Ligestilling af kvinder kan bremse eksplosiv befolkningstilvækst

Foto: Colourbox

På FN’s klimatopmøde 23. september 2014 i New York glemte man befolkningseksplosionen.

 

Befolkningseksplosionen afspejler sig i udviklingen: Fra en bæredygtig verden i 1950 med 2,5 mia. mennesker til i dag 7,3 mia. med udsigt til 4 mia. flere mennesker i 2050.

 

Det er katastrofalt for klimaet – der skal ske en holdningsændring.

 

Ligestilling kan afhjælpe eksplosiv befolkningstilvækst

Kronprinsesse Mary deltog i nogle arrangementer i forbindelse med FN’s generalforsamling med fokus på kvinders rettigheder. Kvinders ligestilling ville mindske befolkningstilvæksten.

 

En livsstil med færre børn ville hjælpe på klimaproblemet. Kvinderne bør selv bestemme over antallet af børn, dog med et moralsk forbehold, at hvis de ønsker mere end to børn, så bør andre kvinder føde færre, ellers vil vi fortsætte med at ødelægge den økologiske balance og forurene luft, vand og jord.

 

Vi vil efterlade en ødelagt jord til vore børn pga. overbefolkning og forurening.

 

Børnene

Er det bedre at børn dør af sult end slet ikke blive født? Der er i dag ca. 24 mio. uønskede børn uden forældreomsorg, og ca. 100 mio. børn lever på gaden! Der fødes i verden ca. 80 mio. ikke planlagte børn om året, og vi bliver ca. 80 mio. flere mennesker hvert år – dette regnestykke kunne efter en landsbydegns udregning blive til 0 pr. år. Med den nuværende befolkningseksplosion vil mange dyr og planter uddø, resurser forsvinde, og der vil blive mangel på føde og rent vand.

 

Hvorfor i alverden blev det ikke nævnt under FN’s klimatopmøde? Klimaændringerne skyldes til dels brugen af fossile brændsler – og det stigende antal mennesker, der anvender dem, men ingen tør for alvor røre ved det tabubelagte emne om familieplanlægning. Som DR journalist Steffen Kretz, der beskæftiger sig med klima, engang sagde: Det kan der jo ikke gøres noget ved!

 

Skal man føde børn blot for at skabe vækst? Øzlem Cekic fra SF mener, at der fødes for få børn i Danmark, hvilket resulterer i arbejdsløshed blandt dagplejemødre, pædagoger i børnehaver og skoler, til produktion og vækst, og færre til at passe de gamle! Danmark ville være bæredygtig med 4 mio. indbyggere (som i 1950) men har i dag 5,6 mio. og i løbet af det sidste år blev vi ca. 31.000 flere i Danmark. En dansker udleder årligt ca. 7,5 tons CO2, en kineser ca. 7,2 tons CO2 og en amerikaner ca. 18 tons CO2. Det er antallet af mennesker, der gør det katastrofalt.

 

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

Forurener naturen 

En mand i Gaza pralede med sine 42 børn, som han havde fået med 4 koner – hele tiden 4 koner, for når den ældste blev for gammel, blev hun sendt på pension, og så kom en yngre model ind. Han producerede børn og levede af bistand fra Vesten! En mand i England med én kone og 16 børn forklarede, at han ikke brød sig om gummi! I Afrika havde en mand fået 26 børn med 4 koner. Nu går han ind for familieplanlægning – lidt sent for hans vedkommende – men ikke for Afrika, der formodes at øge sin befolkning med 2-3 gange flere mennesker, hvoraf mange vil flygte til EU.

 

Vilde dyr og planter er i fare for at uddø, fordi de mange flere mennesker forurener og overtager deres levesteder! Skildpadder, som har overlevet naturkatastrofer i millioner af år, er nu truet, og 6 af de 7 arter havskilpadder er i fare.

 

Havene er forurenede med plastic og så forsurede af den globale opvarmning, at koraller og andre havdyr risikerer at uddø. Mennesket bliver fattigere uden vilde dyr som elefanter, tigre og løver, og vi kan slet ikke undvære bierne, der bestøver blomster og afgrøder!

 

Den danske statsminister gav 400 mio. kr. til en klimafond, men klimatilpasning bliver sværere, når befolkningstallet stiger, så pengene burde bruges til familieplanlægning og præventionsmidler.

 

Økonomien spiller en rolle, når der skal findes løsninger, og det er dyrt at udbedre skaderne efter mere ekstremt vejr med tørke og oversvømmelser. Det kan derfor betale sig at bremse den globale opvarmning, og færre mennesker vil betyde mindre udledning af CO2 og andre drivhusgasser.

 

Jonna Vejrup Carlsen, www.global-alarm.dk

Læs også
Michael Moores nye film afslører en vigtig del af den grønne omstilling som fup og profitmageri
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…