Illegale indvandrere strømmer ind: Nu skal Bødskov stå til regnskab for politisvigt

Medens illegale indvandrere nu vælter ind i EU, har regeringen sparet Københavns Politi ind til benet i en sådan grad, at Københavns Lufthavn nu er en åben ladeport for illegale indvandrere fra Schengen-landene.

 

”Alle ved godt, også chefer, at det her sker, men ingen gør noget. Problemet er, at det vil kræve lovændringer og langt flere folk at få bugt med problemet,” siger formanden for Københavns Politiforening, Michael Bergmann Møller, til BT.

 

Da Danmark i marts 2001 indtrådte i Schengensamarbejdet, var der 340 ansatte ved politiet i Københavns Lufthavn til at håndtere 18 millioner passagerer årligt.  I dag er der ikke engang de 130, som lufthavnspolitiet er normeret til, og de skal håndtere 24 millioner passager.

 

Der til kommer, at lufthavnspolitiet vil blive beskåret yderligere i forbindelse med, at Københavns Politi skal afse 200 betjente til provinsen.

 

Hvad har du at sige til det, Bødskov?

Artiklerne i BT og Den Korte Avis om de katastrofale forhold i Københavns Lufthavn får nu konsekvenser for justitsminister Morten Bødskov.

 

På onsdag vil Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup og Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, afkræve Morten Bødskov en forklaring under Folketingets spørgetid.

 

De vil for det første bede Bødskov om at redegøre for sin holdning til, ”at illegale indvandrere har let ved at komme ind i Danmark via Københavns Lufthavn i Kastrup, fordi politiet er nødt til at vende det blinde øje til, da der ikke er mandskab nok til at udøve en ordentlig kontrol.”

 

Morten Bødskov oplyste i december sidste år til Folketinget, at der dagligt bliver udført op til flere kriminalitetskontroller på forskellige fly fra Schengen-lande. Altså kontrol med, om der er illegale indvandrere om bord.

 

Ifølge politiet i lufthavnen er fakta imidlertid, at der i en flere måneders periode i år ikke blev gennemført én eneste kontrol.

 

Bøder til flyselskaberne

Læs også
 Det er politiets fornemste opgave at beskytte truede personer – ikke at lukke munden på dem

Desuden vil Peter Skaarup og Martin Henriksen have oplyst, om Morten Bødskov er indstillet på at ændre lovgivningen således, at ”flyselskaberne vil kunne straffes for at bringe udlændinge uden gyldige papirer fra et Schengen-land til Danmark.”

 

Spørgsmålet har sin baggrund i, at EU så at sige har privatiseret den interne grænsekontrol i Schengen således, at det er flyselskaberne, der nu skal kontrollere, at deres rejsendes papirer er ægte, samt at de overhovedet har adgang til at rejse frit i Schengen.

 

Den kontrol er uhyre mangelfuld, hvad adskillige flyselskaber angår. Således bringer eksempelvis flyselskabet Easyjet på sin rute fra Milano dagligt især somaliere til Københavns Lufthavn, på trods af at lufthavnspolitiet har gjort selskabet opmærksom på, at Danmark ikke accepterer somaliske pas.

 

Af samme grund skal flyselskabet afvise at tage somaliere som passagerer til København, men det gør man ikke. Tværtimod tager man dem med i et sådant omfang, at ruten har fået øgenavnet ”Somalier-ekspressen”.

 

Illegale indvandrere vælter ind i EU og videre til Danmark

Samtidig med, at illegale indvandrere vælter ind i EU, har menneskesmuglerne få et øje på den åbne ladeport for illegal indvandring, som Københavns Lufthavn udgør takket være omfattende besparelser i politiet.

 

Ingen kender antallet af illegale indvandrere i EU, men FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, skønner, at det drejer sig om små tre millioner.

Læs også
Under en stor razzia kæmpede politiet med en aggressiv araber – da de fandt ud af, hvem de havde fat i, blev de rystede

 

I dag er forholdet det, at illegale flygtninge nu dagligt strømmer ind i EU via især Italien samt Rumænien og Bulgarien i et sådant omfang, at Frankrig og Tyskland nu kræver særlig intern grænsekontrol over for disse to østlande.

 

Tidligere har Frankrig gennemført grænsekontrol over for Italien for at bremse strømmen af illegale indvandrere fra støvlelandet.

 

Små fem millioner illegale indvandrere er blevet legaliseret i EU-lande

Omfanget af illegal indvandring til EU kan aflæses af det faktum, at EU-landene ifølge den amerikanske tænketank Migration Policy Institute perioden 1996 – 2011 har givet opholdstilladelse til små fem millioner illegale indvandrere.

 

Det er især sket i Italien og Spanien for at bremse den undergrundsøkonomi, som folk, der opholder sig illegalt i et land, skaber. For slet ikke at tale om kriminalitet for at overleve.

 

Også Danmark har legaliseret illegale flygtninge. Fra 1992 til 2002 blev 4.989 afviste flygtninge fra Eksjugoslavien legaliseret af humanitære årsager, og det samme gjaldt 3.000 kosovoalbanere i år 2000.

 

Læs også
Bag politiets fine forklaringer på, at man ikke kommer ud til butikstyverier, ligger en langt barskere virkelighed

Men det er for intet at regne mod de 2,1 millioner, som Italien har legaliseret eller de 1,2 millioner, der er blevet legaliseret i Spanien, og som nu har ret til at rejse og slå sig ned overalt i EU og blandt andet nyde godt af de forskellige landes sociale systemer.

 

Systemet opfordrer til illegal indvandring

Disse masselegaliseringer af illegale indvandrere vil kun forværre situationen, mener formanden for den amerikanske tænketank Migration Policy Institute, Demetrios Papademetriou.

 

”Når man lovliggør illegale indvandrere, vil man sandsynligvis tiltrække nye illegale indvandrere. Det tvinger dig så til at legalisere igen med det resultat, at du bliver upopulær hos nabolandene, fordi indvandrerne nu også kan flytte til dem,” forklarer Demetrios Papademetriou.

 

Han understreger, at problemet med illegal indvandring i EU især skyldes manglende grænsekontrol og mangel på konsekvens.

 

”Der er brug for bedre grænsekontrol og at ulovlige indvandrere sendes retur og desuden, at der bliver brugt større ressourcer på at bekæmpe menneskesmugler-syndikater. Hvis ikke, signalerer man til alle, at de bare skal komme,” siger formanden for Migration Policy Institute, Demetrios Papademetriou, som også har en afdeling i Bryssel.

 

Alt imens eksperter på området således peger på styrket grænsekontrol og konsekvens, sker det modsatte i Københavns Lufthavn. Her er selv den legale Schengenkontrol totalt fraværende takket være den sparekniv, som regeringen har ført mod politiet.

Læs også
Politiet fik lavet en video, der skulle vise, hvor indvandrervenlige man er – men så gik det helt galt
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…