Boligforening tager kampen op og sætter islamister på porten i Egedalsvænge

Medlemmer af bestyrelsen i Egedalsvænge, februar 2013. Polfoto/Anthon Unger

Den islamistiske beboerbestyrelse i Egedalsvænge i Kokkedal er nu sat ud af drift, det oplyste Boligorganisationen 3B i en pressemeddelelse mandag.

 

Afdelingsbestyrelsens opgaver er hermed  overdraget 3B´s organisationsbestyrelse, og der bliver den!

 

Ifølge Thomas Lykke Pedersen (S) Borgmester i Fredensborg Kommune en kedelig men nødvendig beslutning.

 

”Beslutningen er en konsekvens af et langstrakt forløb mellem Boligorganisationen 3B og afdelingsbestyrelsen. Desværre har dialogen ikke affødt de nødvendige løsninger,  derfor har 3B ikke set anden udvej end at organisationen nu overtager opgaven.” (Fredensborg Amtsavis og 3B´s hjemmeside)

 

Det begyndte i 2012

En stor andel af beboerne i boligforeningen Egedalsvænge er indvandrere med overvejende muslimsk baggrund. Det førte til, at afdelingsbestyrelsen i 2012 fik et flertal af muslimer med radikale holdninger. Det vakte stor opmærksomhed, da bestyrelsen i efteråret 2012 sagde nej til at bruge penge på at sætte det traditionsrige juletræ op i bebyggelsen.

 

Arbejdet med at tryne de danske beboere fortsatte ind i 2013. Nu gik bestyrelsen i gang med at smide de vantro danskere ud af deres hygge/hobby lokaler.  Det var Hyggeklubben og billardklubben, der skulle nedlægges, her blev der i strid med muslimsk regler drukket alkohol og spist svinekød.

 

Det rejste en del debat. Men det muslimske flertal blev genvalgt i efteråret 2013.

 

Nej til danskernes ønsker

Boligorganisationen 3B og Fredensborg Kommune tog initiativ til et samarbejde med bestyrelsen.

 

På nogle områder gik samarbejdet i starten godt. Bestyrelsen fik anerkendt flere af sine mærkesager blandt andet en huslejenedsættelse.

 

Læs også
Pludselig sagde imamen sandheden

Men så kom dét med fordelingen af bebyggelsens hobby-lokaler og prioritering af beboerarrangementer på dagsordenen.

 

Islamisterne ønskede at anvende hobby-lokalerne til islamiske formål, og festbudgettet skulle  primært bruges på fejring af islamiske højtider. Dansk livsstil og kristne traditioner er ifølge radikale islamister en forbandelse og meget farligt for muslimer, derfor anses juletræer og klubber hvor der indtages forbudte ting og hvor mænd og kvinder morer sig sammen som den sikre vej mod fordærv!

 

Sådan noget skal slet ikke findes i Egedalsvænge og bestyrelsen mente altså at de var i deres gode ret til at bestemme at sådan skulle det være, men det er de altså ikke!

 

Det fik Boligforeningen 3B bremset, men det var tilsyneladende ikke muligt at finde en løsning sammen med det muslimske flertal på, hvad der skal ske i fremtiden med hensynet til det danske mindretal. Tilsyneladende har islamisterne stået stejlt på at danskernes ønsker om klubber ikke skal tilgodeses.

 

Boligforeningen 3B har højeste myndighed

Det er bestyrelsen i 3B som er den højeste myndighed. Det er dem, der engang har uddelegeret flere beslutningskompetencer til de lokale beboerbestyrelser.  Men de har også magten til at tage dem tilbage igen.

 

Egentlig kan det undre, at islamisterne ikke har tænkt på, at dette kunne ske. Det er trods alt ledelsen i Hizb-ut-Tahrir som har fungeret som rådgivere for bestyrelsen.

Læs også
Mette Frederiksen taler om stram udlændingepolitik – men Morten Østergaard og Pernille Skipper vil have mere islam

 

Men de har formodentlig endnu engang satset på, at den offentlige mening om endelig ikke at støde muslimerne har været i deres favør?

 

I Egedalsvænge har bestyrelsen tilsidesat en grundlæggende opgave i et beboerdemokrati, hensynet til mindretallet. De har groft tilsidesat deres ansvar om at varetage ALLES interesser.

