Borgernes retssikkerhed smuldrer

Foto: Colourbox

Jeg tager det dybt alvorligt, når borgere i København henvender sig til mig i afmagt og frustration over kommunens afgørelser.

 

Det sker alt for ofte for familier med sager i Handicapcenter København.

 

De beretninger, jeg får, reflekterer fejl, dårlig kommunikation og mistillid fra kommunens side. Fx i tilfældet på døgninstitutionen Hartmannshus, hvor den handicappede dreng Max har boet i flere år.

 

Ekstra Bladet afdækkede i sommer, at Max langt fra fik den pleje og omsorg, som han burde have haft. Forældrenes mistanke til den manglende pleje blev gang på gang afvist af Socialforvaltningen. Men Ekstra Bladet afslørede med båndede optagelser fra institutionen, at Max var overladt til sig selv i hovedparten af hans vågne timer, og at personalet diskuterede, hvordan Max adfærdsreguleres med rå vold.

 

Optagelserne skaffede endelig Max den hjælp og omsorg, som hans handicap kræver.

 

Men det er bare ikke godt nok.

 

Socialborgmester, Jesper Christensen (S), skal tage sit ansvar alvorligt. Nu er der så igangsat en undersøgelse, som skal forbedre forholdene. Men den er desværre mangelfuld. Det er ganske beklageligt, at socialborgmesteren udelukkende undersøger, hvad der skal til fremadrettet for at sikre trivsel for de handicappede børn, som er anbragt på Hartmannshus. Dermed udelukker forvaltningen at tage ved lære af tidligere sager, hvor forvaltningen ikke har behandlet borgerne efter forskrifterne.

 

Borgmesteren har derfor fravalgt at tage ved lære af, hvorfor Max, som er multihandicappet og blind, kun har fået 20 minutters voksenkontakt på en 8 timers vagt! Dette på trods af, at Max netop er anbragt på Hartmannshus, fordi det er en særforanstaltning til 1,9 mio. kr. årligt, med det formål at mandsopdække beboerne døgnet rundt.

 

Jeg arbejder for at sikre, at de løfter, vi politikere giver borgerne i Københavns Kommune om kompetent og valid sagsbehandling, også er den virkelighed, borgerne møder. Særligt på socialområdet har dette haltet alt for længe.

 

Karina Rohrberg Jessen (V), er socialordfører og medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…