Kvinderne svigtes, når der ydes udviklingsbistand

Arkiv

Kvinder skal hjælpes til at opnå ligestilling – men vil mændene tillade det?

 

Den 28. maj var international kvindedag med fokus på familieplanlægning til gavn for kvinders helbred.

 

Det er på tide, at den katolske kirke skifter holdning mht. familieplanlægning. Den katolske kirke med paven i spidsen er medskyldig i den globale overbefolkning ved ikke at tillade prævention. Paven har desuden svært ved at møde ofrene for katolske præsters overgreb mod små drenge – og tænk, hvis det havde været små piger, der så var blevet gravide?

 

Lov om familieplanlægning vedtaget i Filippinerne  

Den filippinske regering vedtog i foråret 2014 en lov om familieplanlægning. Loven, der tillader brug af prævention har været mange år undervejs, og der var modstand fra den katolske kirke, som har stor magt over befolkningen, hvoraf ca. 83% er katolikker.

 

Loven var dog en nødvendighed, da landet ikke fortsat kan brødføde den stigende befolkning, hvor indbyggertallet var steget fra 12 mio. i 1930 til ca. 100 mio. indbyggere i dag. 

 

Samtidig rejser tusindvis af filippinske mænd og kvinder til udlandet for at tjene penge. Fx havde en dansk familie  en au-pair fra Filippinerne. Pigen lagde ikke skjul på, at hun var kommet til Danmark for at finde en dansk mand – ligesom hendes to store søstre havde gjort. Da hun en dag var væk, gik familien ud fra, at det var lykkedes. En au-pair indvandring med succes?

 

Forskellige rettigheder

I Saudi Arabien og andre muslimske lande har kvinder ikke samme rettigheder som mænd.

 

I Afrika sidder en kvinde i fængsel med en dødsdom hængende over hovedet, fordi hun konverterede fra islam til kristendom, da hun giftede sig med en kristen mand. Manden blev erklæret uskyldig! Læs om denne kvinde i en anden artikel i dagens avis.

 

I Pakistan blev en kvinde stenet til døde, da hun giftede sig mod sin families vilje. Kvinder er ofte underlagt deres mænd eller brødre, som betragtes som deres formyndere.

 

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Bistand bør gives med krav

Mange muslimske lande har love, der giver ringere levevilkår for kvinder end for mænd.

 

Vi giver bistandshjælp til disse lande uden at gøre opmærksom på, at dette kan vi ikke acceptere. Vi råber i dag mere op om homoseksuelles rettigheder end om at støtte de millioner af kvinder, der lever som slaver, bliver gift som barnebrude til ældre mænd og brugt som fødemaskiner.

 

Hvorfor ikke sanktionere mod dårlig regeringsledelse ved evt. stop for bistandshjælp?

 

Hvorfor forlanger vi ikke, når vi giver bistandshjælp, at der bør indføres lige rettigheder for kvinder som for mænd? Er det, fordi de bistandsbevilgende myndigheder består af mænd, der ikke vil genere andre mænd. En mandlig dansk journalist blev spurgt om familieplanlægning i forbindelse med befolkningstilvækst, og han svarede: Det kan der ikke gøres noget ved! 

 

Hvorfor giver vi penge til regeringers budget, som kan anvendes til militær i stedet for til familieplanlægning?

 

Dansk bistandshjælp bør i stedet gives direkte til skoler til undervisning af både drenge og piger – som udover et måltid mad også får undervisning i familieplanlægning.

Læs også
Alle vore miljøproblemer ville være lettere at løse med færre mennesker, og sværere – og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker (David Attenborough, 1926-)

 

Ikke mad nok

Der bruges i dag 50% flere naturressourcer, end verden kan genskaffe. Der vil ikke være mad og rent vand til en global befolkning på 9 mia. mennesker, som er prognosen for 2050 – så der skal handles nu – og kvinderne bør hjælpes med nødvendig familieplanlægning.

 

FN’s menneskepligter tilråder familieplanlægning

Menneskepligterne, artikel 18Fornuftig familieplanlægning er ethvert pars ansvar.

 

Familieplanlægning er til gavn for kvinder og deres helbred.

 

Familieplanlægning vil gavne ligestilling mellem kønnene.

 

Familieplanlægning er nødvendig i fattige lande for udvikling og velfærd.

Læs også
Danmark underskrev Marrakesh-pagten om afrikanske migranter – nu begynder presset

 

Familieplanlægning er nødvendig for at bevare natur og biodiversitet.

 

Familieplanlægning vil betyde færre mennesker og mindre udledning af CO2.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…