Vi lever i en klovnetid, hvor venstre- og højrefløjen kappes om at være længst ude i hampen

Folketinget behandler forslag om asylbørn

Af Aia Fog, cand. jur., formand for Trykkefrihedsselskabet

Vi lever i klovne-tider, hvor grupper på både venstre- og højrefløjen er grebet af en art selv-suggererende vanvid, der på forskellig vis har bemægtiget sig deres relativt normale verdensbillede og kastet al evidens, logik og fornuft overbord til fordel for følelsesbårne synsninger (centrum-venstre) og paranoide vrangforestillinger (højrefløjen).

 

På få år er det lykkedes venstrefløjen at indføre en slags woke- og klimadiktatur, der har spredt sig til alle offentlige institutioner – inklusive Christiansborg, der mindst én gang har vraget Dannebrog til fordel for regbueflaget, og som i forud-ilende kapitulation over for strømningerne i denne absurde zeitgeist nu helt vil fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte, så selv babyer kan skifte køn. Læg hertil den på alle måder omkostningstunge ”grønne omstilling”, som ikke bare er en utopi, men som vi på så mange måder kommer til at betale alt for dyrt for.

 

Venstrefløjens svøbe af et woke- og klimahelvede udskammer og defamere enhver, der formaster sig til at fastholde, at der kun findes to køn, at LGBTQ+++-segmentet i virkeligheden er ekstremt lille, men til gengæld helt uproportionalt magtfuldt og at små børn ikke har begreb skabt om kønsforståelse og derfor ikke skal have lov til at ændre deres køn før de for længst har nået skelsår og alder. Hertil kommer allehånde racisme- og hvidt overherredømme-beskyldninger mod alle bærere af et Y-kromosom, der er over 45 år og som paradoksalt nok findes skyldige blot i kraft af det køn, deres modstandere ellers ikke vil anerkende som andet end en social konstruktion. Og ve den, der påstår, at det ikke er mennesket, men jorden selv, der skaber sit klima, og at man hellere skulle koncentrere sig om miljøet end klimaet.

 

Men gik man og troede, at venstrefløjen alene tegner sig for tidens dårligdomme og opløsningstendenser, må man tro om igen: højrefløjen har så sandelig også sine skurvede hoveder, der bestemt ikke står tilbage, når det gælder absurde forestillinger om altings sammenhæng: de seneste år, har en række konspirationsteorier floreret på de sociale medier og i sociale sammenhænge, hvor borgerligt sindede mødes. Jeg nævner i flæng:
– at corona-epidemien var bluff og en sammensværgelse af bl.a. Bill Gates, som skulle have et brændende ønske om at udslette en stor del af verdens befolkning ved at inficere covid-vacciner med både microchips til overvågning og en gift, der vil få de vaccinerede til at dø inden for 5 år,
– at der eksisterer en globalistisk kult af få, skjulte, men ekstremt magtfulde personer, som vil tiltvinge sig verdensherredømmet ved at skræmme befolkningerne med diverse krige og katastrofer og indføre The Great Reset, hvor ingen må eje noget,
– at Fox News værten Tucker Carlson, Donald Trump og muligvis også Putin danner en falanks i denne globalistiske strategi som enten håndlangere eller nyttige idioter, fordi de i virkeligheden fungerer som ”controlled opposition” for den hemmelige kult,
– At Zelenskyj er nazist og i ledtog med mørke kræfter, som har indsat ham som front- og afledningsfigur ligesom krigen, der skal dække over, at Ukraine ikke bare er én stor naziborg, men tillige er udklæknings- og træningscentrum for den globale og voldelige magtovertagelse.

 

Man kan sige, at den ene fløj ikke har noget at lade den anden høre – var det ikke lige fordi woke-bevægelsen som nævnt er blevet så magtfuld, at den de facto kan give børn og svage sjæle livsvarige mén af at blive påført en forkert kønsopfattelse. I dén sammenligning kommer man sig langt hurtigere over højrefløjens afmægtige konspirationsteorier, selvom det kan være smertefuldt nok ikke at kunne drive bærerne af dem fra deres vrangforestillinger og samtidig få at vide, at det er en selv, der er fortabt.

 

Samlet set tegner fløjene – men også midten – af det politiske spektrum med alle deres absurde forestillinger og groteske påfund et billede af en klovne-tid, som ikke er set før, og som på tværs af alting har det til fælles, at man er villig til at opgive selv hardcore evidens for at få det nye virkelighedsbillede til at passe. Det er lige til at dø af grin over, var det ikke fordi så mange mennesker kommer i klemme mellem disse vrangforestillinger. Men med alt andet, vil også dette passere: alt er som bekendt en overgang og vi må blot håbe, at denne overgang er kort, og at den vil efterlade en masse tåber med en flov smag i munden.

Aia Fog

cand. jur.

Formand for Trykkefrihedsselskabet

 

Aia Fog, LL.M.
Chairman of the Free Press Society

 

www.trykkefrihed.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…