Sverige i chok: Nye tal viser, at folkeskolen er i opløsning

Flickr

NySverige: Skolelevernes faglige niveau til at falde som en sten

 

Sverige er i frit fald, hvad angår uddannelse.

 

For tredje gang siden 2003 falder Sverige voldsomt ned ad ranglisten i den internationale PISA-undersøgelse, der hvert tredje år ser på, hvordan en stribe lande, der er medlem af OECD, klarer sig.

 

De svenske resultater for 2006 var dårligere end dem i 2003.

 

I 2009 var de dårligere end i 2006.

 

Og i 2012 (de seneste tal) var de markant ringere end i 2009.

 

Sverige er ganske enkelt det land i den rige del af verden, der har oplevet det største fald i præstationer målt på de 15-16 årige.

 

I alle tre målte discipliner, matematik, læsning og naturvidenskab, ligger Sverige nu statistisk set signifikant under gennemsnittet for OECD.

 

Samtidig ligger Sverige nu med en signifikant større andel meget dårligt præsterende end gennemsnittet for OECD.

 

Andelen af meget dårlige læsere er steget fra 17,5 procent i 2009 til 22,8 procent i 2012. Sverige er nu placeret ringest sammenlignet med de øvrige nordiske lande.

 

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

De rystende resultater er blevet modtaget med chok i det Sverige.

Sverige er nok det land, som stærkest af alle lande tror på den sociale ingeniørkunst. Det vil sige troen på, at statens indgriben kan ophæve klasseforskelle og forskelle mellem forskellige etniske grupper.

 

Det ser ikke ud til, at det er muligt, så hvor skal vi finde årsagerne?

 

Groft sagt kan der opstilles to forklaringer.

 

Brat og voldsom stigning i antallet af privatkoler

Den ene er en dramatisk vækst i antallet af friskoler over en ganske kort årrække.

 

Antallet af friskoler i Sverige er siden 1995/96 og til 2011/12 vokset voldsomt fra 4,8 procent af alle skoler til hele 16,5 procent af alle skoler.

 

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

Danmark har omtrent det samme antal fri- eller privatskoler, men stigningen er gået langt hurtigere i Sverige.

 

I parentes bemærket er tallet for frie gymnasieskoler vokset langt hurtigere, fra 10,9 procent i 1995/96 til 49,7 (sic!) procent af alle skoler i 2011/12.

 

Det er helt rimeligt at tro, at de elever, der i massivt omfang er flyttet fra offentlige til private skoler, i gennemsnit kommer fra mere ressourcestærke hjem.

 

Det betyder, at de ressourcesvage elever og de tosprogede elevers andel af elever i folkeskolen vokser. Det får givetvis indflydelse på det faglige niveau som helhed og det slår direkte igennem i PISA-undersøgelsen.

 

PISA-undersøgelsen, der i dette tilfælde kun måler de offentlige skoler, få det svenske resultat til at falde.

 

Flygter fra skoler med mange tosprogede elever

Grunden til dette kraftige skifte over til privatskolerne er uden tvivl flere.

Læs også
Tyrkiet oversvømmer Europa med migranter

 

Man skal dog være naiv for ikke at indrømme, at Sveriges udlændingepolitik spiller en væsentlig rolle.

 

Sverige har i dag så stort et antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, at det nødvendigvis må få mange forældre til at fravælge den svenske offentlige skole.

 

Det er unødvendigt at nævne det lave faglige niveau og de mange disciplinære problemer, der alt for ofte findes på skoler med et stort antal elever med ikke-vestlig baggrund, særligt med muslimsk baggrund.

 

Det er det der i boligområderne kaldes hvid flugt.

 

Dramatisk vækst i indvandringen

Den anden forklaring følger for så vidt af den første. Sverige er det land i den vestlige verden, der relativt set tager imod flest mennesker fra den ikke-vestlige verden.

 

Læs også
Hvidvasker Sverige sin antisemitisme? – en beretning om, hvor galt det står til i Malmø

I 2012 drejede det sig om ca. 70.000, heraf mere end 40.000 med muslimsk baggrund.

 

Det er notorisk, at ikke-vestlige indvandrere taget under et klarer sig langt ringere i skolesystemet og senere på arbejdsmarkedet.

 

Der findes grupper, f.eks. kinesere, der klarer sig ligefrem bedre end de etniske europæere, men ellers er billedet entydigt: Ikke-vestlige, både indvandrere og efterkommere, ligger meget signifikant under de indfødte europæere, når det kommer til at klare sig i vestlige samfund.

 

Det officielle Sverige er for alvor ved at høste, som det har sået. Indvandringens pris er i Sverige allerede blevet meget høj, og den vil kun fortsætte med at vokse.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…