Hvis du er politisk ukorrekt, bliver dit barn stemplet som racist i sine skolepapirer

I dag skal elever fra Littleton Green Community School i den engelske by Huntington på en slags studietur til et nærliggende universitet.

 

Eleverne på omkring otte år skal se på kulturgenstande, der er forbundet med islam.

 

Forleden skrev skoleleder Lynn Small til forældrene, at det er en obligatorisk del af elevernes religionsundervisning at lære om forskellige kulturer.

 

Hun gav også den begrundelse, at man jo lever i et multikulturelt lokalsamfund.

 

Brev til forældrene

Men noget tyder på, at Lynn Small var noget usikker på, om forældrene ville reagere med passende entusiasme på studieturen.

 

Så skolelederen satte trumf på. Onsdag i sidste uge sendte hun et brev til forældrene:

 

”Hvis I siger nej til at lade jeres barn deltage i denne tur, vil en note om racediskrimination blive lagt ved dets skolepapirer – og dér vil den forblive gennem hele deres skoleforløb (…)

 

Alt fravær på denne dag vil blive undersøgt for, om der er en troværdig begrundelse, og det vil kun blive accepteret, hvis der foreligger en sygemelding.” (fra Daily Mail)

 

8-årige børn i Huntington skulle altså leve med et permanent stempel for racisme, hvis forældrene ikke sørgede for, at de deltog i studierne af islamisk kultur. Og skolen ville sørge for sindelagskontrol af forældrene ved nøje undersøgelse af, om de havde gyldig grund til et afbud.

 

Racisme-hysteri på britiske skoler

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

Nu er der nok dem, der vil mene, at den historie umuligt kan være sand. Men det er, fordi de ikke ved, hvilke højder den politiske korrekthed kan nå i Storbritannien – ikke mindst inden for uddannelsessystemet.

 

Storbritannien er den stærkeste konkurrent til Sverige, når det gælder politisk korrekt fanatisme. Og på nogle punkter overgår briterne faktisk svenskerne.

 

Der findes således en række eksempler på, at britiske skolebørn er blevet anklaget og straffet for ”racisme” på grund af banale skænderier i skolegården og lignende.

 

Lærere og skoleledere har reageret så dramatisk, at det har gjort de stakkels unger, som har syndet, rædselsslagne. De er blevet behandlet, som var de ondskabens inkarnation. Der findes sågar eksempler på, at de er blevet overgivet til politiet.

 

En duft af totalitær tankegang

På samme måde er skoleleder Lynn Smalls brev et skræmmende eksempel på, at den multikulturelle ideologi, der skulle forestille at lovprise åbenhed og frisind, ofte repræsenterer det stik modsatte.

 

Dens talsmænd forsøger nidkært at bruge deres autoritet til at diktere folk bestemte holdninger og at udstille og straffe dem som onde mennesker, hvis de ikke mener det rigtige.

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

 

Der er en umiskendelig duft af totalitær tankegang over det. Totalitære regimer søger at styre folks inderste tanker og følelser med magt – en magt, som de også hæmningsløst bruger over for børn.

 

Tendensen stikker også hovedet frem i demokratiske europæiske lande. Den har især vist sig i forbindelse med udbredelsen af ideen om det multikulturelle samfund som en art evangelium, der prædikes og håndhæves med politisk korrekt fanatisme.

 

Som for eksempel når otteårige børn skal straffes for resten af deres skoletid med anklager om ”racediskrimination”.

 

Næppe det sidste eksempel

Men Lynn Smalls brev blev for meget for en række af forældrene. Og kommunen greb ind.

 

Dagen efter sendte Lynn Small så et nyt brev, hvor hun undskyldte for visse ”unøjagtigheder”. ”Ved nærmere eftertanke” ville hun nu bede forældrene om at ”se bort fra dele af det tidligere brev” (herunder det med racediskrimination).

 

Læs også
Islamisk skilsmisselov skaber ulykke i Danmark

En talsmand for Staffordshire amtsråd, som Huntington hører under, slog fast: ”Det er ganske klart upassende at komme med kommentarer om racediskrimination i denne sammenhæng.”

 

Men det bliver næppe det sidste eksempel, man ser i Storbritannien på, at selv mindre børn, der foretager sig noget politisk ukorrekt – uden at vide det – bliver behandlet som onde mennesker.

 

I åbenhedens, tolerancens og humanismens navn, forstås.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…