Må vores far give arven fra vores mor til humanitære organisationer?

Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Jensen Advokatfirma, besvarer spørgsmål om lov og ret. Har du et spørgsmål, du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected]. Udvalgte spørgsmål vil i anonymiseret form blive besvaret her i avisen.

 

Spørgsmål:

Vi er 4 søskende og i 1985 døde vores mor. Vores far har siden da siddet i uskiftet bo. Han er i dag 93 år og er flyttet fra sit hus til en ældrebolig. Huset – som han flyttede ind i efter han blev alene – er nu blevet solgt.

 

Vores far har overfor os søskende ved flere lejligheder givet udtryk for, at når alt var på plads efter hushandlen, ville han dele provenuet i 3 portioner som han vil forære til 3 forskellige humanitære organisationer.

 

Vi spørger nu: Kan han det? Skal han ikke have vores accept? En del af pengene er vel arven efter vores mor? Håber du kan give os en forklaring – hvad siger loven?

 

På forhånd tak

 

Svar:

 

Når jeres far sidder i uskiftet bo, betyder det groft sagt, at man udskyder udbetalingen af jeres arv efter jeres mor, og at jeres far råder over arven efter jeres mor.

 

Denne råderet skal være forsvarlig, således at forstå at han godt må bruge alle pengene på sig selv, men han må ikke bare forære jeres arv væk til anden side, f.eks. til en ny samlever, enkelte af børnene eller til velgørende organisationer. Hans egen halvdel af den formue, som han og jeres mor har opbygget, må han dog bruge som han vil.

 

Hvis I der er begrundet risiko for misbrug, eller misbrug allerede har fundet sted, kan I gøre følgende:

 

1. I kan kræve det uskiftede bo skiftet, så I får arven efter jeres mor udbetalt nu.

Læs også
IT-brevkasse: Hvilke forholdsregler bør jeg tage, før jeg lader min 13 årige datter oprette en profil på Facebook?

 

2. Desuden kan I rejse et vederlagskrav overfor jeres far, således at I så vidt muligt bliver stillet, som om der ikke var sket noget misbrug af arven efter jeres mor.

 

3. Endelig har I mulighed for i forbindelse med et skifte at omstøde gaver, som jeres far har givet, og som står i misforhold til boets samlede formue. Det kræver dog, at vedkommende der har modtaget gaven vidste eller burde vide, både at gavegiveren sad i uskiftet bo, og at gaven stod i misforhold til boets formue. Velgørende organisationer vil kun sjældent have en sådan viden.

 

Om der er sket misbrug vil altid afhænge af de konkrete omstændigheder, og som regel er domstolene meget varsomme med at dømme en efterlevende ægtefælle for misbrug af det uskiftede bo. Hvis I ikke kan blive enige med jeres far om, hvad der skal ske med pengene fra hussalget, vil jeg anbefale jer at kontakte en advokat.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…