Ikke se, ikke høre: Boligminister Carsten Hansen (S) benægter problemer med islamister i Egedalsvænge

Lige siden det muslimske flertal i bestyrelsen i bebyggelsen Egedalsvænge i Kokkedal nord for København i 2012 gjorde stedet landskendt og berygtet ved at forbyde de etnisk danske beboere at opsætte det traditionelle juletræ og holde juletræsfest, er forholdene for de etniske danskere langsomt men sikkert blevet gradvist forværret.

 

”Selvom der i pressen i den senere tid ikke er fremkommet de sædvanlige historier om uro og utryghed i området, er det således ikke et udtryk for forbedring af forholdene. Tværtimod,” sagde medlem af Fredensborg Byråd, Hossain Armadi (Borgernes stemme), i januar i år til Frederiksborg Amts Avis.

 

I lighed med en række danske beboere i området peger Hossain Armadi blandt andet på, at Hizb ut-Tahrir har infiltreret afdelingsbestyrelsens muslimske flertal og nu sidder for bordenden.

 

Det bekræftes delvist af islamforsker ved Syddansk Universitet, Kirstine Sinclair:

 

”Jeg ved, at Hizb ut-Tahrir har været i dialog med bestyrelsen og vejledt bestyrelsen. Men hvorvidt der er medlemmer af Hizb ut-Tahrir er ubekræftet,” siger hun til BT.

 

Islamister diskriminerer danskerne, men ministeren lukker øjnene

Efter Hizb-ut-Tahrirs vejledning blev Egedalsvænges to danskerklubber lukket med blandt andet den begrundelse, at der blev drukket øl i lokalerne, samt at de skulle bruges til lektielæsning.

 

Med i billedet hører, at der i bebyggelsen er syv udenlandske klubber, men altså nu slet ingen danske.

 

Desuden er det fremgået af en hjemmeside, at lektiehjælpen er domineret af folk med tilknytning til Hizb-ut-Tahrir.

 

Blandt andet det forhold fik Dansk Folkepartis integrationsordfører, Martin Henriksen til at stille boligminister Carsten Hansen (S) følgende spørgsmål:

 

”Har ministeren kendskab til boligforeninger, hvor de personer, der sidder i beboerbestyrelsen, repræsenterer forskellige familieklaner og dermed varetager disse klaners særinteresser i det pågældende område?”

Læs også
Skandale: Politimand truede dansk far, der protesterede mod rabiate islamister, men holdt hånden over islamisterne

 

Det havde Carsten Hansen ikke.

 

”Jeg har ikke kendskab til afdelingsbestyrelser i en almen boligforening, som består af repræsentanter for forskellige grupperinger, som varetager disse gruppers særinteresser i stedet for afdelingerne,” svarede Carsten Hansen den 12. februar i år og henviste i øvrigt til et tidligere svar om beboerdemokratiet i Egedalsvænge.

 

Et svar, der er ret så opsigtsvækkende.

 

Beboerdemokratiet i Egedalsvænge fungerer og er robust

Da en række etniske danske beboere i Egedalsvænge søndag den 11. november 2012 forsøgte at gennemføre en underskriftsindsamling med krav om en om en ekstraordinær generalforsamling på grund af juletræssagen, blev de mødt med trusler og tilråb i en sådan grad, at Nordsjællands Politi fandt det nødvendigt at sende en indsatsledervogn til stedet.

 

DA TV2 dukkede op med to mand og en sendervogn, blev sendervognen kort efter smadret af en gruppe hætteklædte unge, der kastede med brosten og ifølge TV2 Lorry kaldte journalisterne nazister.

 

Læs også
Hizb ut-Tahrir raser over burkaforbud: ”Kun Allah har ret til at påbyde og forbyde”

Under generalforsamlingen mandag den 2. december 2013 var frygten for valgsvindel så udbredt blandt de danske beboere, at boligforeningen 3B og Fredensborg Kommune fandt det nødvendigt at sende repræsentanter, der skulle sikre, at alt foregik efter reglerne.

 

Ikke desto mindre svarede boligminister Carsten Hansen kort forinden den 13. november i et svar til Martin Henriksen, at beboerdemokratiet i Egedalsvænge fungerer og er robust.

 

”3B har indskærpet de gældende regler, herunder begrænsningerne i bestyrelsens beføjelser, overfor afdelingsbestyrelsen og vil også deltage idet kommende afdelingsmøde for at sikre, at det foregår, som det skal. Kommunen følger endvidere sagen tæt med henblik på om nødvendigt at kunne træde til,” skriver Carsten Hansen blandt andet i sit svar, hvor han slutteligt understreger:

 

”Vi ser altså her, at beboerdemokratiet er robust, og at de forskellige kontrolorganer er effektive.”

 

Et skoleeksempel på, hvordan beboerdemokratiet ikke skal fungere

Den opfattelse deles ikke af Dansk Folkepartis integrationsordfører, Martin Henriksen.

 

”Det er svært at bevare optimismen, når det ene minister efter den anden stikker hovedet i busken og nægter at anerkende, hvad det er, der foregår uden for Christiansborgs og ministeriernes tykke mure,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og fortsætter:

Læs også
Den berygtede Iqra Friskole står til at miste millionstort statstilskud – nu prøver skolen at løbe fra trådene til Hizb ut-Tahrir

 

”I dette tilfælde kan man jo ikke lade være med at tænke på hele sagen omkring juletræet og det aflyste julearrangement, som skabte international opmærksomhed omkring lille Danmark. Der til kommer en række andre situationer. For eksempel ved jeg, at der er sket fraflytning fra området på grund af chikane mod dem, der har kritiseret tingenes tilstand.”

 

Martin Henriksen understreger, at han ikke har belæg for at sige, at det er den muslimsk dominerede bestyrelse, der står bag.

 

”Men jeg siger,” forsætter Martin Henriksen, ”at samlet set har beslutningsprocessen og stemningen derude været et skoleeksempel på, hvordan et beboerdemokrati netop ikke skal fungere.”

 

Som at kalde en fatwa mod svinekød i madpakken for god integration

I den forbindelse påpeger Martin Henriksen, at alene det faktum, at beboerbestyrelsen er sat under tilsyn, viser, at der har været og fortsat er problemer.

 

”At påstå, som den ansvarlige minister gør det, at Egedalsvænges beboerdemokrati fungerer upåklageligt, svarer til at tildele prisen for god integration til de børnehaver, der har udstedt en fatwa mod svinekød i madpakken. Men på den anden side, med Manu Sareen som ny integrationsminister, vil det egentlig ikke komme som en overraskelse,” fastslår Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen.

 

Læs også
Muslimsk friskole med tråde til Hizb ut-Tahrir får 21,7 mio. om året i statsstøtte – men nu slår myndighederne til

Der klages stadig over valgsvindel

På trods af, at både Boligforeningen 3B og Fredensborg Kommune havde observatører til stede under generalforsamlingen den 2. december sidste år, mener en række beboere, at der blev begået valgsvindel.

 

Således har fire stemmetællere ifølge Frederiksborg Amts Avis indgivet en formel klage til Fredensborg Kommune.

 

I klagen fremfører de blandt andet, at der var ekstra mange stemmesedler i omløb, samt at der blev lukket folk ind, som ikke blev tjekket for, om de var berettiget til at stemme.

 

Ligeledes mener klagerne, at dem, som sad ved indgangen og delte stemmesedler ud, ikke var uvildige personer, som der var blevet bedt om, men tilsyneladende folk, som den omstridte bestyrelse, der stort set blev genvalgt, selv havde udpeget.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…