 

Uvis fremtid

Hvad der nu kommer til at ske er uvist, men der er nok ingen tvivl om at samtlige islamister i Egedalsvænge vil føle sig både diskrimineret og forfulgt, hvilket formodentlig vil føre til, at de lukker sig endnu mere om sig selv og bliver endnu mere rabiate i deres holdninger til danskerne.

 

Det vil formodentlige betyde at det danske mindretal i Egedalsvænge vil være ekstra udsat for islamisternes chikane end de er i forvejen. Man må håbe danskerne kan støtte hinanden, midt i en igangværende kamp mod islamisternes forsøg på at splitte beboerne op i ´dem og os´. Noget, der ikke  ligger specielt godt til danskerne – men derimod godt til de bogstavtro muslimer.

 

Hvis det skulle vise sig, var det måske en sag for By- og Boligminister Carsten Hansen (S) som efter suspenderingen af bestyrelsen i Egedalsvænge er nød til at erkende, at der i hvert fald har været én bestyrelse som ikke var villig til at efterleve demokratiets spilleregler!

 

Læs også
Vores naboland i opløsning: Nu har Sverige fået en regering med en minister, der hylder ekstrem islamist

Det næsten kunne jo være at islamisterne fik flertallet i selve boligforeningen.

 


 

Pressemeddelelse fra 3B.

 

Organisationsbestyrelsen tager over

Orientering:

3B’s formand og repræsentanter fra organisationsbestyrelsen har nu holdt en del møder med afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge. Det samme har 3B’s administrerende direktør. Men troen på, at afdelingsbestyrelsen ønsker at overholde reglerne og sikre et frugtbart samarbejde med den lokale drift og samarbejdsparter i kommunen, er ikke længere til stede. Derfor overtager organisationsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning afdelingsbestyrelsens opgaver.

– På et møde med kommunen tilbage i oktober måned 2013 var vi enige om, at situationen i Egedalsvænge i Kokkedal påkaldte sig særlig opmærksomhed og skulle følges tæt. Det har vi blandt andet gjort ved at holde mange møder med afdelingsbestyrelsen, fortæller Steffen Morild, formanden for Boligforeningen 3B, der ejer den almene boligafdeling i Fredensborg Kommune.
– Vi har virkelig lagt os i selen for at opnå et godt samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Vi er fx gået på kompromis og har sagt ja til at sætte huslejen ned i 2014. På samme måde har vi tilbudt gradvis indføring af vandmålere, forklarer Steffen Morild.

Aftaler ikke overholdt
På afdelingsmødet den 2. december 2013 vedtog beboerne, at afdelingsbestyrelsen sammen med repræsentanter fra 3B’s bestyrelse skulle fordele klublokalerne.

Siden har 3B’s ledelse forgæves forsøgt at samarbejde med afdelingsbestyrelsen om et resultat, men måtte konstatere, at afdelingsbestyrelsen ikke medvirkede til en positiv proces.

Derfor blev afdelingsbestyrelsen indkaldt til møde med repræsentanter fra 3B’s bestyrelse den 10. februar, hvor kravene til afdelingsbestyrelsen blev skærpet.

Afdelingsbestyrelsen accepterede, at de blandt andet
senest den 8. marts 2014 skulle aflevere en plan for, hvilke arrangementer der skal gennemføres i Egedalsvænge i 2014
senest den 17. marts 2014 kl. 10.00 skulle aflevere en plan for fordelingen af lokaler efter objektive kriterier
– Afdelingsbestyrelsen har ikke overholdt aftalerne, og vi må derfor nu konstatere, at afdelingsbestyrelsen ikke lever op til sit ansvar om at sørge for, at afdelingsmødets beslutninger føres ud i livet, fortæller Steffen Morild.

Heller ikke i byggesagen eller i klimaprojektet har afdelingsbestyrelsen levet op til sit ansvar.

Organisationsbestyrelsen tager over
Steffen Morild slår samtidig fast, at det er organisationsbestyrelsen, der har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Og at organisationsbestyrelsen har en særlig forpligtelse til at sikre rammerne for et aktivt beboerdemokrati.

– Derfor har vi besluttet, at organisationsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning overtager alle afdelingsbestyrelsens opgaver, siger Steffen Morild.

Læs også
Islamister får lov til at bruge offentlig svømmehal til svømning kun for mænd i lange gevandter

Afdelingens beboere er mandag den 17. marts 2014 orienteret om situationen og vil løbende blive opdateret via nyhedsbreve.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…