Nye Borgerlige: Der er ikke plads til islam i Danmark

Getting your Trinity Audio player ready...

Af Martin Henriksen, formand for Nye Borgerlige, sikkerhedsvagt, medlem af Stevns kommunalbestyrelse

 

Vores bekymringer omkring de indvandrede muslimers påvirkninger og ændringer af det danske samfund på kortere og længere sigt, har i nu mange år fokuseret på især de ikke-integrerede, utilpassede og kriminelle indvandrere. En række politikere – ikke mindst socialdemokraten Frederik Vad – har med rette gjort opmærksom på, at der findes en stor og stigende gruppe af islamiske indvandrere i 1., 2. og 3. generation, som er økonomisk vel-integrerede i det danske samfund, men som værdimæssigt ikke vil respektere og efterleve danske værdier, og som tilmed – som flere har påpeget – igennem deres stillinger i offentlige myndigheder forsøger uretmæssigt at fremme deres islamiske medborgeres særinteresser. Nu afventer vi så at Frederik Vad og hans parti handler fremfor kun at snakke.

 

Vi i Nye Borgerlige vil, som vi har gjort i flere år, fortsætte med at stille krav om at der skal indføres et nyt asylsystem med stop for spontan asyl, at udlændinge her i landet skal forsørge sig selv, og at de udlændinge, som dømmes for kriminalitet, skal udvises. I erkendelse af, at de islamiske udfordringer af vores danske leveformer også kommer fra en række veluddannede og økonomisk integrerede muslimer, så ser vi i Nye Borgerlige det som en nødvendighed, at der i offentlige institutioner ikke gives efter for muslimske religiøst-baserede særkrav, og at vi samtidig forlanger respekt og overholdelse af vores danske normer og standarder. Det er eksempelvis ikke acceptabelt når de værdimæssigt ikke-integrerede islamiske borgere gennem både deres opførsel og påklædning demonstrerer, at de sætter deres religions værdier, som f.ex. udtrykt i Allah’s’lovbog’ Koranen, over de danske værdier, som bl.a. er afspejlet i Grundloven.

 

Muslimske holdninger og leveregler hvorefter kønnene ikke er lige meget værd, hvor samfundet ønskes styret efter Allahs lov, shari’a, og ikke efter demokratiske principper, hvor ikke-muslimer betragtes som ’urene’, hvor kvinder og mænd ikke frit kan vælge deres partnere, og hvor homoseksualitet i visse muslimske lande kan medføre dødsstraf, osv. må ikke vinde indpas i Danmark. Vi i Nye Borgerlige ønsker at værne om danskernes frihed og vi værner også på mange måder om traditionelle værdier. Men erfaringsmæssigt må vi konstatere, at dette ikke kan forenes med islamiske værdier.

 

Når vi hos institutioner inden for f.eks. sundhedsområdet – hospitaler, tandlægeklinikker, apoteker, hjemmeplejen, mm – står over for ansatte og myndighedspersoner, der demonstrerer deres muslimske tilhørsforhold gennem ex.vis deres påklædning – herunder ikke mindst det religiøse tørklæde – så vil mange føle en utryghed og måske lidt angst og tænke om denne myndighedsperson vil os det bedste og tage samme medmenneskelige hensyn og praktisere ligebehandling, som vi er vant til fra etniske danskere ? Vi er simpelthen nødt til at kræve de danske regler og normer overholdt i offentlige institutioner, og forbyde religiøse muslimske påklædninger og ceremonier for muslimer i de offentligt ansattes udførelse af deres arbejde.

 

Men vi vil også gå nogle skridt videre. Nye Borgerlige vil fremadrettet forbyde så meget af islam som muligt, ligesom vi ønsker at forhindre at rettroende muslimer kan ansættes i centrale poster indenfor eksempelvis politi, retsvæsen og Forsvaret. Det er ulogisk at mennesker der abonnerer på en religion og ideologi, som søger vores udslettelse skal have ansvar for danskernes fælles sikkerhed og tryghed.

 

Det er nødvendigt for at værne om danskernes frihed.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…