Islamister i Egedalsvænge håner danske kritikere – ”bare lad dem, vi har magten,” lyder det

fotos: facebook

”Bare lad dem køre showet der sker ikke en skid.” Sådan skrev Sevket Uslu i en opdatering på facebook. Og han fulgte op: ”Bare lad dem vi har magten i bestyrelsen.”

 

Sevket Uslu er medlem af afdelingsbestyrelsen i det meget omtalte boligområde  Egedalsvænge i Kokkedal – en bestyrelse, der nu er stærkt præget af den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir. Syv ud af ni bestyrelsespladser er besat af personer, der synes at have sympatier i den retning. Det er dem, Uslu omtaler som ”vi”.

 

Når Sevket Uslu taler så foragtende om ”dem”, som man bare kan ignorere, så drejer det sig om en gruppe danske beboere, der har klaget over valgsvindel i forbindelse med valget til afdelingsbestyrelsen. Deres klage ligger p.t. hos Beboerklagenævnet.

 

”Hvor er jeg træt af de grisehoveder”

Hos Sevket Uslu og ligesindede er der altså tale om en ekstrem opdeling i ”os” og ”dem”. Ikke lige noget, der flugter med de normale principper i dansk demokrati, hvor hensyn til mindretal spiller en vigtig rolle.

 

Man kunne ellers tro, at den magtfuldkomne Uslu havde fået en oplæring i, hvordan det danske demokrati fungerer, eftersom han er ansat i Fredensborg Kommune. Men hvis det er tilfældet, så har det åbenbart prellet af på ham. En attitude som hans hos en kommunalt ansat virker ikke specielt betryggende.

 

Nogle af Uslus fæller giver den også hele armen i debatten på facebook. En Ekrem Al Shaam skriver således: ”Hvor er jeg træt af de grise hoveder wallah!! Er det nu man skal i Egedalsvænge og råbe alt muligt!!!”

 

Hvad siger Carsten Hansen?

Boligminister Carsten Hansen har ellers fremstillet forholdene i Egedalsvænge som et eksempel på, hvordan demokrati fungerer.

 

Ministeren har også sagt, at han har svært ved at forestille sig, at der skulle findes afdelingsbestyrelser i almennyttige boligforeninger, som favoriserer særlige grupperingers særinteresser frem for afdelingens.

 

Det vil være interessant at få at vide, om han fastholder sin opfattelse i lyset af den facebook-debat, som her afsløres af Den Korte Avis.

 

Læs også
Pludselig sagde imamen sandheden

Angrebet på dansker-klubberne

Den ny, islamistisk orienterede afdelingsbestyrelse har i det hele taget ikke lagt fingrene imellem for at tryne ”dem”, altså det danske mindretal.

 

Sidste år opsagde den muslimsk dominerede beboerbestyrelse de to dansker-klubber i Egedalsvænge. Den officielle begrundelse var, at lokalerne blev benyttet af for få, den uofficielle, at bebyggelsens meget troende muslimer ikke brød sig om, at der lejlighedsvis blev indtaget øl og cigaretter på stedet – og hvad værre var, de dansede også!

 

Imidlertid gik det ikke helt så glat som planlagt, fordi Boligorganisationen 3B ikke mente at råderetten over hobbyrum over20 kvadratmeterligger hos bestyrelserne alene.

 

Hærværk

For nylig er der så sket noget ejendommeligt, som måske er et angreb ad bagvejen, efter at det ikke lykkedes at få lukket de to klubber:

 

Den ene af disse klubber hedder ”Det gamle vaskeri”, og den benyttes overvejende af bebyggelsens ældre beboere. For nylig har der været hærværk mod en ledning, som forsyner klubben med strøm. Det har resulteret i, at klubbens mad- og frostvarer er blevet ødelagt.

 

Læs også
Mette Frederiksen taler om stram udlændingepolitik – men Morten Østergaard og Pernille Skipper vil have mere islam

Klubben har derfor søgt afdelingsbestyrelsen om en form for erstatning, men det er blevet afvist af bestyrelsen.

 

http://www.3b.dk/files/pdf/beboerdemokrati/referater_afdelinger/3045_08012014_ref_afd_best.pdf

I det hele taget er islamisterne i bestyrelsen særdeles fedtede, når det drejer sig om det danske mindretals behov. I sin tid budgetterede den med over 100.000 kr. til en eid-fest, samtidig med at den underkendte en ansøgning om et juletræstraktement til 6.000 kr.

 

Mere magt til bestyrelsen – med kommunens hjælp

Nu kan den islamistisk prægede afdelingsbestyrelse få yderligere magt – med god hjælp fra Fredensborg Kommune.

 

I kommunen debatteres for øjeblikket hvor en ny børne/ungdoms klub skal placeres.

 

I Egedalsvænge og omegn ses mange flagrende børn, især store drenge. Man har derfor peget på, at klubben skal ligge i Egedalshallen, en sportshal lige overfor Egedalsvænge.

 

Læs også
Vores naboland i opløsning: Nu har Sverige fået en regering med en minister, der hylder ekstrem islamist

I islamisternes perspektiv er det slet ikke en dårlig ide, fordi der i hallen allerede foregår både fredagsbøn og andre islamiske aktiviteter.

 

Samtidigt har blandt andet de flagrende drenges forældre givet udtryk for, at der er behov for et tilbud som byder på andet end det, der foregår i den eksisterende klub, som ellers er godt populær.

 

Hvis den nye klub placeres i Egedalshallen, bliver den primært for Egedalsvængets børn og unge. Med de aktuelle tendenser i boligområdet kan man frygte, at det nærmest bliver en slags islamisk fritidsklub, hvor børnene er kønsopdelt og hvor der ikke foregår uislamiske aktiviteter.

 

Det skal så vise sig, om kommunalbestyrelsen er opmærksom på problemet. Eller om den accepterer, at ”os” endnu engang tryner ”dem”.

Teksten på arabisk på bannerne

Vi har bedt en person, der kender til arabisk om et bud på, hvad der står på bannerne. Han svarer:

Banner 1 fra venstre: Trosbekendelsen ’Der er kun en Allah og Muhammed Hans sidste profet’

Banner2 fra venstre: Trosbekendelsen igen

Læs også
Rabiat muslim: Hellere myrde og voldtage end forsømme bønner – nu taler han i dansk biograf

Banner3 fra venstre (midten): har svært ved at forstå sammenhængen – noget i retning af: ’Vi støtter kampagnen .. forenet folk… forenet islamisk stor nation…’

Banner4: dansk

Banner 5: Trosbekendelsen igen

 

Debatten på facebook kan læses her:

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…