EU-kommissær skælder schweizerne ud

I sidste uge, søndag den 9.2 var der folkeafstemning i Schweiz om ja eller nej til masseindvandring. Forslaget fik ja fra et flertal i befolkningen: 50,3 procent.

 

Schweizerne sagde ja til at indvandringen skal begrænses blandt andet ved hjælp af kvoter. Men de sagde samtidig ja til en større national selvbestemmelse i forhold til EU. En nøglesætning i den ændring af den schweiziske forfatning, der blev vedtaget, lyder: ”Schweiz kontrollerer udlændinges indvandring selvstændigt”.

 

Afstemningen har sendt chokbølger gennem det meste af Europa og EU-systemet. En befolkning, der vil begrænse indvandringen. En befolkning, der selv vil bestemme over vigtige nationale anliggender. Uha. Uha.

 

Schweiz’ aftale med EU om fri bevægelighed

Schweiz er ikke medlem af EU. Men Schweiz og EU har aftaler blandt andet om fri bevægelighed.

 

Under forhandlingerne med EU om den fri bevægelighed, for 15 år siden, blev det vurderet at Schweiz ville få en netto-indvandring på omkring 8.000 om året, men de senere år har netto-indvandringen været på over 70.000 årligt, svarende til en by på størrelse med Lucerne.

 

Hvis det fortsætter vil Schweiz dels blive overbefolket, med stadigt voksende byer og trafik og stigende boligpriser, og dels vil nogle af indvandrerne tage job fra schweizerne og andre vil belaste økonomien gennem misbrug af velfærdsydelser.

 

Det var baggrunden for, at indvandringen blev sat til afstemning, og at der var flertal for en begrænsning.

 

Det centrale er, at Schweiz fremover selv skal være suveræn på indvandringsområdet, ikke EU. Der er ingen absolutte tal på kvoterne, alt er til forhandling, men i sidste ende er det schweizerne, der selv bestemmer, med hensyntagen til schweizeres forrangsstilling og udlændingenes integrationsevne, indkomstpotentiale og efterspørgsel fra arbejdsgivere.

 

Men hvad betyder det for Schweiz’ aftale med EU? Og hvad betyder det for andre europæiske landes mulighed for særaftaler?

 

EU er ikke en schweizerost 

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

Viviane Reding, EU kommissær og næstformand, var hurtigt ude med en afvisende reaktion: ” EU er ikke en schweizerost ”, sagde hun. Altså et nej til særaftaler.

 

Men det var ikke alle i EU-systemet, der var enige i det.

 

Daniel Hannan, engelsk medlem af Europa-parlamentet, er en af dem, der er uenig med Viviane Reding: ”Det passer ikke”, replicerede han og fortsatte.

 

”EU ligner i høj grad en schweizerost – fyldt med huller i form af undtagelser og særaftaler.” (kilde: http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/100259161/the-eu-cant-afford-to-punish-switzerland/)

 

Trusler om sanktioner

Han tror heller ikke på at EU vil gøre alvor af truslerne om sanktioner mod Schweiz.

 

Indtil nu har det eneste konkrete tiltag da også været at Bruxelles har udsat nogle forhandlinger om salg af elektricitet på tværs af grænsen.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

EU havde et overskud på 135 milliarder kroner i samhandlen med Schweiz i 2013, og Hannan tror ikke på, at EU vil skade sig selv blot for at skade Schweiz.

 

Men han er alligevel i tvivl om hvor stærk modstanden er i EU mod en befolkning, der selv vil bestemme. Han sagde:

”Men tager jeg fejl – hvis Eurokraterne virkelig vil forarme deres egne lande af ren og skær hævnlyst – hvorfor tillader vi så den slags mennesker at regere os?”

Franske forslag om en lignende folkeafstemning

I Frankrig er Christian Estrosi blevet inspireret af den schweiziske folkeafstemning. Han er tidligere motorcykel racerkører, viceminister i Nicolas Sarkozy’s regering, og nuværende borgmester i Nice og medlem af den franske Nationalforsamling for det store borgerlige parti, UMP.

 

I 2013 nedlagde han forbud mod åbning af et muslimsk kulturelt center, med bibliotek, undervisning i arabisk, og bederum for mænd og kvinder, i Nice, finansieret fra Saudi Arabien, med ordene: ”Så længe jeg er borgmester i Nice, åbner det center ikke!”

