Pas på med for mange stearinlys. Sådan får du hyggebelysning i hjemmet uden skadelige partikler

Foto: Colourbox

Det er mørkt om morgenen og det bliver tidligt mørkt om aftenen. Så kan man let blive fristet til at tænde levende lys for at skabe en hyggelig stemning.

 

En ny undersøgelse lavet af You-Gov for Bolius viser, at over halvdelen af danskerne tænder stearinlys hver dag eller flere gange om ugen i deres hjem. Det er især kvinder og ældre over 55 år, der tænder levende lys ofte eller dagligt.

 

Men selvom det er rigtig hyggeligt, så er de levende lys skadelige for vores helbred.

 

Stearinlys udsender mange mikroskopiske partikler og nogle af dem er sundhedsskadelige. (Samvirke)

 

Luft ud

Det er kun hver femte der ifølge Bolius’ undersøgelse altid lufter ud, når de har haft stearinlys tændt. Resten gør det kun en gang i mellem.

 

Og det er der ellers al mulig grund til at gøre.

 

Når stearinlyset tændes, sker der nærmest en eksplosion af partikler i luften. Men hvor mange partikler kan sådan et lille lys indeholde, kan indvendingen lyde.

 

Svaret er overraskende. Stearinlystænding udleder langt flere partikler end hvad der udledes på en stærkt trafikeret vej, skriver Bolius.

 

En undersøgelse fra DTU har vist, at to timer med stearinlys tændt stod for op til 58 procent af partikelforureningen i halvdelen af de undersøgte 56 københavnerhjem. (Videnskab.dk)

 

Farligt for helbredet

Læs også
Dansk virksomhed er med til at afhjælpe plastikforurening i verdenshavene

Sodpartiklerne fra stearinlysene sætter sig ikke bare på vægge og vinduer, de kommer også ned i vores lunger, når vi ånder ind. Desuden afgiver stearinlys kvæstofdioxid (røggasser), som også skader lungerne. (Bolius)

 

At stearinlys forurener, oplever mange astmatikere. Mange siger, at de får det dårligt, når de kommer ind i et rum med mange stearinlys. Men ikke alle sundhedsskadelige konsekvenser er endnu kortlagt, der er brug for yderligere forskning, fortæller professor i miljømedicin Steffen Loft fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet til Bolius.

 

Der er dog forskel på, hvor mange sodpartikler de forskellige slags stearinlys afgiver. De mest sundhedsskadelige afgiver lige så mange partikler, som der udledes på en af Danmarks mest forurenede veje i myldretiden. (Bolius)

 

De mindst forurenende lys afgiver langt mindre. Det er oftest fyrfadslys.

 

Viden

De skadelige stearinlys har vi hørt om i flere år, men det ser ikke ud til at have påvirket danskernes forbrug af de levende lys.

 

4 ud af 10 svarer for eksempel i Bolius’ undersøgelse, at de slet ikke eller kun i mindre grad vurderer, at tændte stearinlys er farlige og belaster indeklimaet.

Læs også
Kvinder sætter fokus på cannabis som medicin

 

Og trods viden om forureningen fra levende lys, så er det kun hver tredje, der vil skære ned på forbruget i fremtiden. 14 procent vil fortsætte deres nuværende forbrug af stearinlys, viser undersøgelsen. Børnefamilier synes dog at have en større vilje til at sætte forbruget ned. (Bolius)

 

Lad være

Ifølge Steffen Loft, så kan udluftning desværre ikke afhjælpe på hele den forurening af hus og lunger, der sker, når man har tændt stearinlys.

 

”Påvirkningen fra stearinlysene sker jo under alle omstændigheder, mens de er tændt, og du typisk sidder tæt på dem. Det kan udluftning ikke råde bod på,” siger Steffen Loft til Bolius.

 

Derfor er det bedste råd at skære kraftigt ned og kun gå efter fyrfadslys som er de mindst forurenende eller simpelthen helt lade være med at tænde levende lys.

 

Alternativer

Hvis du gerne vil have en hyggelig belysning i hjemme og samtidig undgå de skadelige partikler fra stearinlys, så kan du gå efter elektriske lys som for eksempel LED-lys. Der findes varianter som ligner almindelige stearinlys.

Læs også
Danmark er med til at rydde verdens skove, som brændes af som biobrændsel!

 

Du kan også prøve med en olielampe med palmeolie. Ifølge Teknologisk Institut afgiver olielampen Pure Candle fra Fritz Schur Consumer Products A/S 435 gange færre partikler end et almindeligt fyrfadslys af stearin.

 

Et tredje råd er at gå efter lys lavet på enten vegetabilsk palmeolie og/eller en blanding af palmeolie og paraffin, da de afgiver færre partikler sammenlignet med stearinlys og paraffinlys.

 

Læs mere om alternativer til stearinlys hos Bolius.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…