Grinede, mens de blev dømt for grove forbrydelser

I fredags blev der endelig sat punktum i retssagen mod de tre unge andengenerationsindvandrere, der var tiltalt for blandt andet at have begået fem af de mange brandstiftelser, som har hærget Albertslund siden september sidste år. En fjerde fra samme gruppe var tiltalt for medvirken til røveri.

 

De fire anklagede, hvoraf der er to på 18 år, én på 17 og én på 16, har alle nægtet sig skyldige.

 

Dommerne og nævningerne fandt det bevist, at tre af de tiltalte havde begået en eller flere af de pågældende ildspåsættelser – flere i forening.

 

Ingen udvisning

Anklageren havde krævet, at den hovedtiltalte ”M” blev udvist af Danmark, men i stedet blev han idømt en betinget udvisning med to års prøvetid og ubetinget fængsel i fire et halvt år.

 

”M” blev dømt for to mindre brandstiftelser og for brandstiftelse under særligt skærpende omstændigheder, fordi han i marts satte ild til ungdomsklubben Frihjulet sammen en ukendt medgerningsmand. Klubben brændte ned til grunden med skader for anslået syv millioner kroner.

 

”M” blev dog ikke dømt til at betale for skaderne for nedbrændingen. Det fremgik ikke under retsmødet hvorfor.

 

Til gengæld blev han dømt for at have begået røveri mod to Aldi-butikker – det ene i forening med to af de andre tiltalte – og for at have sparket en kvindelig bekendt i ansigtet.

 

Han udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.

 

Løsladt på grund af sin unge alder

Anklageren havde også krævet, at en anden af de tiltalte – ”MR” – blev udvist – dog betinget. ”MR” er 17 år gammel, og han blev dømt for tre gange at have sat ild til affaldscontainere i området omkring Kanalens Kvarter i Albertslund – i to af tilfældene sammen med en af de andre dømte. Han blev også dømt for tyveri.

 

Læs også
Iraker er anklaget for grov svindel med asyl og førtidspension – den har kostet danske skatteydere knap 1 million kroner

I det ene tilfælde, hvor ”MR” satte ild til containere på egen hånd, medførte det skader for næsten 100.000 kroner. Det var imidlertid ikke muligt at dokumentere skadernes omfang, så han blev ikke dømt til at betale erstatning for det forhold.

 

”MR” blev ligesom ”M” idømt en betinget udvisning med en prøvetid på to år samt seks måneders fængsel, hvoraf de fem var betinget. Han valgte at anke dommen.

 

En anden af de tiltalte – ”Y” – på 16 år blev dømt for to gange at have sat ild til affaldscontainere og for at have deltaget i et af røverierne mod Aldi sammen med ”M”. ”Y” blev også dømt for et røveri i august mod en dreng og for vidnetrusler i den forbindelse. Straffen blev fastsat til halvandet års ubetinget fængsel.

 

Dommerne valgte ikke at forlænge “Y”’s varetægtsfængsling på grund af hans unge alder, så han kunne nå at være sammen med sin familie inden afsoning: ”Det er kun, fordi du er så ung, at vi har truffet den beslutning”, sagde retsformanden. “Y” bad om betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.

 

Den sidste af de tiltalte ”A” blev dømt for medvirken til røveri mod den ene Aldi-butik og udbad sig ligeledes betænkningstid.

 

Grinede og kastede med tyggegummipakker

Under retsmødet grinede de tiltalte flere gange til hinanden og kastede tyggegummipakker rundt mellem sig. På et tidspunkt fandt dommeren det nødvendigt at bede ”A” om at sidde stille og lade være med at tale til de andre tiltalte.

Læs også
Mand fra Polen troede, han kunne begå det ene grove hjemmerøveri efter det andet – men det blev værst for ham selv

 

Anderledes forholdt det sig for flere af de tiltaltes familiemedlemmer, der var mødt op. De fulgte mødet med alvorsfuldhed og tårer i øjnene.

 

I forbindelse med strafudmålingen pegede anklageren under sin procedure på, hvor alvorlig kriminalitet de fire havde begået, og mente, det var en skærpende omstændighed, at brandstiftelserne begået af tre af de tiltalte var foregået i en periode, hvor Albertslund var hærget af et utal af påsatte brande.

