Dette er værd at vide, når du investerer i 2014

Foto: Asger Bonnevie

Mens både aktier og obligationer i flere år har givet gode afkast, så var det hovedsageligt aktieinvestorerne, der fik gevinst i 2013. Den tendens forventer vi vil fortsætte i 2014, og derfor er det vigtigt, at sørge for, at fordelingen af ens investeringer er optimal.

 

Udviklingen i 2013 viser, at risiko og afkast hænger uløseligt sammen. Man har intet afkast fået på sikre statsobligationer, og sådan bliver det efter alt at dømme også i år.

 

Derfor er der god grund til at genoverveje sin risikoprofil. Hvor lang tid er der til, at man skal bruge sine penge?

 

Aktier giver bedst afkast

Hvis man først skal bruge dem om en del år, så er der en god chance for, at man godt kan tåle at øge sin andel af aktier lidt. For selv om aktier kan svinge meget på kort sigt, så giver de historisk langt det bedste afkast på længere sigt.

 

Også når man kun ser et år frem i tiden forventer vi, at det er aktier, der vil give det bedste afkast, selvom det næppe bliver helt så godt som i sidste år. Mens aktier ved indgangen til 2013 stadig var relativt billigt prissat, så kan prissætningen i dag karakteriseres som fair.

 

Vi forventer derfor et globalt aktieafkast på 5-10 procent i 2014, mens vi i lande som Kina, Rusland og ikke mindst Japan mener, at aktiemarkederne vil stige en spids mere. I Kina og Rusland er aktierne langt billigere end i resten af verden, mens man i Japan kan nyde godt af en kraftig stigning i virksomhedernes indtjening.

 

Modvind til obligationer

Obligationer presses derimod af de lave renter, der langsomt er på vej op. Det betyder, at særligt de helt sikre danske statsobligationer næppe vil give det store afkast. De skal primært ses som en forsikring, hvis verdensøkonomien helt uventet tager endnu et dyk. Realkreditobligationer er lidt bedre, men heller ikke her, skal man forvente det store.
Hvis man vil have et godt afkast på obligationerne er man derfor også nødt til at påtage sig risiko. Det kan man for eksempel gøre ved at investere i udenlandske obligationer fra lande med en højere rente. Her skal man dog være opmærksom på, at valutaudsving kan ramme ens afkast hårdt, hvis ikke man vælger obligationer udstedt i hård valuta (dvs. USD eller EUR).

 

En anden måde at få et højere afkast på sine obligationer er ved at investere i de lidt mere usikre virksomhedsobligationer. Konkursraten er i øjeblikket rekordlav, hvilket i vores øjne gør netop disse obligationer til nogle af de mest attraktive.

 

Henrik Drusebjerg er seniorstrateg hos Nordea

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…