Tyvekoster befinder sig i Sandholmlejren – men tyvene er fredede

Den 12. september kørte Mathias Friborg Madsen i tog. Han faldt i søvn og da han vågnede var hans taske stjålet med pung, kreditkort og hans dyre computer.

 

Heldigvis havde han programmet ’Find my iPhone’ installeret. Det betyder, at man kan spore computeren via et elektronisk signal, der bliver sendt i det øjeblik, apparatet bliver koblet til internettet.

 

Det virkede. Mathias fandt ud af, at computeren var på center Sandholm – og glad var han.

 

Glæden varede dog kun kort. Der var nemlig ingen der kunne eller ville hjælpe ham med at hente computeren.

 

Politiet sagde, at de ikke havde mandskab til at gennemsøge hele Sandholmlejren for at finde en computer. ”Glem den computer, den får du aldrig igen”. Det var den besked Mathias Friborg Madsen fik hos politiet. (BT).

 

Bedre gik det ikke, da han ringede til Røde Kors:

 

”De ville ikke lukke mig ind, for de mente, at det ville være selvtægt, hvis jeg selv gav mig til at lede efter computeren”, siger Mathias Friborg Madsen.

 

Det er dog mildt sagt uklart, hvorfor lederen af Center sandholm, Michael Ehrenfels, ikke iværksætter en systematisk eftersøgning efter computeren, der findes i Center Sandholm. Han siger nemlig som begrundelse to forskellige ting. Det ene argument er, at der er alt for mange værelser til, at det kan lade sig gøre. Det helt andet argument er, at han slet ikke har hjemmel til at gøre det. (TV2)

 

Men på bundlinje sker der intet. Og det er særdeles alvorligt al den stund Mathias og hans computer er blot et enkelt eksempel. Der har i årevis været massiv kriminalitet i Sandholmlejren, uden at der er sket noget.

 

En dråbe i et hav af kriminalitet

I 2012 blev knap 1800 asylansøgere sigtet for kriminelle forhold, det var omkring 1/3 af samtlige ansøgere.

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

 

For et år siden var skrev Den korte Avis artikler om ”Sandholmlejren flyder med kriminalitet under Røde Kors’ ledelse”. Der drejede sig om nye afsløringer af omfattende og tilsyneladende organiseret kriminalitet. Det kom frem blandt andet takket være udsendelse i TV2 af optagelser foretaget i lejren med skjult kamera.

 

Det drejede sig om såkaldte asylansøgere der boede i lejren og hver dag tog til København for at sælge narko. Om salg af narko i lejren. Vold og anden kriminalitet. Desuden blev det afsløret, at adskillige personer kravlede over hegnet og boede ulovligt i Sandholmlejren.

 

For et år siden lovede Bødskov, at der ville blive gjort noget

På den baggrund bekendtgjorde Justitsminister Morten Bødskov i december 2012 forskellige tiltag som skulle være med til at dæmme op for den triste udvikling. På Center Sandholm, som er landets største asylcenter skulle man blandt andet føre skærpet kontrol med hvem der ønsker at komme ind i lejren, foretage øget opsyn med hvad der foregår på centrets fællesarealer, samt udvide videoovervågningen og indsætte vagtpatruljer langs hegnet.

 

Imidlertid kunne det se ud til, at justitsministerens pålæg enten ikke er nået frem til Sandholmlejrens ledelse, eller at tiltagene simpelthen ikke er tilstrækkelige. Ifølge centrets daglige leder Michael Ehrenfels er det stadig et kæmpe problem med de mange uvedkommende personer som opholder sig i lejren.

 

Værre i 2013

I 2013 forventes det, at antallet af kriminelle forhold bliver endnu højere end sidste år.

Læs også
Stramninger var hårdt påkrævet: På blot fire år har asylansøgere kostet samfundet over tretten milliarder kroner

 

”Der kommer åbenbart tyvebander, der stjæler iPhones, iPads og computere og bor i Center Sandholm ved at lade som om, de er asylansøgere”. (BT)

 

Tyvebander og hælercentraler i Center Sandholm er dog ikke en nyhed for Michael Ehrenfels, han modtager nemlig løbende henvendelser fra frustrerede borgere, deriblandt børn og unge, som fortæller at de har sporet deres stjålne ejendele til at befinde sig i lejren.