 

Hun krævede med henvisning til en højesteretsdom, at ”M” blev udvist af Danmark, og nævnte, at han tidligere var straffet for blandt andet vold. Hun krævede ligeledes ”MR” udvist – dog betinget.

 

Forsvarerne lagde i deres procedure inden strafudmålingen vægt på de tiltaltes unge alder og på, at de havde levet hele deres liv i Danmark, og de understregede, at de tiltalte var interesserede i at tage eller færdiggøre en ungdomsuddannelse og komme på ret køl. Flere af de unges kontaktpersoner fra Albertslund kommune talte også positivt om dem – ”MR” var for eksempel blevet valgt til elevrådet på sin skole.

 

Anklageren: Han kan udvises næste gang

Efter den endelige dom var afsagt, talte Den Korte Avis med anklager Helene Schrøder og “M”’s forsvarer Laue Traberg Smidt.

 

Læs også
En købmand sælger ikke længere alkohol på grund af bebyggelsens mange muslimer – nu er Inger Støjberg blevet spurgt, og her er hendes svar

Anklageren udtrykte overordnet tilfredshed med dommen: ”Retten har lagt væk på de forhold, som anklagemyndigheden har bemærket – det er en skærpende omstændighed, at man sætter ild til forskellige lokationer, herunder Frihjulet, når der i området er igangværende kriminalitet”.

 

Om det forhold, at ”M” kun fik en betinget udvisning, sagde Helene Schrøder: ”Anklagemyndigheden var jo af den opfattelse, at betingelserne for en udvisning var opfyldt. Dertil skal så selvfølgelig siges, at ved betinget udvisning er der jo stadigvæk en advarsel til domfældte om, at hvis han på nogen måde laver noget alvorlig kriminalitet igen, så falder hammeren, og så kan han altså udvises”.

 

”M” blev som nævnt ikke dømt til at betale erstatning for nedbrændingen af ungdomsklubben Frihjulet. Anklageren var efter dommen ikke klar over hvorfor, da det ikke blev nævnt i domsafsigelsen, men hun gjorde det klart, at det manglende krav i dommen om betaling for de forvoldte skader ikke i sig selv vil få anklagemyndigheden til at anke.

 

Selvom anklageren havde krævet varetægtsfængslingen af den 16-årige ”Y” forlænget, kom det ikke bag på hende, at dommerne valgte at løslade ham: ”Dommeren har jo set på hans unge alder, og sådan er det i praksis. Systemet som sådan ønsker ikke unge under 18 år varetægtsfængslet i særlig lang tid”, fortalte anklager Helene Schrøder.

 

”M”’s forsvarer: Sløset politiarbejde

Forsvarer for ”M” Laue Traberg Smidt udtrykte også tilfredshed med strafudmålingen på trods af, at ”M” fik fire et halvt års ubetinget fængsel.

 

Det afgørende var ifølge forsvareren, at ”M” kun blev betinget udvist og dermed fik en chance mere. Han henviste under sin procedure til en nylig dom fra Højesteret, hvor en tiltalt, der havde begået endnu grovere kriminalitet end ”M”, også slap med en betinget udvisning:

Læs også
Sharia i Albertslund: Man kommer ind i en købmandsforretning og finder ud af, at man ikke længere kan købe øl

 

”Jeg er meget tilfreds med, at han (”M”, red.) kun bliver betinget udvist. Det er altid rart at have Højesteret bag sig. Det undrer mig meget, at anklageren gik på den vildmand – det var en oplagt tabersag for anklageren”, udtalte Laue Traberg Smidt.

 

Han benyttede samtidig lejligheden til at kritisere Københavns Vestegns Politi for i visse tilfælde at have udført et dårligt stykke politiarbejde:

 

”Der var en hel del lemfældigt politiarbejde, som bør undgås, og man kan se, at retningslinierne for politiets arbejde her på vestegnen er sløsede i forhold til de omliggende politikredse. For eksempel er de politifolk, der efterforsker en sag, også dem, der laver fotomapperne. Det er helt utænkeligt i andre politikredse”, understregede Laue Traberg Smidt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…