Men kun få sager opklares: Flere og flere anmelder seksualforbrydelser, og antallet satte sidste år rekord

modelfoto/Arkiv
Getting your Trinity Audio player ready...

Opdateret 7.9., kl. 9.30 …

Sidste år blev der sat en kedelige rekord.

 

En opgørelse fra Danmarks statistik viser nu, at der i 2022 blev anmeldt 9.683 seksualforbrydelser. Det er 14 procent flere end i 2021.

 

Medens de forskellige former for vold er mere konkrete, dækker begrebet seksualforbrydelser inden for den personfarlige kriminalitet et mere vidtgående spektrum, der dækker næsten alt fra voldtægt og til utugt, som det stadig hedder.

 

Voldtægt og børneporno

Sammen med voldtægt dækker børneporno, der registreres som utugt langt hovedparten af anmeldelserne.

 

For voldtægt drejede det sig om nævnt om 1.925 anmeldelser, medens det for utugt handlede om 3.360 anmeldelser.

 

Ligeledes blev der sidste år indgivet 858 anmeldelser om forskellige former for seksuelle overgreb mod børn under 12 år og børn under 15 år samt 3.465 anmeldelser om blufærdighedskrænkelser.

 

Men der skal lige spises brød til

Stigningen i seksualforbrydelser ser således voldsom ud, men skyldes hovedsagelig flere anmeldelser af utugt og især sager med børnepornografi, som omfatter 98 procent af alle anmeldelser vedrørende utogt.

 

Siden 2013 er den samlede stigning af seksualforbrydelser således steget med 282 procent.

 

”Men,” påpeger Danmarks Statistik, ”man skal dog være forsigtig med at konkludere, at stigningen entydigt skyldes, at flere udsættes for seksualforbrydelser.”

 

Således skal stigningen i anmeldelser af voldtægt siden 2013 ifølge Danmarks statistik ses i lyset af en registreringsændring hos politiet i 2015 og registreringsændringer i forbindelse med den nye samtykkelov, der trådte i kraft i 2021.

 

Desuden har en stor sag, hvor et videomateriale blev delt over tusinde gange, medført mange anmeldelser om blufærdighedskrænkelser og børnepornografi.

 

Kun få dømte – ikke-vestlige overrepræsenteret

Da Danmarks Statistik endnu ikke har offentliggjort antallet af dømte personer i 2022 fordelt på oprindelse, tager vi 2021.

 

I lighed med andre år er det generelle billedede også i 2021 en stærk overrepræsentation af ikke-vestligt dømte.

 

Ikke-vestlige mænd og kvinder udgjorde i 2021 ni procent af den samlede befolkning i Danmark i alderen 15 – 79 år, medens vestlige udgjorde 5,7 procent og mænd og kvinder af etnisk dansk oprindelse 85,3 procent.

 

Hver tredje voldtægtsdømt var ikke-vestlig

Samlet set var der i 2021 i alt 996 personer, der blev kendt skyldige i forskellige former for seksuelle forbrydelser.

 

Blandt de dømte udgjorde personer med etnisk dansk oprindelse 75 procent, vestlige 4,1 procent og ikke-vestlige 20,8 procent.

 

Samme år blev i alt 118 personer dømt skyldige i voldtægt.

 

Her var ikke-vestlige mænd og kvinder stærkt overrepræsenteret og udgjorde intet mindre end 31,4 procent af de voldtægtsdømte mod deres andel på kun ni procent af den samlede befolkning.

 

Overgreb mod børn

I 2021 blev 117 personer dømt skyldige i seksuelle overgreb mod børn under 12 år og børn under 15 år.

 

Blandt de dømte havde 84,6 procent dansk oprindelse, 3,4 procent var af vestlig oprindelse og 12,0 procent havde ikke-vestlig oprindelse.

 

På området utugt, altså primært børneporno med videre, var der i 2021 i alt 278 personer, som blev dømt.

Her var der igen en stærk overrepræsentation af ikke-vestligt dømte, som udgjorde en fjerdedel eller i alt 25,5 procent af samtlige.

 

I alt var 69,8 procent af de dømte af dansk oprindelse medens 4,7 procent havde vestlig oprindelse.

 

Også når det drejer sig om blufærdighedskrænkelser, er ikke-vestlige mænd og kvinder stærkt overrepræsenteret.

 

I 2021 blev 454 personer dømt for blufærdighedskrænkelse, og her var 18,5 procent af de dømte af ikke-vestlig oprindelse.

 

Danskerne udgjorde 76,9 procent og mænd af vestlig oprindelse 4,6 procent af de dømte.

 

Etnisk dansk – et begreb i skred

Begrebet etnisk dansk oprindelse skal efterhånden tages med et større og større forbehold.

 

Det skyldes, at børn af indvandrere, hvis forældrer og bedsteforældrer har haft danske statsborgerskab, ved fødslen automatisk bliver registreret som etniske danskere.

 

Og dermed altså indgår i statistikken som etniske danskere, selvom de eksempelvis er somaliere eller arabere og måske kun har et begrænset dansk ordforråd.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=40254

 

https://www.statistikbanken.dk/STRAFNA4

 

https://www.statistikbanken.dk/20059 (Tabelkode: STRAF20)

 

https://www.statistikbanken.dk/20024 (Tabelkode: FOLK2)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…