Industrien ramt af international uro

Væksten blev høj i 1. kvartal, men hvis vi kan bruge konjunkturbarometret for hovedsektorerne fra maj og juni som indikator for de tidlige sommermåneder må vi konstatere, at styrken i det hjemlige opsving fortsat er behersket.

 

Industrien faldt nemlig voldsomt tilbage i maj efter en række måneder, hvor optimismen for alvor blomstrede. Og i juni fortsatte faldet med uformindsket styrke fra 2 til -6. Dermed er industrien banket tilbage til niveauet i efteråret 2012.

 

Faldet er overraskende stort efter en række gode måneder, men det skal bemærkes, at de seneste tal fra den store tyske økonomi ligeledes tyder på, at fremstillingssektoren møder ny modvind.

 

Det skyldes dels den uforløste konflikt mellem Ukraine/EU og Rusland, ligesom den seneste tids stigning i olieprisen i kølvandet på den tilspidsede situation i Irak også kan spille ind på forventningsdannelsen.

 

Bygge- og anlægssektoren stabiliserer sig

Til gengæld steg stemningen lidt igen i bygge- og anlægssektoren, som ellers også faldt voldsomt tilbage i maj. Stigningen var dog begrænset og det må fortsat konstateres, at opsvinget i denne vigtige sektor kun er af svag styrke. Beslutningen om at afskaffe håndværkerfradraget kan påvirker tilliden i sektoren i negativ retning.

 

Detailhandlen trækkes op af udsalget

Humøret i den hårdt ramte detailhandel steg markant i juni, men det skal bemærkes, at netop denne indikator ikke er sæsonkorrigeret – og at den altid stiger i forbindelse med, at udsalget står for døren. Samtidig er indikatoren på et lavere niveau end i samme måned sidste år.

 

Det positive er, at en stabilisering er ved at indtræffe i sektoren. Det bekræftes af den svagt stigende omsætning, som detailhandlen har kunnet konstatere over de seneste måneder. Niveauet er dog fortsat lavt og der er næppe tvivl om, at sektoren er en af de hårdest ramte i erhvervslivet.

 

Det skyldes både den almindelige krise, men også den strukturelle ændring i danskernes indkøbsmønster som har fundet sted over de senere år, hvor en stadig større del af handlen finder sted i discount-butikker og over internettet.

 

Solstrålen i dagens undersøgelse er klart den beskæftigelsestunge servicesektor, som i juni fortsatte stigningen fra maj. Selvom stigningen var behersket er det værd at hæfte sig ved at niveauet er højere end for et år siden i samme måned – og markant højere end for to år siden.

 

Læs også
Donald Trumps nye skattelettelser er godt nyt for verdensøkonomien

Svage bekæftigelsesudsigter

Ud fra de faktiske beskæftigelsestal er der ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet efterhånden er vendt til det bedre herhjemme. Men ifølge konjunkturbarometrene er det faktisk kun servicesektoren, som venter at øge beskæftigelsen i den kommende tid.

 

Vi må derfor fortsat påpege, at det er usikkert, hvor meget gang i jobskabelsen, som der kommer i år og om arbejdsløsheden kommer til at falde yderligere fra det nuværende niveau. Opsvinget er i gang, men det er det lange seje træk, der gælder.

 

 

Helge J. Pedersen
Cheføkonom, Nordea

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…