Jernspurven – den troløse

Foto: Michael Hultmann

Allerede midt februar hørte vi for første gang i år, Jernspurven synge i haven og det må siges at være tidligt, men nu har vejret jo også været specielt lunt i dette forår. Sangen er en fin metallisk kvidren i et meget hurtigt tempo, som minder om Gærdesmuttens sang, dog ikke så høj og gennemtrængende.

 

13 forskellige arter
Gruppen af Jernspurve omfatter 13 forskellige arter. De er udbredt over hele Europa, Arabien og Asiens Nordlige egne. Den danske Jernspurv hedder blot ”Jernspurv”, de andre har mere eksotiske navne som Alpejernspurv, Sibirisk Jernspurv, Taurusjernspurv og Sortstrubet Jernspurv…

 

Kan dukke op spontant
Indimellem hænder det, at andre Jernspurve træffes som sjældne spontane hits i Danmark. Således blev Alpejernspurv for et par år siden, fundet på Spodsbjerg ved Knud Rasmussen Hus i Hundested, og det udløste at massevis af ornitologer fra hele landet valfartede dertil, for at få et kryds i deres obsbog. Det var faktisk anden gang, at arten blev opdaget på Hundesteds nordvendte, stejle skrænter.

 

Tyndt spidst næb
Af udseende minder Jernspurven overfladisk om en gråspurve hun, i størrelse og farver, men det tynde spidse næb og jerngrå hoved og bryst adskiller dem. De danske ynglefugle er overvejende trækfugle, enkelte kan dog overvintre. Forårstrækket finder normalt sted fra først i marts og til midt maj.

 

Spiser edderkopper
I yngletiden udgør insekter og edderkopper den primære fødekilde, på andre årstider indgår også bær og andre vegetabilske afgrøder i Jernspurvens fødevalg. Arten er meget alsidig i sit valg af ynglested; den forekommer overalt i Danmark og er meget almindelig i parker og haver med tætte buske graner og krat. Hunnen bygger ofte sin skålformede rede i et grantræ tæt inde ved stammen, men også på jorden.

 

Troløse
Mange småfugle danner par i ynglesæsonen og hjælper hinanden i opfostringen af kuldet. Dette gælder bestemt ikke for Jernspurven. Faktisk er både han og hun ret troløse og parrer sig gerne med flere forskellige partnere. Hannerne prøver inden for sit territorium, at tiltrække så mange hunner som muligt. Hunnerne parrer sig ofte med flere hanner, for at knytte dem til sig og på den måde få ekstra hjælp til opfostringen af ungerne.

 

Hør jernspurvens sang her:

 

WWW.STORMSVALEN.COM

Af Aage og Karin Kabbelgaard, Stormsvalen.com Naturbutik, Nødebovejen 89.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…