Karen Hækkerup, DR og TV2 førte befolkningen bag lyset

 

 

Antallet af familiesammenføringer til Danmark er steget kraftigt fra 2012 til 2013. Fra 3.200 til 4.700 – en stigning på 50 procent, og så er december 2013 endda ikke med i tallene.

 

Denne nyhed fik i fredags stor plads i både DR’s TV-Avisen og TV2’s Nyhederne.

 

De nye tal sætter regeringen under pres. Alt tyder nemlig på, at et flertal i befolkningen ikke ønsker nogen markant øget indvandring til Danmark fra ikke-vestlige lande.

 

Men justitsminister Karen Hækkerup, som var i begge nyhedsudsendelser, havde tydeligvis valgt at anlægge en meget offensiv stil.

 

”Uddannelsessnobberi”

Hækkerup forklarede, at det øgede antal familiesammenføring først og fremmest skyldte, at der var opstået en pukkel, fordi den tidligere borgerlige regering ”vildt tarveligt” havde holdt mennesker ude af Danmark.

 

Specielt slog hun på, at det daværende VKO-flertal havde lavet et pointsystem, som man skulle leve op til for at få familiesammenføring. Dette system var udtryk for ”uddannelsessnobberi”, sagde hun.

 

For eksempel kunne man blive udelukket, hvis man havde ”en lægeuddannelse fra et forkert universitet”, måtte man forstå på Hækkerup.

 

Hun satte ekstra tryk på med formuleringen: ”VK og Dansk Folkeparti lagde det uddannelseskrav ind over, hvor det var det fine universitet, man skulle være uddannet fra, og hvor det ikke var godt nok at være håndværkere.” (TV-Avisen)

 

Groft misvisende

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

Hækkerup tog afsæt i et konkret eksempel fra de to TV-kanaler. Pudsigt nok var det samme eksempel!

 

Det drejede sig om en dansk mand (restauratør) og en russisk kvinde, der angiveligt ikke kunne blive familiesammenført, selv om hun havde universitetseksamen som læge.  Først nu, efter afskaffelsen af pointsystemet, er det lykkedes, fik man at vide.

 

Det fremgik ikke, hvem der havde sørget for at anbringe samme eksempel på begge kanaler. Men det er under alle omstændigheder temmelig ejendommeligt, at TV uden videre tog eksemplet for gode varer, garneret med Karen Hækkerups kommentarer.

 

Eksemplet er nemlig groft misvisende. Karen Hækkerup, DR og TV2 førte befolkningen bag lyset.

 

Sagens rette sammenhæng

Kendsgerningerne er følgende:

 

I pointsystemet fra 2010 kunne man få point til familiesammenføring gennem en fuldført uddannelse, gennem erhvervserfaring, gennem sprogkundskaber og enkelte andre ting.

Læs også
Hvornår går borgerlige politikere i flæsket på de politiserende røde journalister?

 

Sammenlagt skulle en udlænding over 24 år have mindst 60 point for at få sammenføring. Men en kandidatuddannelse fra et udenlandsk universitet gav i sig selv 80 point. Med en lægeuddannelse fra et russisk universitet havde man altså uden videre point nok.

 

Med andre ord: Der er et eller andet helt galt med den fremstilling, som DR og TV2 videregav, og som Karen Hækkerup brugte. Det kan under ingen omstændigheder være rigtigt, at Elena Vasilyeva, som hun hedder, faldt, fordi hun ikke var uddannet fra et eliteuniversitet.

 

Hvis journalisterne havde foretaget et 30 sekunders tjek i de gamle regler, ville de vide dette. Men de kørte bare løs.

 

Hvad årsagen så har været til, at parret i sin tid ikke fik familiesammenføring, er ikke til at sige ud fra indslagene. Men som sagen er oplyst i TV, hænger historien ikke sammen.

 

En anden forklaring på den store stigning

Karen Hækkerup talte usandt, da hun på TV hævdede, at man skulle være uddannet fra de fine universiteter, og at man blev diskvalificeret, hvis man havde en lægeuddannelse fra det forkerte universitet.

 

Læs også
Regeringsforhandlingerne er ramt af store problemer – men Journalistisk Venstreparti prøver at hjælpe ’deres’ Mette

Karen Hækkerup talte også usandt, da hun hævdede, at ”det ikke var godt nok at være håndværker”, hvis man skulle klare uddannelseskravene.

 

I 2011 foretog VKO-flertallet en ændring i systemet, der gav erhvervsuddannelse samme antal point som en bacheloruddannelse. Dermed havde en faglært arbejder store muligheder for at klare kravene.

 

Man kan være for eller imod det gamle pointsystem. Men realiteten er, at det slet ikke var møntet på at bremse en person med for eksempel en lægeuddannelse, som det danske samfund kunne have gavn af.

 

Systemet skulle begrænse antallet af mennesker med meget dårlige forudsætninger for at klare sig i det danske samfund. Med de nye regler har denne gruppe fået lettere adgang, hvilket formentlig er en vigtig del af forklaringen på den store stigning.

 

Bekymrende

Det er bekymrende, at en minister og to tv-redaktioner i forening kan give befolkningen så skæv en fremstilling.

 

Karen Hækkerup må have vidst bedre. Som minister har hun adgang til alle relevante oplysninger.

Læs også
TV2 afslører politiskandale – men holder hånden over Mette Frederiksens rolle

 

TV-indslagene var blottet for kritisk research. Man løb simpelt hen med en historie, som man fik stukket i lommen.

 

Om det alene skyldtes sjusk, eller om journalisterne også lod sig friste af muligheden for at give lidt hjælp til en rød regering, der er presset af stor indvandring, er svært at sige.

 

Ildevarslende tendens

Sagen minder om noget tilsvarende under Lars Løkkes GGGI-sag. En aften havde begge kanaler stort set enslydende indslag om, at den norske regering var ved at bakke ud af GGGI på grund af Løkke.

 

Disse indslag var også falske, med en ejendommeligt ukritisk slagside til fordel for rød blok. På Nyhederne har samme redaktør i øvrigt stået bag begge bizarre historier.

 

Det er en ildevarslende tendens. De to tv-stationer bør øve selvkritik. Det kan ikke være meningen, at Den Korte Avis skal gøre hele arbejdet.

 

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…