 

”Så sent som i sidste måned havde jeg en ulykkelig pige i røret, som havde fået sin iPhone stjålet. Jeg kunne ikke andet end at trøste hende, for vi kunne ikke finde den på baggrund af lokaliseringstjenesten.”

 

Men må håbe julemanden kommer med en ny iPhone til den ulykkelige pige, og at han også har en ny pc med til den unge mand, Mathias Friborg Madsen som for nylig fik stjålet sin Mac Book Pro , og akkurat som pigen har sporet den til at befinde sig i lejren.

 

En krænkelse af asylansøgerne – eller en lettelse for de lovlydige

Ofrene skal nemlig ikke forvente hjælp fra politiet som mener, at det vil være ”en krænkelse af asylansøgerne”,  hvis politiet gav sig til at ransage en hel bygning hvor der aktuelt opholder sig 250 voksne og børn.

 

Læs også
Ny debat eksploderer: Asylansøgere kan lyve, som det passer dem, uden at blive straffet

Ifølge Udlængestyrelsens og Rigspolitiets egne tal beskæftiger omkring 1/3 af asylansøgerne sig med kriminelle forretninger, man kan derfor formode, at en ransagning af bygning 68, statistisk set, ville føre til fund af tyvekoster blandt en hel del, måske endog 80 personer? Mon ikke bygningen øvrige beboere ville føle sig lettede, hvis der blev dæmmet op for de kriminelles aktiviteter?

 

Spørgsmål til justitsministeren

Hvordan politiet kan nå frem til, at håndhævelse af lov og orden vil være krænkende for asylansøgerne, undrer også Retsordfører og gruppeformand for Dansk Folkeparti Peter Skaarup:

 

”Jeg vil bede justitsminister Morten Bødskov (S) svare på, om det efter ministerens mening er rimeligt, at politiet ikke vil ransage Center Sandholm, når der foreligger begrundet mistanke om, at der befinder sig stjålne tyvekoster inde på centrets område? Måske justitsministeren også vil forklare mig, hvordan det kan blive ’krænkende’ for borgere, at politiet leder efter disse tyvekoster, og altså blot passer deres arbejde. Det er politiets pligt at udføre den slags opgaver. Der er efter min mening i højere grad tale om en krænkelse af den person computeren er blevet stjålet fra, hvis politiet på den måde afviser at benytte sig af muligheden for at finde den igen.”

 

Peter Skårup tror dog mest, at afvisningen af ransagningen skyldtes mangel på ressourcer hos politiet, og det kan han sikkert have ret i. Men hvis politiet ikke magter opgaven, er det er helt grundlæggende problem for et samfund, som skal tages særdeles alvorligt.

 

Ransagning vil udløse oprør blandt asylansøgerne

Ifølge Mathias Friborg Madsen til BT, ”har politiet fortalt hans far, at hvis man begyndte at ransage værelserne, kunne det føre til oprør blandt asylansøgerne. ”

 

Læs også
Asylansøger anholdt for voldtægt af 16-årig pige – antallet af asylansøgere dømt for voldtægt er steget markant gennem de sidste fem år

Politiets vurdering er altså, at såfremt man håndhæver lov og orden i lejren, vil det føre til oprør blandt asylansøgerne, og ét som politiet ikke vil kunne kontrollere med de nuværende ressourcer. Uha uha.

 

Man må sige der er tegn på at der skal sadles om i Sandholmlejren, og vi kan faktisk heller ikke være andet bekendt overfor de reelle og retskafne asylansøgere. Det må være forfærdeligt at være stuvet sammen med kyniske tyve og ofte voldforbrydere. De officielle tal viser at en 1/3 af alle asylansøgere er sigtet for lovovertrædelser, med politiets knappe ressourcer i mente, kunne der sagtens være tale om langt flere.

 

Spørgsmålet er hvornår man begynder at forstå at en asylansøger anno 2013 kommer i mange afskygninger, og at en hel del af dem ikke kan håndteres af søde røde socialarbejdere, tilbøjelige til at klandre Vesten for alverdens menneskelige og kulturelle tragedie.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…