Journalister bistår regeringen med børnechecken

Regeringen er hårdt presset af sagen om børnechecken. Der er grund til at formode, at vælgernes store flertal er imod de EU-krav, som regeringen har rettet ind efter.

 

Men regeringen – især skatteministeren og hans ministerium – har i de seneste dage været særdeles aktiv i et forsøg på at vende stemningen. Først og fremmest har man bestræbt sig på at tegne Venstre og De Konservative som utroværdige i deres modstand mod regeringens linje.

 

Til det formål har Skatteministeriet leveret en stribe oplysninger, der har én ting til fælles: De trækker debatten væk fra sagens kerne. Den er som bekendt, om Danmark uden videre skal acceptere, at EU-borgere skal have børnecheck fra begyndelsen af deres ophold her i landet.

 

I stedet drejes debatten hen på underordnede spørgsmål, hvor man kan udstille svagheder hos de to borgerlige partier.

 

Journalisterne

Dette er i og for sig en ærlig sag. En regering kæmper naturligvis med de midler, den nu har, for at slippe ud af sine vanskeligheder. Og et af midlerne for regeringen netop nu hedder proportionsforvrængning. Man puster mindre væsentlige ting op for at miskreditere oppositionen.

 

Problemet ligger først og fremmest et andet sted: En del journalister bistår alt for beredvilligt regeringen med denne proportionsforvrængning.

 

Skattefradrag

Vi har fået historien om, at VK foreslår et skattefradrag frem for børnechecken, hvilket skulle betyde, at 10.000 mennesker ville miste deres børnecheck, og at 30.000 ville få mindre end i dag.

 

Men der foreligger ikke noget VK-forslag om skattefradrag. Derimod har begge partier bedt om en afklaring af, hvilke muligheder der er, og de har nævnt skattefradrag som et af temaerne.

 

Regeringen har haft en interesse i at fremstille det som et konkret forslag, som den så kunne skyde ned. Og journalister har hjulpet den.

 

Læs også
Mette Frederiksen satsede voldsomt og tabte – kaotiske tilstande hos de røde

Løkke talte usandt

Vi har fået historien om, at Løkke talte usandt, når han sagde, at EU-borgere kunne få børnecheck efter én dag. Man skal have været her mindst en måned, lyder det fra Skatteministeriet.

 

Men det er jo temmelig underordnet i forhold til sagens kerne. Nemlig at regeringen ved at følge EU’s krav vil give hurtig adgang til børnechecken og dermed gøre denne ydelse attraktiv. Også her har journalister været flinke til at banke ministeriets fortolkning op.

 

Pustet op

Vi har fået historien om, at Pensionsstyrelsen allerede i 2010 advarede regeringen mod at indføre optjeningsprincippet til børnechecken. Men Pensionsstyrelsens vurdering var kun et indspil. Den endelige juridiske vurdering, som var regeringens grundlag, blev foretaget i Justitsministeriet. Det er der ikke noget usædvanligt i. Og denne vurdering gik på, at to års optjening var juridisk holdbar. Så sent som i 2012 forsvarede Thorning-regeringen dette standpunkt.

 

Det virker meget søgt at gøre de centrale juristers vurdering dengang til en belastning for VK under den aktuelle debat.

 

Det er bemærkelsesværdigt, at journalister har pustet disse historier op – herunder de store offentlige tv-kanaler, der er underlagt særlige forpligtelser.

 

Læs også
Regeringsforhandlingerne er ramt af store problemer – men Journalistisk Venstreparti prøver at hjælpe ’deres’ Mette

Vælgerne

Lige så bemærkelsesværdigt er det, at andre historier er blevet tonet ned.

 

For eksempel den kæmpehistorie, der ligger og lurer bag det hele. Nemlig at der formentlig er massiv folkelig modstand mod regeringens linje.

 

Man bliver jævnligt præsenteret for lynhurtige meningsmålinger i store, kontroversielle sager. Men her har der tilsyneladende ikke været den store iver efter at få befolkningens holdning dokumenteret.

 

Angela Merkel

Mens helt underordnede sider af sagen er blevet pustet op, har vigtige elementer slet ikke fået den plads, de fortjener.

 

For eksempel var EU’s mest magtfulde politiker, den tyske kansler Angela Merkel, midt under den danske ballade ude med et såre centralt budskab: Den fri bevægelighed i EU var ikke ensbetydende med, at EU skulle være en ”social union”, hvor der var fri adgang til de rige landes sociale ydelser.

 

Læs også
Islamisme, demokrati og Det Radikale Venstre – en djævlepagt?

Skatteminister Morten Østergaard har ellers bestræbt sig på at sætte lighedstegn mellem fri bevægelighed og øjeblikkelig adgang til børnechecken.

 

Nichekanalen TV2 News kørte Merkel-historien. Men ellers har den historie slet ikke fået den opmærksomhed, som den af indlysende grunde fortjener. Sagen drejer sig ikke kun om børnechecken, men også om blandt andet dagpenge.

 

Tirsdag aften kunne en journalist på TV2-Nyhederne endda lave et indslag, hvis pointe var, at det med børnechecken ikke var noget problem. Som belæg havde han fundet en polsk arbejder, der ikke var her på grund af børnechecken!

 

Måske den unge mand fra TV2 kunne ringe til Angela Merkel og bringe hende ud af hendes vildfarelser?

 

Hvad gør man ud af historierne?

Journalister ligger politisk klart til venstre for befolkningen som helhed. Det betyder bestemt ikke, at de siger og skriver hvad som helst, der kan gavne de røde. Langt de fleste journalister følger nogle fundamentale professionelle spilleregler.

 

Men der kan snige sig en politisk tendens ind i, hvor meget man gør ud af forskellige historier. Og det synes at være tilfældet her.

Læs også
De Radikale er hårde over for danskerne, men bløde over for indvandrerne – en farlig partner for Socialdemokratiet

 

Man har talt de historier, der kan bringe de blå i forlegenhed, op. Og man har talt de historier, der kan bringe de røde i forlegenhed, ned – eller helt forbigået dem.

 

Således har man bistået regeringen med børnechecken.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…