En god udmelding fra S om social udligning mellem gymnasierne

Colourbox

Socialdemokraterne har netop bebudet, at de er parate til at se på en eventuel udligning af de økonomiske forskelle mellem de gymnasiale områder, såfremt det finder sted inden for den fastsatte økonomiske ramme.

 

Det er en udmelding, som jeg vil opfordre især de borgerlige politikere, der længe har talt for det samme, til at holde regeringen fast på.
Sagen er, at elever på det almene gymnasium i dag får ca. 11.000 kr. mere pr. elev i statstilskud (taxameter) end elever på handelsgymnasierne. En mindre del af forskellen på de 11.500 kr. skyldes ifølge Finansministeriet, at man på det almene gymnasium har tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, som koster mere i udstyr og materialer. Det er fair nok.

 

Men hovedparten af forskellen, 7.300 kr. ud af de 11.000 kr. skyldes historiske forskelle i arbejdstidsreglerne mellem de to gymnasie-områder.  Med andre ord er underviserne på de almene gymnasier traditionelt blevet bedre betalt for deres arbejde, end underviserne på handelsgymnasierne.

 

Det blev der lavet om på i august 2013. Her fik underviserne på handelsgymnasierne samme løn- og arbejdstidsvilkår som kollegerne på de almene gymnasier. Desværre ”glemte” regeringen i sidste års finanslov at opjustere taxameteret for handelsgymnasiet med de 7.300 kr., som Finansministeriet i 2007 altså slog fast skyldtes forskellige arbejdstidsregler.

 

To ligestillede uddannelser
Forskellen betyder, at de danske handelsgymnasier i forhold til det almene gymnasium har langt færre penge pr. elev at lave kvalitetsundervisning for. Det er helt uforståeligt.

 

For handelsgymnasiet og det almene gymnasium er to helt ligestillede uddannelser, der hovedsageligt leverer studerende til de videregående uddannelser og har ansat undervisere på samme løn- og arbejdstidsvilkår. Samtidig er handelsgymnasiet en klassisk mønsterbryderuddannelse med mange elever med uddannelsesfremmed baggrund.

 

Heldigvis ser socialdemokraternes uddannelsesordfører Ane Halsboe-Jørgensen nu ud til at erkende, at der må gøres noget. I Altinget har hun meddelt, at S er parate til at se på, hvordan man kan lave en omfordeling på taxametrene, hvis det kan holdes inden for den økonomiske ramme, der er fastsat i næste års finanslovsforslag.

 

Det lykkelige er, at blot en lille reduktion af tilskuddet til det almene gymnasium vil have en meget stor effekt for elevene på handelsgymnasiet. En reduktion i undervisningstaxameteret til det almene gymnasium på blot ca. 1500 kr. pr. elev vil give en stigning på ca. 5100 kr.pr. elev på handelsgymnasiet, som vi kan bruge til at løfte elevernes faglige niveau yderligere.

 

Handelsgymnasiets involvering med virkelighedsnær undervisning og en studenterhue, der er tæt knyttet til arbejdsmarkedet bliver igen og igen nævnt som den slags, vi skal have mere af på gymnasieområdet. En økonomisk ligestilling med det almene gymnasium vil være et stort første skridt ned ad den vej.

Anya Eskildsen er direktør for Niels Brock

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…