Chocktal for, hvad østeuropæiske kriminelle koster skatteborgerne

De åbne grænser. Arbejdkraftens og kriminalitetens fri bevægelighed. EU-domstolen og Konventionerne. Samt en række østeuropæiske landes medlemskab af EU.

 

Det har alt sammen betydet flere kriminelle og store ekstraudgifter for danske skatteborgere.

 

Samtlige udenlandske indsatte kostede skatteborgerne over 600 millioner kroner i 2012

I hele 2012 udgjorde udenlandske fanger lidt under en tredjedel af samtlige indsatte i danske fængsler og arresthuse.

 

Således sad der i gennemsnit per dag i hele 2012 i alt 1.127 udlændinge ud af et samlet fangeantal på i alt 3.970.

 

Omregnet i kroner og ører betød det, at udenlandske kriminelle sidste år kostede de danske skatteborgere 634 millioner kroner alene i fængselsophold, og meget tyder på, at udgifterne vil blive endnu større i år.

 

Østeuropæerne er den største og dyreste gruppe

Af det samlede antal udenlandske fange i danske fængsler udgør østeuropæiske kriminelle den største gruppe.
Således har der i løbet af årets første seks måneder i gennemsnit siddet 387 østeuropæere per dag i danske fængsler og arresthuse, viser en opgørelse fra Kriminalforsorgen. (Politiken)

 

Udgifterne til østeuropæerne

Den Korte Avis har kigget på omkostningerne og beregnet, at alene blandt udlændingene i de danske fængsler vil udgifterne til østeuropæiske fanger løbe op i minimum 218 millioner kroner på årsbasis.

 

Beregningerne er baseret på, at tendensen med 387 østeuropæere per dag i danske fængsler og arresthuse holder året ud.

 

Ifølge Kriminalforsorgen var prisen per fangedag i 2012 på 1.849 kroner i lukkede fængsler, 1.604 kroner i Københavns fængsler og 1.173 kroner i Arresthuse.

 

Læs også
Somalierne er den største gruppe udlændinge i danske fængsler – mere end hver fjerde fange har nu udenlandsk baggrund

På det grundlag har vi beregnet en gennemsnitspris per fangedag på 1.542 kroner. Og det betyde for østeuropæernes vedkommende, at de alene i år vil koste danske skatteborgere fængselsudgifter på 218 millioner kroner.

 

Og antallet af østeuropæere og udgifterne er støt stigende. Således udgjorde de 387 østeuropæere, der i gennemsnit sad fængslet per dag i året første seks måneder, en stigning på intet mindre end 18 procent i forhold til 2011.

 

Også asylpolitikken koster dyrt i fængselsudgifter

Det er dog ikke kun EU og Schengen, der er de store syndere. Også diverse konventioner, som et stort flertal i Folketinget lader styre dansk asylpolitik, koster dyrt i fængselsudgifter.

 

Således fylder både folk, der har fået asyl, og asylansøgere godt op i de danske fængsler og arresthuse.

 

Næsten ti millioner kroner i fængselsudgifter på blot fem lande

I sine opgørelser over indsatte skelner Kriminalforsorgen ikke generelt mellem asylansøgere og folk, der har fået asyl, men nævner udelukkende nationalitet.

 

Læs også
Somaliere og andre udlændinge optager pladsen – danske fængsler og arresthuse er nu så overfyldte, at man må tage værksteder i brug som celler

Nøjes man med at kigge på de fem største lande, som Danmark modtager asylansøgere fra, så sad der fra Somalia, Syrien, Afghanistan, Serbien og Iran i gennemsnit i hele 2012 i alt 174 fanger per dag i danske fængsler og arresthuse.

 

Her udgør somalierne det absolut største antal med 68 efterfulgt af Irak med 47. På tredjepladsen kommer 29 serbiske fanger, hvorefter Afghanistan følger med 20 og Syrien med 10.

 

Alene fængselsudgifterne til asylansøgere fra disse fem lande plus folk, der har fået asyl, løb i 2012 op i 9,7 millioner kroner.

 

De samlede udgifter er endnu større

Én ting er udgifterne til selve fængselsopholdet. Noget helt andet er de samlede udgifter, en udenlandsk kriminel koster det danske samfund.

 

Alene udgifterne til tolkebistand gør den udenlandske kriminelle en hel del dyrere end en tilsvarende dansk.

 

Der til kommer så omkostningerne ved politiets opklaringsarbejde og udgifter til samfundsbetalte forsvarsadvokater for slet ikke at tale om udgifterne ved sagernes behandling i retten.

Læs også
To litauiske mænd troede, de bare kunne køre over den danske grænse i deres BMW – men de kendte ikke de danske toldere

 

Og oven i alt dette er der også udgifter for forsikringsselskaberne i forbindelse med eksempelvis tyveri og røveri.

 

Nogle af udgifterne kan forebygges, men et flertal af politikere vil ikke

En del af alle disse trecifrede millionbeløb, udenlandske kriminelle årligt koster det danske samfund, kan forebygges, men det kræver en politisk vilje, som ikke er stil stede blandt det store flertal i Folketinget.

 

Således vil en reel genindførelse af grænsekontrollen, som den så ud, inden Danmark den 25. marts 2001 blev aktivt medlem af Schengen, uden tvivl bremse en stor del af især den østeuropæiske kriminalitet. Det er konklusionen på forskellige tilkendegivelser fra grænsepolitiet.

 

Ligeledes vil en radikal effektivisering af kontrollen i Københavns Lufthavn bremse den strøm af illegale indvandrere, der i øjeblikket uhindret passerer gennem lufthavnen og ud i samfundet, hvor illegale kun har en mulighed for at overleve.

 

Nemlig enten gennem kriminalitet eller ved sort arbejde.

 

Læs også
To rumænere begik 100 indbrud i Nordjylland

Men alt dette kræver en politisk vilje, som ikke er til stede blandt det store flertal af politikere i Folketinget, og da slet ikke blandt det flertal, som i øjeblikket har regeringsmagten.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…