De faldende oliepriser kan få positiv betydning for dansk økonomi

Foto: Colourbox

Nordea forudser i deres nye prognoser en fremgang i dansk økonomi på 0,8% i år, som tiltager til 1,3% i 2015 og yderligere 1,7% i 2016. For tiden en den økonomiske udvikling meget usikker, ikke mindst som følge af de geopolitiske risici.

 

Dansk økonomi er vokset uafbrudt siden midten af 2013. Det er den længste periode med positiv vækst i otte år. Det øger håbet om, at krisen langt om længe er ved at slippe sit tag i dansk økonomi. Den spændte politiske situation i Europa udgør dog en betydelig risiko for, at udviklingen i eksporten fortsat kan skuffe.

 

– Over de kommende år forventer vi, at væksten vil accelerere moderat i takt med en stigende global efterspørgsel og en forøget efterspørgsel i den hjemlige økonomi. De mere positive udsigter bliver hjulpet godt på vej af det dramatiske og overraskende fald i olieprisen, der virker som en ekstra vitaminpille i en mørk og kold tid, siger Nordea cheføkonom Helge Pedersen.

 

Privatforbruget på vej op i gear
Husholdningernes forbrug tegner sig for omkring halvdelen af efterspøgslen i dansk økonomi. Derfor er en stigende købelyst i husholdningerne en afgørende forudsætning for, at væksten i den samlede danske økonomi vender tilbage.

 

– Forudsætningerne for, at der kommer mere gang i privatforbruget, er absolut tilstede givet kombinationen af en stigende beskæftigelse, en stabilisering af boligmarkedet og højere købekraft i befolkningen, siger Helge J. Pedersen.

 

Offentlige finanser under pres
De offentlige finanser kan komme under pres i 2015, men underskuddet forventes at holde sig lige inden for 3%-grænsen. Yderligere fald i olieprisen kan udgøre en joker for om grænsen brydes, især hvis væksten svigter. Det betyder, at råderummet for at stimulere økonomien yderligere er tæt på udelukket.

 

– Det er også værd at holde sig for øje, at renten i lang tid fremover vil være rekordlav. Den meget lave inflation og fortsat høje arbejdsløshed i euroområdet betyder, at ECB vil understøtte den økonomiske udvikling gennem en ekstremt lempelig pengepolitik. Vi venter ikke, at ECB sætter renten op før tidligst i 2017. Så længe der ikke opstår fundamental usikkerhed om dansk økonomi, vil den usædvanligt lave rente også komme danskerne til gode, siger Helge J. Pedersen.

 

Nordea venter en vækst i verdensøkonomien på 3,3 % i år, som tiltager til 3,8% i 2015 og små 4% i 2016.

 

Se rapporten på nordea.com og se videoen med Helge J. Pedersen:

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…