Muslimsk friskole, som forbyder piger at komme med på klassetur til Mekka, får 9 mio i statsstøtte

Piger og drenge er adskilte(Lykkeskolen/cva.dk)

På den muslimske friskole Lykkeskolen i Aarhus har det vist sig, at skolen arrangerer skolerejser kun for drenge. Klasseturen til Mekka er ikke for piger. Det er, som tidligere beskrevet af Den Korte Avis, fordi, piger og kvinder ifølge islamisk lov, sharia, ikke må rejse uden en personlig værge.

 

Begrænser piger og kvinders ret

Hvis pigerne skal deltage i turen skal de alle og en ledsages af en personlig ´mahram´. Denne mahram eller værge skal blandt andet passe på, at pigerne ikke mister deres ´ære´ og værgen udvælges blandt mandlige familiemedlemmer, som pigen er forbudt at gifte sig med.

 

Ifølge sharia er rejse-reglen i øvrigt gældende for selv voksne kvinder. Der er naturligvis troende muslimer som ser stort på dét, men hvis destinationen er et muslimsk land, er den ikke til at komme uden om, og slet ikke i det stok konservative Saudi Arabien, hvor den hellige by Mekka ligger.

 

Mange muslimske kvinder er stærkt utilfredse med den begrænsede frihed, men der er ikke noget at gøre. Sharia siger helt overordnet, at kvinden er et ´umyndigt´ væsen, som derfor altid er pålagt en værges opsyn og ansvar. En muslimsk kvinde kan heller ikke gifte sig uden værgens godkendelse.

 

Så pigernes deltagelse i klasseturen er aldeles udelukket, men spørgsmålet er, om Lykkeskolen kan slippe afsted med den diskriminerende praksis.  På baggrund af artikler i den Den Korte Avis er undervisningsminister Christine Antorini blevet spurgt, hvor stort et offentlig tilskud skolen får, og hvor mange af skolens midler, der bliver brugt på klasseturene til Mekka.
Ifølge Undervisningsministeriet modtog Lykkeskolen i 2013 knap 10 millioner kroner i statstilskud, og det fremgår af regnskabet, at der er brugt 130.000 kroner på lejrskole og ekskursioner.

 

Rejseaktiviteter skal undersøges

Dette har den 20. maj 2014 ført til et møde mellem repræsentanter fra Lykkeskolen og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen som efterfølgende konkluderer:

 

”På baggrund af mødet vurderer Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, at der er behov for at få undersøgt skolens rejseaktiviteter nærmere og afgøre, om skolens dispositioner er i overensstemmelse med lov om friskoler og private grundskoler, gældende ligestillingsregler m.v., herunder om hele eller dele af skolens statstilskud skal kræves tilbagebetalt.”

 

Ingen billeder

Man må formode drenge-klasseturen til Mekka er at finde her og med et noget højere beløb, end hvad 0. klasses lejrskoletur kostede.

 

Man kan se billeder fra børnehaveklassens lejrtur i 2013 på skolens hjemmeside, imidlertid kan det undre, hvorfor skolen ikke har lagt flere billeder op af forskellige lejrskoler og ekskursioner. Skolen har netop haft 20 års jubilæum i år, så der skulle da være noget at tage af?

 

Læs også
Kaos på muslimsk skole med sortklædte fædre, der smed dansk leder ud – nu mister den skolen alle rettigheder

Men det kan være, der slet ikke er så meget at vise frem? Mig bekendt er ´lejrskole´ ikke det, man gør mest i på muslimske friskoler, og hvis de arrangeres er det oftest for de yngste klasser. https://www.lykkeskolen.dk/Infoweb/Designskabelon8/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=

 

Muggent

At Lykkeskolen ikke skulle have ´rent mel i posen´, er ikke usandsynligt, fordi man kan ikke både blæse og have mel i munden. Man kan ikke undervise eller ´skole´ eleverne i grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene og samtidigt efterleve stærkt ortodokse religiøse kvindeidealer.

 

Aarhus Kommunes tilsynsførende konsulent Jørgen Korsgaard har dog aldrig hæftet sig ved om det kunne være tilfældet.

 

Lykkeskolens drenge-rejser har tilsyneladende stået på i flere år, og uden at det er kommet for den tilsynsførendes opmærksomhed, så det er åbenbart ikke en del af tilsynet at se på, om skolerne nu også bruger bevillingerne til dét, de er øremærkede til.

 

Men Lykkeskolen er naturligvis andet end kønsdiskriminerende skolerejser.

 

Skrøner om bedre fagligt niveau

Læs også
Den berygtede Iqra Friskole står til at miste millionstort statstilskud – nu prøver skolen at løbe fra trådene til Hizb ut-Tahrir

Man hører ofte, at eleverne på de religiøse friskoler klarer sig rigtig godt fagligt, og at de derfor er et godt og berettiget supplement til folkeskolen.

 

I et fagligt perspektiv er det en sandhed med modifikationer. Nok klarer Lykkeskolens elever sig bedre end eleverne fra naboskolen Tovshøjskolen, men ellers er der faktisk ikke så meget at være stolt af. Den tilsynsførende konkluderede i 2013 om Lykkeskolen faglige standpunkter:

 

”Samlet set er der sket et større fald i de resultater eleverne opnår ved de afsluttende prøver. Det er ikke tilfredsstillende og der skal iværksættes en større indsats for at forbedre resultaterne.”

 

Elevernes resultater ved de afsluttende prøver har altid ligget under det nationale gennemsnit og undervisningen i de praktisk-musiske fag har i årevis været stærkt reduceret og utilfredsstillende fordi skolens fysiske rammer simpelthen ikke er gearet til fagene.

 

Da jeg selv var medhjælper på en anden af de muslimske friskoler i Aarhus, foregik idrætstimerne næsten udelukkende som gåture i området. På Lykkeskolen er gåturene omdøbt til ´løbetræning i lokalområdet´.

 

Ikke en dårlig aktivitet men næppe nok til at leve op til folkeskolelovens formålsbeskrivelse for idræt.

 

Læs også
Nu lukker muslimsk friskole, der har været stærkt kritiseret – skoleleder kunne ikke engang dansk

Alle fortjener retfærdighed og ligestilling

Fra skolens side har man tidligere forsøgt at imødekomme kritikken om de kønsdiskriminerende skolerejser med, at man naturligvis synes det er forkert af de saudiske myndigheder ikke at give pigerne tilladelse til at komme med til Mekka. Vi søger om det hvert år, siger skoleleder Ahmed Moussa til TV2oj.

 

Skolelederen lader altså offentligheden forstå, at man mener det er uretfærdigt, at pigerne ikke må komme med.

 

I mine øjne står manden og lyver for åben skærm, for hvis man gik ind for retfærdighed og ligestilling, så ville man da droppe de rejser og finde på noget andet!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…