Man tror, det er løgn: Udviste kriminelle får lov til at blive i landet, hvis de søger om asyl og derpå får opholdstilladelse

Foto af tilfældige migranter fra en anden sammenhæng/Arkiv
Getting your Trinity Audio player ready...

Der er slet ikke styr på det.

 

Gennem de sidste ti år er i alt 16.882 udlændinge blevet udvist af Danmark.

 

Men for nogle er det kun på papiret.

 

Ud af de næsten 17.000 udviste udlændinge kan myndighederne kun garantere, at cirka 13.000 af dem er rejst ud af landet.

 

Hvor de sidste omkring fire tusinde udviste opholder sig, er et åbent spørgsmål.

 

Men trods alt har man dog styr på nogle af dem.

 

Det fremgår af et svar fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) til Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn.

 

De bor på et asylcenter og søger om asyl

Af svaret til Mikkel Bjørn fremgår det, udlændingemyndighederne stort set ikke har styr på, hvor de manglende udviste kriminelle opholder sig og hvad de laver.

 

Der er dog enkelte undtagelser.

 

Blandt andet nævner Kaare Dybvad Bek i sit svar, ”at udlændingen (altså den udviste – red.) har en asylsag under behandling hos udlændingemyndighederne, eller at udlændingen efterfølgende er meddelt opholdstilladelse.”

 

Man skulle tro, at det var løgn, men det er altså, hvad den ansvarlige minister svarer.

 

Ligeledes henviser ministeren i sit svar til en anden undtagelse, der også automatisk annullerer en udvisningsdom.

 

Får tålt ophold og kan fortsætte kriminaliteten i Danmark

Hvis den dømte og udviste udlænding også har begået kriminalitet i sit hjemland og her risikerer tortur eller afsoning under fængselsforhold, der er i strid med Menneskerettighedskonventionens regler, bliver han heller ikke udvist.

 

I stedet får han lov til at blive i Danmark på såkaldt tålt ophold og bliver anbragt på den åbne anstalt Kærshovedgård, og hvorfra de udviste kriminelle frit kan forsætte sine aktiviteter i det danske land.

 

Og det gør de.

 

I slutningen august kom det således frem, at fem beboere på Kærshovedgård sammenlagt har fået beslaglagt over 700.000 kroner i kontanter og er tiltalt for besiddelse af otte kilo farlig narko såsom kokain og heroin plus en stor mængde piller.

 

Alene kokainen og heroinen havde på gadeplan en værdi på over seks millioner kroner.

 

Sagen, der startede i januar, kom udelukkende til offentlighedens kendskab via en aktindsigt, som TV Midtvest havde fået.

 

Har i det hele taget ikke styr på ret meget

Udover tildeling af asyl til udvisningsdømte kriminelle og ophold på Kærshovedgård fremgår det af svaret, at udlændingemyndighederne i realiteten ikke aner, hvor omkring fire tusinde udviste kriminelle opholder sig.

 

I svaret hedder det således blandt andet, at:

 

”Den hyppigste årsag til manglende udrejse er, at udlændingen enten fortsat afsoner eller afventer at afsone den idømte straf eller den foranstaltning, der træder i stedet for almindelig afsoning.”

 

Sagt på en anden måde, så er der åbenbart ikke ualmindeligt, at en udvisningsdømt udlænding er på fri fod, indtil vedkommende skal i fængsel og derpå udvises efter at have afsonet straffen

 

Og det forhold spiller da også ind, fremgår det af svaret

 

”Desuden kan manglende udrejse skyldes, at udlændingen er forsvundet efter afsigelsen af endelig dom om udvisning,” skriver Kaare Dybvad Bek i sit svar til DF’s Mikkel Bjørn.

 

Og det kan vel ikke komme bag på nogen!

 

”Vi skal passe på Danmark,” siger statsministeren

I Danmark er det for nogle en ren svir at få en udvisningsdom – man kan ligefrem blive millionær af det.

 

Eller også blive forsørget på livstid, hvis man får udvisningsdommen for kriminalitet erstattet af asyl og opholdstilladelse.

 

”Vi skal passe på Danmark,” lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S) da hun den 4. oktober sidste år holdt sin åbningstale i Folketinget.

 

Det er efterhånden et åbent spørgsmål, hvad hun egentlig mener med det.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/uui/spm/370/svar/1979115/2751639/index.htm

 

https://www.tvmidtvest.dk/udrejsecenter-kaershovedgaard/afsloering-kaempe-narkosag-paa-kaershovedgaard-fem-beboere-faengslet

 

https://www.stm.dk/statsministeren/taler/statsminister-mette-frederiksens-tale-ved-folketingets-aabning-4-oktober-2022/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…