Rystende facts: Siden 1980 er antallet af ikke-vestlige indvandrere tidoblet – står for langt over halvdelen af befolkningsfremgangen

foto: Privat

Det er et uigendriveligt faktum, at hvis danskerne alene har skullet stå for befolkningsfremgangen, ville der i dag have været blot fem millioner indbyggere i Danmark,

 

Og ikke som nu små seks millioner som følge af indvandring.

 

Årsagen skal især ses i den udlændingelov, der trådte i kraft den 8. juni 1983, og som under regeringen Poul Schlüter (KF) blev vedtaget af et næsten enstemmigt Folketing. Kun Fremskridtspartiet stemte imod.

 

Loven blev dengang betegnet som en af de mest liberale udlændingelove i Europa. Den indførte blandt andet et retskrav om familiesammenføring for personer, der havde fået asyl.

 

Og den har siden fået alvorlige konsekvenser for befolkningens sammensætning og ikke mindst sammenhængskraft.

 

Fra 1980 til 2023 – tallene taler deres eget tydelige sprog

Den 1. januar 1980 var der i alt 5.122.065 indbyggere i Danmark.

 

Af dem udgjorde:

 

Danskerne 97,0 procent eller i alt 4.469.107 personer.

 

Vestlige indvandrere og efterkommere 2,0 procent eller i alt 101.106 personer

 

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 1,0 procent eller i alt 51.532 personer.

 

I dag har det ændret sig radikalt i en sådan grad, at det ikke vil være overdrevent at sige, at befolkningstilvæksten siden da næsten udelukkende har været basereret på indvandrere og deres efterkommere.

 

Tallene taler deres eget tydelige sprog:

 

Den første januar 2023 var der i alt 5.932.654 indbyggere i Danmark.

 

Af dem udgjorde:

 

Danskerne 84,6 procent eller i alt 5.021.755 personer.

 

Vestlige indvandrere og efterkommere 5,6 procent eller i alt 331.442 personer.

 

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 9,8 procent eller i alt 579.457 personer.

 

Tilbage står, at:

 

Antallet af danskere i er steget med 52.648 personer, medens antallet af vestlige indvandrere og efterkommere er steget med 229.806 personer.

 

Endelig er antallet af ikke-vestlige indvandrere steget med ikke færre end 528.135 personer, hvilket er mere end det tidobbelte i forhold til stigningen i antallet af danskere.

 

Tyrkerne udgør den største gruppe

Ud over Tyrkiet udgøres de største indvandrergrupper udgøres primært af muslimer fra Afrika, Mellemøsten og Asien.

 

Tyrkerne adskiller sig på to områder fra de øvrige indvandrergrupper.

 

Dels har de i Danmark et hav af moskéer, der styres af Erdogans religionsministerium, Diyanet, og dels kom mange af dem herop i tresserne som fremmedarbejdere.

 

Ligeledes importerede Danmark i samme periode pakistanere som arbejdskraft. Importen af tyrkere og pakistanere som arbejdskraft varede indtil fremmedarbejderstoppet i 1973.

 

Tyrkere: Tilbage i 1980 var der registreret 14.086 tyrkere i Danmark. Den 1. januar i år er det antal nu oppe på i alt 65.918 personer.

 

Syrere: Tilbage i 1980 var der registreret 219 syrere i Danmark. Den 1. januar i år er det antal nu oppe på i alt 44.534 personer.

 

Irakere: Tilbage i 1980 var der registreret 160 irakere i Danmark. Den 1. januar i år er det antal nu oppe på i alt 34.518 personer

 

Libanesere: Tilbage i 1980 var der registreret 222 libanesere i Danmark. Den 1. januar i år er det antal nu oppe på i alt 28.121 personer.

 

Pakistanere: Tilbage i 1980 var der registreret 7.845 pakistanere i Danmark. Den 1. januar i år er det antal nu oppe på i alt 26.714 personer.

 

Somaliere: Tilbage i 1980 var der registreret 133 somaliere i Danmark. Den 1. januar i år er det antal nu oppe på 21.300 personer.

 

Og sådan kan man blive ved.

 

Fødsler sikrer forsat muslimsk fremgang

Den udvikling, der har fundet sted siden 1980, kan nok bremses en smule ved en mere restriktiv udlændingepolitik bygget på, at Danmark er udtrådt af nogle forældede konventioner.

 

Men den kan ikke stoppes. Det sørger antallet af børnefødsler for.

 

Alene i perioden 2007 – 2023 blev der i ikke-vestlige miljøer født i alt 126.988 børn.

 

Det svarer til 13,1 procent af samtlige fødsler i perioden og skal ses i forhold til, at den ikke-vestlige befolkning den 1. januar i år udgjorde 9,8 procent.

 

Antallet af børnefødsler ligeledes skal ses i forhold til, at i alt 48.949 personer i samme periode fik asyl i Danmark.

 

Havde der i denne periode været asylstop, ville antallet af ikke-vestlige indbyggere i Danmark alligevel være steget med over hundrede tusinde på grund af børnefødsler.

 

I realiteten står vi nu i en situation, hvor befolkningens sammensætning er helt ude af kontrol og fremover vil være det.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.statistikbanken.dk/20021 (Tabelkode FOLK2)

 

https://www.statistikbanken.dk/20017 (Tabelkode FODIE)

 

https://www.statistikbanken.dk/20021 (Tabelkode VAN66)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…