 

Nu foreslår han at Frankrig skal holde en folkeafstemning i lighed med den schweiziske. Det kan passende gøres, når befolkingen alligevel skal til stemmeurnerne den 25. maj, for at vælge medlemmer til Europa-parlamentet.

 

Samme dag (12. februar) appellerede Marine Le Pen, fra Front National, til den franske befolkning om at forlange en folkeafstemning om indvandring.

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

Tyskere afviser

Det tyske medlem af Europa-parlamentet, Andreas Schwab, er en af dem, der har truet med at gøre brug af ”guillotine-klausulen”, det vil sige at annullere samtlige bilaterale aftaler mellem Schweiz og EU, hvis aftalen om fri bevægelighed opsiges af Schweiz.

 

Forespurgt om ikke lignende afstemninger i andre EU-lande ville føre til samme resultat, svarer han: ”Der er gode grunde til at disse spørgsmål ikke stilles til borgerne i andre lande. Resultaterne er kun et øjebliksbillede. Når schweizerne indser, at EU ikke vil forhandle, ændrer de holdning.”

 

EU er bange for, at den schweiziske tendens skal brede sig.

 

I England har premierminister David Cameron allerede stillet forslag om nogle begrænsninger i velfærdsydelser til udlændinge, de første 3 måneder de er i England.

 

Det har fået Lazlo Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, til at beskylde Cameron for at lefle for xenofobi (fremmedfrygt), og advare ham om, at han ikke kan ”cherry pick” (udvælge kirsebærrene) fra EU’s regler eller føre politik baseret på ”fornemmelser og anekdoter”.

Direkte demokrati eller pøbelvælde

Professor Wolf Linder fra universitetet i Bern tager det schweiziske demokrati i forsvar. Det giver befolkningen ret til at opponere mod den politiske elite, og til at modsætte sig globalisering og europæisering, noget der ikke er muligt i noget andet europæisk land.

 

Det direkte demokrati er ikke et alternativ til parlamentarisme men et supplement, der gør systemet mere demokratisk, mener han. Han kan dog ikke forklare hvorfor der tilsyneladende ikke er megen interesse for systemet i andre europæiske lande.

Læs også
Tyrkiet oversvømmer Europa med migranter

 

Andre advarer mod det direkte demokrati. Weekendavisens chefredaktør, Anne Knudsen skriver i en leder (14/2) om det direkte demokrati i det klassiske Grækenland: ”… direkte demokrati kan udarte til uindskrænket, voldeligt massetyranni uden nogen form for mindretalsbeskyttelse – dét, man kalder pøbelvælde” og ”Demokrati på denne enkle måde er derfor altid endt i tyranni.”

 

Om det passer særlig godt på den schweiziske version, som nu har fungeret i halvandet hundrede år, er vel en smagssag, men der skal da nok være embedsmænd der mener at pøbelvælde er en passende betegnelse.

 

Ja Schweiz er rigtig kommet i vælten i den forgangne uge, sikkert mere end de bryder sig om. Men måske vil de sætte pris på at Søren Pind mener, at der skal indføres schweiziske tilstande i det danske sundhedssystem (hvilket dog ikke har så meget med demokrati at gøre).

 

På de sociale medier får schweizerne derimod gennemgående opbakning. En ny Facebook-gruppe kræver folkeafstemning om indvandring til Danmark, som den vi så i Schweiz, og den er populær. https://www.facebook.com/folkeafstemningnu

 

FAKTA:

Den schweiziske forfatningen tilføjes følgende ændringer:

§ 121 Overskrift (ny)
Lovgivning på udlændinge- og asylområdet.

§ 121a (ny) Kontrol over indvandringen

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Stk. 1. Schweiz kontrollerer udlændinges indvandring selvstændigt

Stk 2. Antallet af bevilgede opholdtilladelser givet til udlændinge i Schweiz begrænses årligt af øvre grænser og kvoter. Den øvre grænse gælder for alle bevillinger indenfor udlændingeretten, herunder også asylvæsen. Retten til permanent ophold, familie-sammenføring og sociale ydelser kan indskrænkes.

 Stk. 3. De årlige øvre grænser og kvoter for arbejdende udlændinge skal indrettes efter Schweiz’ overordnede erhvervsinteresser og under særlig hensyn til schweizeres forrangsstilling. Det afgørende kriterium for tildeling af opholdstilladelse er især integrationsevne, en tilstrækkeligt indkomst og en arbejdsgivers henvendelse.

Stk. 4. Der må ikke indgåes internationale aftaler, som er i strid med denne paragraf.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…