per 1. januar sidste år boede i Regionen.

 

Nærmest kommer Region Syddanmark, hvor vestlige indvandrere udgjorde 38,9 af det samlede antal indvandrere. I bunden lå Region Sjælland med 32,5 procent.

 

Af regionens 22.132 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere boede lidt over halvdelen eller 11.132 i Aalborg og udgjorde der 5,4 procent af kommunens indbyggertal.

Læs også
Iran bruger hæmningsløst dansk territorium til en intern muslimsk magtkamp, som den danske regering ikke formår at stoppe

 

De resterende var spredt ud over Himmerland, Thy, Mors og Vendsyssel, hvor Hjørring Kommune husede det største antal på 2.350 personer svarende til 3,6 procent af byens indbyggertal.

 

For både Vesthimmerlands Kommune, Thisted Kommune, Læsø Kommune og Frederikshavns Kommune gjaldt det, at der her boede flere indvandrere og efterkommere fra Vestlige lande end fra ikke-vestlige lande.

 

Især på Læsø var forholdet udpræget med 66 indvandrere og efterkommere fra vestlige lande og fire fra ikke-vestlige.

 

Også Dragør, Bornholm, Stevns og sønderjyske kommuner

Det er dog ikke kun landets nordligste kommuner, der kan prale med flere vestlige indvandrere end indvandrere fra ikke-vestlige lande.

 

I Region Hovedstaden kan både Dragør og Bornholm være med og ligeledes Stevns Kommune i Region Sjælland.

 

Læs også
Frankrigs præsident Macron besøger Danmark – han var det store håb for de politisk korrekte, men de blev slemt skuffede

Også i Region Syddanmark kan en række mindre kommuner præstere flere vestlige indvandrere end ikke-vestlige. Det gælder så ledes for Tønder, Varde, Vejen, Ærø og Åbenrå.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…