Valget den 19. november handler i høj grad om robotstøvsugere, digitalisering og bleer

Kommunalpolitikken bliver aktuel hver fjerde år, når der er valg til kommuner og regioner. Den opfattelse har mange danskere af kommunalpolitikken. Når valget er ovre, bliver politikerne usynlige igen.

 

En undersøgelse har netop vist, at kun en tredjedel af danskerne kender deres regionsrådsformand. Men det er en stor fejltagelse at tro, det er ligegyldigt, hvem der beklæder pladserne i kommunalbestyrelse og regioner.

 

Borgernær velfærd

Kommunalreformen gav i 2007 en meget stor magt til kommunalpolitikerne. Det er dem, der afgør niveauet for den borgernære velfærd. Det er faktisk dem, der er velfærdssamfundets ansigt. Derfor har de kommunale politikere en meget stor betydning. Det vil jeg gerne belyse med et eksempel.

 

Ældreområdet

Statsminister Helle Thorning-Schmidt nævnte i sin åbningstale ikke de ældre med et ord. Det var der måske en grund til. Sagen er, at antallet af ældre danskere er vokset markant de senere år. Men udgifterne til ældreområdet er ikke steget. I 26 kommuner har man endda skåret udgifterne ned. Man behøver ikke megen fantasi for at forestille sig, hvordan det påvirker de ældres hverdag.

 

Forleden kom det frem, at ældre mange for lov at sidde for længe med den samme ble., fordi plejepersonalet angiveligt ikke har tid til at sørge for bleskift. Det er ærlig talt rystende. Ikke alene er det en stærkt ubehagelig oplevelse for den ældre. Det er også en dybt nedværdigende og uanstændig behandling. Hertil kommer, at beboere på plejehjem ikke får nok at drikke eller kommer på toilettet i tide.

 

Plejehjemslederne

Det afgøres af kommunerne. Det er et spørgsmål om, hvordan kommunerne prioriterer. Plejehjemslederne skyder i dette tilfælde bolden tilbage til politikerne og siger, at det er et ressourcespørgsmål.

 

Men så er det politikernes ansvar at tilse, at plejehjemslederne passer deres arbejde, og at ressourcerne er tilstrækkelige. Kommunerne har hver især en given sum penge til rådighed. Det er i høj grad op til politikerne at afgøre, hvordan de skal fordeles.

 

Grundlag for velfærden

Kommunalpolitikerne i vores parti fokuserer alle på den borgernære velfærd. Og ved siden af ønsket om at skabe vækst og arbejdspladser – og dermed et finansielt grundlag for velfærden – er borgernes velfærd vores helt centrale omdrejningspunkt. Vi sætter kort sagt ”mennesker før mursten”. Vi prioriterer velfærd frem for prestigeprojekter.

 

Læs også
IT-brevkasse: Hvad skal jeg være opmærksom på i forbindelse med falske e-mails?

På ældreområdet går vi til valg på et kraftigt løft til ældreområdet. Vi ved godt, at ældre ikke kan betegnes som en ensartet gruppe. Heldigvis kan mange klare sig selv og er stærke såvel fysisk som ressourcemæssigt, men der findes også en stor gruppe, som er pleje- og omsorgskrævende. Denne gruppe har vi et helt særligt ansvar overfor.

 

Vi ønsker en langt bedre visitering af de ældre. Uover almindelig pleje og praktisk hjælp vil også have visiteret egentlig ”omsorg”. Det vil sige varme hænder og personligt nærvær. Det vil kort sagt øge livskvaliteten og i sig selv virke forebyggende over for sygdomme. Derfor er det vigtigt, at omsorg ligestilles med den mere praktiske hjælp.

 

Hjemmehjælpskommission

Det vil også sige, at den rent praktiske bistand til ældre såsom rengøring ikke må gå ud over den personlige pleje. På Dansk Folkepartis foranledning er der blevet nedsat en hjemmehjælpskommission, som er kommet med en række anbefalinger. Det er en rapport, som vore byrådsmedlemmer og kandidater er blevet opfordret til at sætte sig grundigt ind i – og aktivt arbejde for at virkeliggøre nogle af de mange anbefalinger.

 

Hjerteløst forslag

En ting, som er meget oppe i tiden er den såkaldte velfærdsteknologi. Den blev berømt, da indenrigsminister Margrethe Vestager foreslog, at rengøringshjælpen til de ældre kunne blive erstattet med en robotstøvsuger, som de ældre selv skulle betale. Det var en hånlig og hjerteløs udtalelse. Teknologi må aldrig erstatte menneskelig kontakt.

 

Men det betyder naturligvis ikke, at man skal afvise velfærdsteknologi. Men det betyder, at teknologien ikke må stå alene.

 

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

Et andet presserende tema er den digitalisering af kommunikationen med offentlige myndigheder, som regeringen fra 2014 vil trække ned over hovedet på alle danskere. Men dermed overser den, at flere hundrede tusinde ældre hverken har adgang til computer eller internet.

 

Ingen skal hægtes af

Vi arbejder for at sikre, at de ældre altid kan komme i kontakt med et menneske i Borgerservice. Ingen skal tvinges med på den digitale vogn. Ingen skal hægtes af udviklingen.

 

Regeringens syn på de ældre kan meget godt sammenfattes i et ønske fra det radikale folketingsmedlem Zenia Stampe. Hun foreslog for nyligt, at ældre med opsparede formuer selv skal betale for deres rengøring og hjemmehjælp. Udtalelsen var næppe koordineret med partiets ledelse, men den udtrykker fint det syn på de ældre, som præger regeringen.

 

Lokal forankring

Et stærk Dansk Folkeparti i kommuner og regioner er den bedste garant for en solid borgernær velfærd i kommunerne. Hvad enten det drejer sig om børnehaver og dagpleje, folkeskolen eller ældreplejen. Det er garantien for, at vores politik på Christiansborg kan have den bedst mulige lokale forankring.

 

Derfor er det vigtigt, at alle går hen og stemmer på tirsdag.

 

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

Pia Kjærsgaard er værdiordfører for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…