Folk fra Islamisk Stat kan ende med at få beskyttet ophold i Danmark

I alt 21 personer, der i deres hjemlande er eftersøgt for forbrydelser, beskyttes i øjeblikket i Danmark i henhold til diverse konventioner, som skiftende danske regeringer har rettet sig efter. Blandt dem er afghanske talebankrigere, som har fundet et fristed i Danmark. Det fremgår af Flygtningenævnets rapport. (Søndagsavisen)

 

Således har Danmark givet ophold og beskyttelse på statsborgernes regning til en talebankriger, der var gruppefører for 20 – 25 mand.

 

Myrdede kvinder og børn

Han har blandt andet deltaget i angreb på mindst én landsby, der støttede indførelsen af demokrati i Afghanistan, og hvor hans gruppe har skudt og dræbt både kvinder og børn.

 

Han har desuden i 1998 medvirket i en større massakre i Mazar-e-Sharf, hvor cirka 8.000 civile blev dræbt i løbet af tre dage.

 

Da han søgte asyl i Danmark, blev det nægtet, men da manden, der har medvirket til drab på adskillige tusinde civile i Afghanistan, forklarede de danske myndigheder, at ukendte gerningsmænd har forsøgt at dræbe ham, men i stedet dræbte hans far og sårede hans kone, så ville han være udsat for fare.

 

Og det var altså grunden til, at de danske myndigheder mente, at den stakkels truede mand, der havde deltaget i myrderier på kvinder havde brug for beskyttelse og derfor ikke kunne sendes tilbage til Afghanistan.

 

Masser af krigsforbrydere beskyttes i Danmark

Afghaneren, der står bag massedrab på civile, er ikke den eneste, der nyder godt af, at Danmark slavisk følger FN’s flygtningekonvention.

 

De 21 personer, som Danmark huser, er ikke berettiget til asyl, men asylmyndighederne ikke vil sende tilbage af skræk for, at Danmark får FN på nakken, fordi de ikke kan sendes tilbage til deres hjemlande på grund af forbrydelser, de har begået, og som vil medføre, at de måske bliver udsat for tortur og dødsstraf.

 

Således beskytter Danmark og FN blandt andet en mand fra Elfenbenskysten, som har deltaget i drab på personer, hvor ofrene fik sat bildæk ned over hovederne, hvorefter der blev sat ild til dem. En metode, som Nelson Mandelas tilhængere i øvrigt også brugte mod medlemmer af Zulu-stammen i Sydafrika i forbindelse med magtovertagelsen fra hvidt mindretalsstyre til sort flertalsstyre.

 

Læs også
Nordiske konventioner om frit ophold i Norden og social sikring må straks opsiges

Danske soldater kan møde talebankrigere på gaden

Regeringens praksis med at give tålt ophold til de talebanterrorister, som danske soldater har deltaget i kampen mod i Afghanistan har nu fået de groteske følger, at hjemvendte soldater kan risikere at møde dem på gaden.

 

”Vi taler om mennesker, som kan have skudt på vores soldater, og som har været med til at etablere den slags vejsidebomber, som har dræbt flere af vores folk. Og nu risikerer vores soldater at møde dem på gaden, og det er under al kritik,” siger talsmanden for soldaternes Centerforening for Stampersonel med 7.500 medlemmer, Helle Kolding. (BT)

 

De næste bliver terrorister fra Islamisk Stat

Når Danmark i øjeblikket slavisk følger FN’s Flygtningekonvention fra 1951, som Danmark tilsluttede sig i november 1952, og som mange betragter som forældet, kan det få vidtrækkende og dramatiske konsekvenser for Danmark.

 

De næste terrorister, der kan ser ud til at kunne regne med tålt ophold og dermed beskyttelse i Danmark, er de såkaldte krigere fra den berygtede islamiske terrororganisation fra Irak og Syrien, Islamisk Stat.

 

Det er dem, der som tidligere beskrevet her i avisen praktiserer både korsfæstelse og halshugning af ikke-troende muslimer og anderledes troende. Især er kristne ifølge Amnesty International forfulgte med blandt andet massedrab voldtægt og tvangsægteskaber med muslimer.

 

Læs også
Han blev ansat som sikkerhedsvagt i supermarked – så sprang han ud som frådende islamist

Den dag en af disse forbrydere vil blive forfulgt og søger tilflugt i Danmark, ville han efter alt at dømme få beskyttelse med tålt ophold betalt af danske skatteborgere.

 

Hvad har du tænkt dig at gøre, Karen Hækkerup?

Netop det forhold, at terrorister fra det Taleban, der har bekæmpet og dræbt danske soldater, nu får beskyttelse i Danmark og kan føre sig frem på gader og stræder, samt det, at de næste, Danmark giver beskyttelse, formentlig bliver forbrydere fra Islamisk Stat, får blandt andre Dansk Folkeparti til nu at reagere.

 

Hos Dansk Folkeparti mener udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, at disse forhold er helt uacceptable og forlanger nu en reaktion fra justitsminister Karen Hækkerup (S).

 

”Det er forrykt, og jeg vil rette henvendelse til justitsministeren med henblik på at få et svar på, hvad regeringen vil gøre for at forhindre, at terrorister får tålt ophold. Hvis konventionerne er til hinder for det, så bør vi ændre dem eller ultimativt opsige dem,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Vi har ikke låst os fast på en bestemt model, men det vigtigste er jo også den politiske vilje. Den mangler desværre for nuværende,” understreger Martin Henriksen.

 

Et politisk flertal, der siger fra

Læs også
En en strøm af konventioner giver udlændinge rettigheder i Danmark – men ingen konventioner sikrer danskerne

Martin Henriksen understreger, at han godt kan forstå, hvis folk mister modet og giver op i forsøget på at ændre på det forhold, at Danmark giver husly og beskyttelse til krigsforbrydere og terrorister.

 

”Men vi bliver nødt til at arbejde videre og tro på, at der en dag kommer et politisk flertal, som ønsker at sige fra. Disse modbydelige terrorister bør ikke få fodfæste i Danmark og slet ikke noget, der minder om ophold,” understreger Dansk Folkepartis udlændinge-og integrationsordfører Martin Henriksen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…