Miljøministeriet har fået en dom for smøleri ved EU-domstolen

foto: Bæredygtigt Landbrug

EU-domstolen afsagde den 6. november dom over Danmark for ikke i tide at have offentliggjort vandplaner for perioden 2009-2015 og rapporteret planerne til EU-Kommissionen. Vandplanerne skulle have været færdige for ca. 5 år siden, nemlig inden den 22. december 2009, men blev først offentliggjort og rapporteret til Kommissionen den 30. oktober 2014.

 

Selv om dommen lyder:

 

1) Kongeriget Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, 2 og 6, og artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Unionens vandpolitiske foranstaltninger ved ikke at offentliggøre de endelige vandområdeplaner senest den 22. december 2009 og ved ikke at sende en kopi af disse planer til Europa-Kommissionen senest den 22. marts 2010.

 

2) Kongeriget Danmark betaler sagens omkostninger.

 

– så skøjter miljøminister Kirsten Brosbøl (S) lystigt videre:

 

– Dommen kommer på ingen måde som nogen overraskelse. Den er helt naturlig og forudsigelig, fordi Danmark ikke har overholdt sine forpligtelser i Vandrammedirektivet til at have vandplaner klar inden den 22. december 2009. Det vigtigste er nu, at vi i mellemtiden har fået gyldige vandplaner på plads, og at arbejdet med den næste generation af vandplanerne også er i fuld gang.

 

Man hører ikke noget fra ministeren, der kunne minde om en beklagelse for 5 års forsinkelse, eller for den farce, der har udspillet sig i Miljøministeriets ressort på det faglige plan, på det forvaltningsmæssige plan samt endog på det økonomiske plan, hvor der har været fusket i en grad, så Statsrevisorerne og Rigsrevisionen måtte træde i karakter.

 

Ministeren fortsætter:

 

– Vandplanerne var allerede to år forsinkede, da vi kom i regering. Siden har de været underkendt og i høring ad flere omgange på grund af store ændringer undervejs. Men nu har vi fået de første vandplaner på plads, der skal sikre renere vand og bedre vilkår for fisk og planter. Det er jeg rigtig godt tilfreds med.  

 

Mon overhovedet andre i Kongeriget er tilfredse med 5 år forsinkede vandplaner, der er stærkt overimplementerede og fejlbefængte?

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

– Samtidig er vi allerede i gang med at udarbejde den næste generation vandplaner, som bliver til i en helt anden inddragende proces, hvor interessenterne bidrager i de såkaldte vandråd, som vi har nedsat, siger Kirsten Brosbøl.

 

At ministeren bruger ordet ”allerede” og betegnelsen ”inddragende proces” i den sammenhæng, fortæller en del om årsagen til den fortsatte farce om vandplanerne. Realiteten er jo, at Naturstyrelsen næsten intet har lært og heller ikke er villig til at lære. Den videre færd for vandplanlægningen ser ikke lovende ud.

 

Endelig konkluderer Miljøministeriet i pressemeddelelsen: ”Dommen fra EU-domstolen får ingen økonomiske konsekvenser for Danmark, udover at Danmark kan blive anmodet om at betale sagsomkostningerne forbundet med sagen”. Men i dommen hedder det: ”Kongeriget Danmark betaler sagens omkostninger”.

 

Endnu et eksempel på, at Miljøministeriet læser papirer fra EU, som Fanden læser Bibelen.

 

Poul Vejby-Sørensen

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…