Nu bliver det måske muligt for imamer som Abdul Wahid Pedersen at få statsstøttet uddannelse

Domprovst Anders Gadegaards har netop foreslået, at der bliver oprettet en dansk imamuddannelse. Den kan være en universitetsuddannelse på lige fod med præsteuddannelsen – tror han.

 

Forslaget, der flere gange tidligere er skudt ned, får nu opbakning fra et flertal i Folketinget. Socialdemokraterne, SF, de radikale samt Enhedslisten og Liberal Alliance går ind for forslaget. Venstre støtter tanken, men mener, at forslaget stilles for tidligt.

 

Kun Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er direkte imod ideen.

 

”Vi skal hverken stille krav eller tilbud om eksempelvis en særlig imamuddannelse. Det må være et anliggende for de enkelte trossamfund, ikke staten,” siger således de Konservatives udlændingeordfører, Tom Behnke, til Kristeligt Dagblad.

 

“Rendyrket idioti”

Hos Dansk Folkeparti lægger kirkeordfører Christian Langballe ikke fingrene imellem:

 

”Det er ikke alene et urealistisk fantasifoster. Selve tanken er et udtryk for rendyrket idioti,” siger han til Den Korte Avis.

 

Christian Langballe påpeger i den forbindelse, at den danske præsteuddannelse er delt op på den måde, at første del foregår på et præsteseminarium, medens anden del afsluttes på et teologisk fakultet på et landets universiteter.

 

Det er strengt forbudt for rettro muslimer at forholde sig kritisk til islam og Koranen

Ifølge Christian Langballe kan det være direkte farligt for muslimske imamstuderende at gennemgå uddannelsesforløbet på et universitet.

 

”På universiteterne indgår kritisk læsning og analyse af teksterne i både det gamle og det nye testamente som noget grundlæggende, og det indebærer, at også imamstuderende skal igennem denne proces med både Muhammed og Koranen,” forklarer Christian Langballe og fortsætter:

 

Læs også
Kan imamer fordanske?

”Og det er en proces, som det er umuligt for en rettroende muslim at gennemgå. Enhver form for kritisk holdning til Muhammed og Koranen fører som bekendt til repressalier i en sådan grad, at de studerende, der som led i deres uddannelse skal gennemføre denne proces, udsætter sig selv for direkte livsfare,” fastslår Langballe.

 

Han henviser i den forbindelse til de utallige tilfælde, hvor folk, der har udtrykt sig kritisk om Muhammed og Koranen, er blevet udsat for trusler, vold, drabsforsøg og drab.

 

Det er dumheden, der marcherer

Forslaget er som nævnt fremsat af domprovst ved Vor Frue Kirke i København, Anders Gadegaard, der som teolog dog må formodes at vide, hvad han taler om.

 

Men den køber Christian Langballe ikke.

 

”Anders Gadegaard og ligesindede lever i en radikal boble langt væk fra virkeligheden med deres drømme om et multikulturelt samfund. Det, vi ser her, er dumheden, der marcherer med Anders Gadegaard i spidsen,” fastslår Dansk Folkepartis kirkeordfører.

 

 

Læs også
Forhandlingerne om finansloven er opvarmning til to meget større slag, der kommer i dansk politik

Socialdemokratiet kræver kvinder på imamstudiet

Efter en udmelding fra Socialdemokratiet i går er det dog et stort spørgsmål, om det nogensinde bliver til noget med en dansk imamuddannelse.

 

Hvis der skal uddannes imamer på et dansk universitet, kræver Socialdemokraterne, at der også kommer kvinder på uddannelsen.

 

”Der er lige adgang for alle uanset køn på de danske uddannelsessteder, og det skal der fortsat være,” siger Socialdemokratiets forskningsordfører, Mette Reissmann, til Ritzau.

 

Det lykkedes aldrig for Den Korte Avis at få en sammenhænde kommentar fra Christian Langballe til det socialdemokratiske krav om uddannelse af kvindelige imamer.

 

Han brød sammen af grin, da han hørte om det.

 

Ifølge Koranen er kvinder underordnet mænd.   Det fremgår af et helt centralt skriftsted. Det betyder, at kvinder i stort set ét og alt skal underkaste sig mændene, der er deres værge.

Læs også
Sensation: Samtlige danske partiers vælgere har i dag et flertal, der ønsker en stram udlændingepolitik

 

I moskeerne er kvinderne altid adskilt fra mændene. Og de skal altid holde sig bag ved mændene. Ofte er kvinderne henvist til en første sal i moskeen, og de skal følge imamen prædiken skjult bag et forhæng. I enkelte moskeer må der slet ikke komme kvinder.

 

Derfor vil det være i strid med et grundsyn i en rettro læsning af Koranen at have kvinder som imamer.

 

Ren og skær ønsketænkning

Bag domprovst Anders Gadegaards planer om en dansk imamuddannelse ligger der en teori om, at så får man et islam, der er tilpasset europæiske forhold.

 

”Umuligt,” siger Christian Langballe, ”hvordan vil man bære sig ad med at reformere shariaen uden at begå vold mod den Koran, som er en muslimsk helligdom?”

 

Det synspunkt bakkes op af Kristeligt Dagblads chefredaktør, Erik Bjerager.

 

Læs også
Det tager kun få generationer før indvandrerne er i flertal

Med udgangspunkt i mordet på den hollandske filminstruktør Theo Van Gogh den 2. november 2004, skrev Erik Bjerager i en leder i Kristeligt Dagblad den 8. november 2004 blandt andet:

 

”Det er europæisk ønsketænkning, at islam vil antage mere moderate former på dette kontinent. Tværtimod har den franske islamforsker, Olivier Roy, peget på, at mange muslimske terrorister i dag har rod i netop Europa, fordi den ikke-muslimske kultur får de herboende muslimer til at søge mod en oprindelig og dermed ekstrem udgave af religionen,” skrev Bjerager og fortsatte:

 

”Det er den virkelighed, som det multireligiøse Europa også må forholde sig til. Hvis vi vil værne om ytringsfrihed og åndfrihed, må vi ikke lukke øjnene for denne ubehagelige kendsgerning.”

 

Skrevet for ni år siden og desværre i dag mere aktuel end nogensinde.

 

Ingen vil fremsætte forslag

I øvrigt er ingen af de partier, der går ind for en dansk imamuddannelse, indstillet på at fremsætte forslag om det.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…