Nu bliver der taget et nyt stort skridt: Hizb ut-Tahrir skal have forbud mod at bruge kommunens lokaler

Fritids- og Kulturborgmesteren i Københavns Kommune mener ikke det er rimeligt, at foreninger der arbejder mod demokrati og folkestyre kan komme i betragtning til kommunens lokaler. Det siger han til Den Korte Avis.

 

Borgmesterens udmelding kommer i forbindelse med, at den islamistiske gruppe Hizb ut-Tahrir (HuT) har indbudt til stormøde om islamisk lov – om muslimernes elskede sharia, som man skriver i indbydelsen. Det er på søndag den 7. december.

 

Den ekstreme forening holder møde som modsvar til Københavns Kommune, der har visioner om at trække unge muslimer væk fra en fundamentalistisk og radikalt livssyn baseret på Allahs lov.

 

HuT har, sædvanen tro, lejet Nørrebrohallen til formålet, men nu mener borgmesteren altså at bægeret er fyldt.

 

Carl Christian Ebbesen mener ikke, at dét, at foreninger er lovlige i Danmark, bør sikre dem støtte fra det offentlige i form af tilskud eller bygninger.

 

Københavns Kommunes jurister mener ikke det kan lade sig gøre, så nu har borgmesteren bedt justitsministeriets jurister om en vurdering af lovens tolkningsmuligheder.

 

Carl Kristian Ebbesen er klar på at ændre lovgivningen, så kommunerne har ret til at sige nej til, at leje lokaler ud til anti-demokratiske grupper som Hizb ut-Tahrir.

 

”Hizb ut-Tahrir må leje sig ind på et hotel, når de skal holde stormøder. Foreningen opfylder ikke en betingelserne jf. Folkeoplysningsloven og når man ikke gør det, mener jeg heller ikke man kan komme i betragtning til at leje kommunale bygninger,” siger Carl Christian Ebbesen.

 

”Vores skattekroner skal bruges på at fremme demokratiet og ikke på at afskaffe det. Den skelen mener jeg er helt regulær i et demokratisk samfund.”

 

Hvorfor mener kommunens jurister ikke loven kan tolkes til borgmesterens fordel

Man må sige det kan undre at KK´s jurister ikke mener loven kan tolkes til fordel for et forbud mod udlån af kommunale bygninger, til foreninger der vil afskaffe demokrati og folkestyre, til fordel for et præstestyre med en Khalif på toppen?

Læs også
Skandale: Politimand truede dansk far, der protesterede mod rabiate islamister, men holdt hånden over islamisterne

 

Skelettet i Folkeoplysningsloven, der er grundlag for udlån af lokaler, er at understøtte demokratiskabende virksomhed, med henblik på at styrke sammenhængskraften i samfundet, Folkeoplysningsloven kapitel 5 § 14.

 

”Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen.”

 

Hizb ut-tahrir er ifølge dem selv modstandere af menneskeskabte lov, demokrati og vestlige frihedsværdier. De går ikke ind for ligestilling mellem kønnene, de mener at homoseksualitet bør straffes og de anerkender ikke andre religioner som ligestillede.

 

De advarer muslimer om at deltage i demokratiske valghandlinger og når de taler om mennesker af anden religiøs observans end dem selv, bruger de konsekvent betegnelsen vantro.

 

Det handler om et lighedsprincip

Carl Christian Ebbesen peger på at den lange tradition for at leje ud til Hizb ut-Tahrir bunder i et lighedsprincip, hvor det efterstræbes at borgerne har lige adgang og ret til fællesskabets aktiver, konkret at leje kommunale bygninger til en favorabel pris, i sammenligning med private udbydere.

 

Læs også
Hizb ut-Tahrir raser over burkaforbud: ”Kun Allah har ret til at påbyde og forbyde”

Hizb ut-Tahrir opfylder ikke folkeoplysningslovens formål, hvorfor de ikke er berettiget til offentlig støtte, men som borgere i samfundet er de omfattet af lighedsprincippet som alle andre.

 

Københavns Kommunes jurister lægger formodentlig størst vægt på lighedsprincippet, når de vurderer at loven ikke kan tolkes til fordel for et forbud.

 

Spørgsmålet må handle om at afklare hvad der kom først?

 

”Når kommunen lejer lokaler ud efter kommunalfuldmagtsreglerne, skal kommunen sikre, at udlejningen sker i overensstemmelse med bl.a. ligebehandlingsprincippet. D.v.s. alle lovlige foreninger skal behandles ens, og evt. regler, der opstiller begrænsninger o.lign. skal på tilsvarende måde være udarbejdet i overensstemmelse med de sædvanlige offentligtretlige principper, som kommunerne i øvrigt skal følge, herunder være saglige.” (Pressesekretariatet Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune)

 

En moddemonstration

Den dansk/iranske samfundsdebattør Jaleh Tavercoli har talt Hizb ut-Tahrir imod i mere end et årti. Hun har arrangeret en moddemostration uden for Nørrebrohallen Søndag den 7. december kl. 13.00.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…