Dramaet om børnechecken ændrer dansk politik

Der er ikke noget at sige til det, hvis vælgerne føler sig forvirrede over forløbet omkring børnecheck til EU-borgere.

 

Først stod regeringen alene (sammen med SF) over for et flertal i Folketinget. Dette flertal var enigt om, at Danmark skulle kæmpe for sine nuværende regler, hvor EU-borgere i to år skal optjene retten til børnecheck.

 

Så kom De Konservative med et beslutningsforslag, der pålagde regeringen at udbetale børnechecken efter disse danske regler. Det fik opbakning fra alle borgerlige partier.

 

Dernæst fik Enhedslisten kolde fødder, fordi et sådant pålæg til regeringen kunne udløse et valg. Derfor tilbød partiet en aftale med regeringen, hvor man stemte for EU-reglerne om børnecheck mod, at der til gengæld blev gjort mere ved social dumping på andre områder.

 

Så skrev Lars Løkke et brev til Helle Thorning, hvor han foreslog, at de to sammen fandt en løsning på EU-rettens grund. For eksempel ved at lave børnechecken om til et fradrag eller lade den afhænge af indkomstniveauet i det land, som arbejdstageren kommer fra.

 

Det er blevet mødt med en afvisning fra Socialdemokraternes EU-ordfører, Morten Bødskov. Løkke kan jo bare deltage i forhandlingerne hos skatteministeren lyder beskeden.

 

Omvendt kritiserer de andre blå partiledere Løkke for at ændre kurs i sagen.

 

Vi er vidne til et drama, der vil ændre dansk politik.

 

To vindere og en stor taber

Skal man forstå de indviklede manøvrer, må man gøre sig to ting klart:

 

For det første: Som denne sag står netop nu, har den sine vindere og tabere.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

For det andet: Der står meget på spil for alle partierne. Hele dette opgør om EU’s regler vil få store konsekvenser.

 

Dramaet om børnechecken ændrer dansk politik. Senere kan det blive fulgt op af en endnu større konflikt om reglerne for dagpenge.

 

Det hjemlige opgør om børnechecken har to sikre vindere: Den ene er Dansk Folkeparti. Den anden er De Radikale. De henter vælgeropbakning på at indtage to klare, modsatrettede standpunkter i sagen.

 

Dansk Folkeparti samler vælgere, som protesterer mod EU’s indgreb i danske forhold. De Radikale får tilgang på at markere en meget EU-venlig linje. I de to seneste meningsmålinger går begge partier frem. (Megafon/TV2 og Politiken, Greens/Børsen)

 

Den store taber i striden er Socialdemokraterne. Først og fremmest taber partiet vælgere til Dansk Folkeparti. I begge de to nævnte målinger går partiet yderligere tilbage, og det var jo slemt nok i forvejen. Nu vil partiet have sagen lukket hurtigt med Enhedslistens hjælp.

 

Venstre

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Men også Venstre er at dømme efter tallene kommet under pres. Partiet synes netop nu at afgive stemmer til både Dansk Folkeparti og til De Radikale.

 

Dette afspejler, at Venstre favner bredt i forhold til EU. En del af dets vælgere har i de seneste år fået en mere skeptisk holdning over for yderligere beføjelser til EU, mens andre er EU-begejstrede.

 

Her ligger baggrunden for Lars Løkkes forsøg på balance: På den ene side kritiserer han regeringen for at lægge sig fladt ned over for EU. På den anden side opfordrer han Thorning til, at de i fællesskab finder en løsning, der ikke kommer i konflikt med EU-retten.

 

Risikoen for Løkke er naturligvis, at han med denne balanceakt får problemer med sine vælgere til begge sider, så de foretrækker de renere linjer hos Kristian Thulesen Dahl eller MargretheVestager.

 

Der ligger i øvrigt også et pres på Løkke fra erhvervslivet. Her er man meget lidt interesseret i, at Thorning ender i armene på Enhedslisten og gennemfører nye forslag mod social dumping, der øger virksomhedernes omkostninger.

 

Til venstre og til højre

Enhedslisten og SF er ligeledes under dobbeltpres. Deres vælgere er imod EU-reglerne om børnecheck. Men omvendt kan de blive straffet, hvis de udløser et valg, fordi regeringen kører fast.

Læs også
Løkke holdt mærkeligt pressemøde om SV-samarbejde – nu har han udløst voldsomt opgør blandt sine egne

Nu tilbyder de så at hjælpe regeringen igennem. Men det kan koste EU-kritiske vælgere.

 

Endelig er der Liberal Alliance og De Konservative. Risikoen for dem er, at de drukner lidt i de stores slagsmål. Derfor markerer de sig på en benhård konfrontation med regeringen – det er dog usikkert, hvad de EU-venlige konservative vælgere siger til det.

 

Der er gang i de taktiske manøvrer. Men dette handler om meget mere end taktik.

 

Oprøret ulmer

I vælgerhavet går der i øjeblikket nogle stærke understrømme.

 

De satte sig igennem for fuld kraft i Goldman Sachs-sagen. Og de mærkes lige så tydeligt i modstanden mod EU-reglerne for børnecheck.

 

Det drejer sig groft sagt om folkelige protester mod, at Danmark skal styres af magtfulde kræfter udefra, som efter manges mening ikke respekterer de måder at gøre tingene på, der præger det danske samfund.

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

 

Man kan diskutere længe om disse folkelige reaktioner. Men de er der. De er stærke. Og de kan vokse sig endnu stærkere i takt med, at nye konflikter af samme type dukker op.

 

Befolkningens tillid til politikerne er ved at være lige så lav som i forbindelse med det store vælgeroprør i 1970’erne. Måske er et nyt vælgeroprør i gang.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…