Fem måneder med grænsekontrol gav tolderne kæmpefangst

I de fem måneder fra den 15. juli til den 15. november 2011, hvor Danmark genindførte permanent toldkontrol, var tolderne ved grænserne ikke blot til pynt.

 

Opgørelserne over de fem måneder, grænsekontrollen varede, indtil den nuværende regering afskaffede den igen, viser, at de tværtimod har været særdeles effektive og levede op til formået og forventningerne.

 

Tonsvis narkotika og millioner af kroner

Tal fra Skatteministeriet og Justitsministeriet viser, at der alene i perioden 1. juli til 30. september blandt andet blev beslaglagt i alt 3.690 kilo hash, khat og anden narkotika, fremgår det af et svar til Dansk Folkepartis retspolitiske ordfører, Peter Skaarup.

 

I samme periode året før nåede beslaglæggelserne i 2010 op på blot 26 kilo.

 

Tilsvarende blev der i den samme periode med permanent toldkontrol konfiskeret 6,8 millioner kroner mod blot én million i den tilsvarende periode året før.

 

Menneskehandlere og våbensmuglere

I hele perioden med permanent grænsehandel fra den 15. juli til den 15. november fik politiet overdraget 88 alvorlige sager fra tolderne.

 

Det drejede sig om menneskesmugling, ulovligt ophold, overtrædelse af indrejseforbud og efterlyste personer.

 

Der til kommer yderligere 13 sager vedrørende narkotika i form af hash, khat og dopingmidler plus 37 sager for overtrædelser af våbenloven.

 

Vil have situationen i 2012 belyst

For Peter Skaarup stopper sagen dog ikke her. Nu vil han have tallene for hele 2012 belyst.

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

 

”Det er helt fint med internationalt politisamarbejde, og det går vi i Dansk Folkeparti ét hundrede procent ind for,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Men de tal, som vi har fået for perioden med permanent grænsekontrol i sammenligning med tallene fra den tilsvarende periode året før, viser altså også med al ønskelig tydelighed, at hvis man seriøst ønsker at dæmme op for eksempelvis narkoindsmugling og menneskehandel, så er permanent grænsekontrol vejen frem.”

 

”Så for at få den problematik ordentligt belyst vil jeg bede justitsminister Morten Bødskov (S) om at redegøre for, hvor mange konfiskationer og hvor mange alvorlige politisager, der er blevet gennemført i 2012, hvor grænserne som i dag igen står pivåbne,” understreger Peter Skaarup.

 

For mange eksempler på vold, indbrud og brutal kriminalitet

Beslutningen om genindførelse af permanent toldkontrol blev i maj 2011 vedtager af regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

 

I forbindelse med vedtagelsen sagde daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen dengang blandt andet:

 

Læs også
Omvendt grænsekontrol: De kriminelle fik et chok og politiet kunne gnide sig i hænderne over fangsten

”Vi har set mange eksempler på vold, indbrud og brutal kriminalitet begået af forbrydere, der har krydset grænserne. Jeg er overbevist om, at vi med en mere intens kontrol kan komme noget af den kriminalitet til livs og dermed skabe mere tryghed herhjemme.”

 

Efter at den nuværende regering som afskaffede den permanente grænsekontrol som noget af det første, den foretog sig, er omkring ti procent af samtlige indsatte i de danske fængsler og arresthuse nu østeuropæiske kriminelle.

 

Resultaterne levede op til forventningerne

I en presse meddelelse i forbindelse med vedtagelsen af den permanente toldkontrol, skrev finansministeriet blandet i en pressemeddelelse blandt andet:

 

”Den styrkede kontrolindsats ved de danske grænser forventes at have gevinster på områder som for eksempel indsmugling af narkotika, våben, penge og mennesker. Der vil også være gevinster i forhold til socialt bedrageri og udenlandske virksomheder, der ikke er korrekt registret i Danmark.”

 

Det var især Dansk Folkeparti, der pressede på for at få genindført den permanente toldkontrol, der blev afskaffet ved Danmarks tiltrædelse til Schengen-samarbejdet i 2001.

 

I dag siger Peter Skaarup:

Læs også
Dansk Folkeparti stiller krav til ny regering om fast grænsekontrol – det er der meget gode argumenter for

 

”De resultater, der blev opnået under de kun ganske få måneder med permanent grænsekontrol i 2011, mere end levede op til forventningerne. Ærgerligt og dybt skadeligt for samfundet, at den nuværende regering afskaffede den.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…